Tiền Giấy VN và Thế Giới (F)

Thông tin mô tả

 

Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k

Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 
 
 
 
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)

 

F01  - Canada 1954 , 5 dollars - giá 460k 

gal_108356_63fdf72c961ec.jpg

gal_108356_63fdf76fa99d9.jpg

 

 

F02  - Canada 1972 , 5 dollars - giá 370k 

gal_108356_63fdf799e4f15.jpg

gal_108356_63fdf7ae1aa8a.jpg

 

 

F03  - Canada 1986 , 2 dollars - giá 120k 

gal_108356_63fdf7bed1401.jpg

gal_108356_63fdf7c9eea4d.jpg

 

 

F04 - Hongkong 1975 , 5 dollars - giá k (ĐÃ BÁN)

 

 

F05 - Hongkong 1935 , 1 dollar loại hiếm - giá 1600k 

gal_108356_63fdf7f1bada3.jpg

gal_108356_63fdf7ff29042.jpg

 

 

F06 - Hongkong 1949  1 dollar - giá 380k 

gal_108356_63fdf82226dbd.jpg

gal_108356_63fdf83351d06.jpg

 

 

F07  - Hongkong 1985  10 dollars - giá 130k 

gal_108356_63fdf844cb027.jpg

gal_108356_63fdf850aa4a3.jpg

 

 

F08  - Hongkong 1997  20 dollars - giá 250k 

gal_108356_63fdf85fbbee3.jpg

gal_108356_63fdf86b68899.jpg

 

 

F09  - Australia 1985  2 dollars - giá 90k 

gal_108356_63fdf87a3c39e.jpg

gal_108356_63fdf88fef851.jpg

 

 

F10 - Đức 1980  10 Mark - giá 190k 

gal_108356_63fdf8b17746e.jpg

gal_108356_63fdf8bd4db81.jpg

 

 

F11 - Đức 1989  10 Mark - giá 180k 

gal_108356_63fdf8cb3d75d.jpg

gal_108356_63fdf8d6772e8.jpg

 

 

F12 - Đức 1948  10 Pfennig - giá 150k 

gal_108356_63fdf8e6e4e85.jpg

gal_108356_63fdf8f0efb85.jpg

 

 

F13  - Thụy Điển 20 Kronor - giá 120k 

gal_108356_63fdf90ad7366.jpg

gal_108356_63fdf91f66125.jpg

 

 

F14 - Bangladesh 2 Taka - giá 30k

gal_108356_63fdf9305ade6.jpg

gal_108356_63fdf94410f99.jpg

 

 

F15 - UAE 10 Dirhams - giá 120k 

gal_108356_63fdf96225c52.jpg

gal_108356_63fdf97f8a45e.jpg

 

 

F16 - Nhật 1000 Yen - giá 350k 

gal_108356_63fdf999769d1.jpg

gal_108356_63fdf9a44ac32.jpg

 

 

F17 - Hungary 1000 Pengo - giá 80k

gal_108356_63fdf9f5bd804.jpg

gal_108356_63fdf9fe64e5e.jpg

 

 

F18  - Tây Ban Nha 1925 , 100đ - Giá 220k 

gal_108356_63fdfa0b04cdf.jpg

gal_108356_63fdfa1943526.jpg

 

 

F19 - Tây Ban Nha 1928 , 50đ - Giá 320k 

gal_108356_63fdfa25cf14d.jpg

gal_108356_63fdfa357a119.jpg

 

 

F20 - Tây Ban Nha 1923 , 25đ - Giá 320k 

gal_108356_63fdfa47c8f6c.jpg

gal_108356_63fdfa5228bdd.jpg

 

 

 

 

F21 - TQ 1941  10 Yuan - giá 760k 

gal_108356_63fe01df72837.jpg

gal_108356_63fe01eb802ad.jpg

 

 

F22 - TQ 1965  10Yan - giá 110k

gal_108356_63fe01fbbf3c3.jpg

gal_108356_63fe020598fb0.jpg

 

 

F23 - TQ 1965  10Yan - giá 180k

gal_108356_63fe02134bcb4.jpg

gal_108356_63fe023a6936e.jpg

 

 

F24 - TQ 1980  5Yan - giá 180k

gal_108356_63fe024cb493d.jpg

gal_108356_63fe025f5a35e.jpg

 

 

F25  - TQ 1980  50Yan - giá 360k

gal_108356_63fe026f544ec.jpg

gal_108356_63fe027985677.jpg

 

 

F26 - Taiwan 100 Yan - giá 140k 

gal_108356_63fe0287eb82b.jpg

gal_108356_63fe0295e332e.jpg

 

 

F27 - Taiwan 100 Yan - giá 150k 

gal_108356_63fe02a0d475d.jpg

gal_108356_63fe02b3e1257.jpg

 

 

F28  - THDQ 1936  10 Yuan - giá k (ĐÃ BÁN)

F29  - THDQ 1936  10 Yuan - giá k (ĐÃ BÁN)

 

 

F30 - CAGAYAN  Philippine tín phiếu 50C , hiếm - giá 2800k 

gal_108356_63fe032ca1b64.jpg

gal_108356_63fe033a57f0e.jpg

 

 

F31 - USA MPC 20 dollars , seri 692  - giá 2100k

gal_108356_63fe0351cd2a5.jpg

gal_108356_63fe035ca57ce.jpg

 

 

F32  - USA 1968 MPC 10 dollars , seri 661 , hiếm  - giá 9900k (9 triệu 900)

gal_108356_63fe036da68a3.jpg

gal_108356_63fe037b798db.jpg

 

 

F33  - USA  1961 MPC 5 dollars , seri 591, hiếm  - giá 9800k (9 triệu 800)

gal_108356_63fe03897b761.jpg

gal_108356_63fe0396b8617.jpg

 

 

F34  - USA 1969 MPC 5 dollars , seri 641  - giá 850k 

gal_108356_63fe03b971b2a.jpg

gal_108356_63fe03d3b749f.jpg

 

 

F35  - USA  1965 MPC 10 dollars , seri 641  - giá 1200k 

gal_108356_63fe03e3cd5a4.jpg

gal_108356_63fe03f7ef727.jpg

 

 

F36 - Mỹ MPC 25c series 481 - giá 580k 

gal_108356_63fe0426c07cf.jpg

gal_108356_63fe043bbeb4d.jpg

 

 

F37  - Mỹ MPC 25c series 692 - giá 320k 

gal_108356_63fe045eb0ae3.jpg

gal_108356_63fe047020352.jpg

 

 

F38 - Mỹ MPC 50c series 641 - giá 160k 

gal_108356_63fe048c6cb35.jpg

gal_108356_63fe049b1b638.jpg

 

 

F39 - Mỹ MPC 5c series 472 - giá 280k 

gal_108356_63fe04b469c8e.jpg

gal_108356_63fe04bfd4c4e.jpg

 

 

F40  - Mỹ MPC 5c series 681 - gía 220k 

gal_108356_63fe04cf7f0de.jpg

gal_108356_63fe04e7437c4.jpg

 

 

 

 

F41 - Mỹ MPC 50c series 681 - gía 150k 

gal_108356_63fe08c002bf7.jpg

gal_108356_63fe08d3d542c.jpg

 

 

F42 - Thailand 1996 , 50 Bath tiền kỷ niệm , 2 tờ liền số - giá 250k/2tờ 

gal_108356_63fe08f30e83a.jpg

gal_108356_63fe08ff0dfe9.jpg

 

 

F43 - Thailand 2001 , 500 Bath - giá 550k

gal_108356_63fe0911e0a17.jpg

gal_108356_63fe091ee0ecd.jpg

 

 

F44 - Thailand 1953 - 1956 , 20 Bath chữ ký 41 - giá 950k

gal_108356_63fe0959914a6.jpg

gal_108356_63fe09667114f.jpg

 

 

F45 - Thailand 1953-1956 , 10 Bath chữ ký 41 - giá 560k

gal_108356_63fe097b3a5fc.jpg

gal_108356_63fe098871054.jpg

 

 

F46 - Thailand 1953 - 1956 , 5 Bath chữ ký 41 - giá 480k

gal_108356_63fe0999055f7.jpg

gal_108356_63fe09a53b4bc.jpg

 

 

F47 - Thailand 1953-1955 , 1 Bath chữ ký 37  - giá 520k

gal_108356_63fe09b3142c5.jpg

gal_108356_63fe09c01480d.jpg

 

 

F48 - Thailand 1953-1956 , 1 Bath chữ ký 34 hiếm - giá 820k

gal_108356_63fe09ce6104e.jpg

gal_108356_63fe09dbcbdbe.jpg

 

 

F49 - Thailand 2005 , 100 Bath - giá 90k

gal_108356_63fe09f8df7a7.jpg

gal_108356_63fe0a6413c37.jpg

 

 

F50 - Thailand 20 Bath - giá 20k

gal_108356_63fe0a75a23f8.jpg

gal_108356_63fe0a8ccfd26.jpg

 

 

F51 - Bulgaria 1951 - Giá 80k 

gal_108356_63fe0b18bf9ad.jpg

gal_108356_63fe0b016a0a2.jpg

 

 

F52 - Brunei 2011 , 1 dollar  - giá 30k 

gal_108356_63fe0b349f7a3.jpg

gal_108356_63fe0b57a7f5b.jpg

 

 

F53  - Brunei 1996 , 1 dollar  - giá 40k 

gal_108356_63fe0b7365110.jpg

gal_108356_63fe0b84afdb3.jpg

 

 

F54  - Brunei 1996 , 1 dollar  - giá 40k 

gal_108356_63fe0b958723c.jpg

gal_108356_63fe0ba53c762.jpg

 

 

F55  - Singapore 1 dollar Bông Lan, chữ ký hiêm - giá 190k 

gal_108356_63fe0c19f1c62.jpg

gal_108356_63fe0c29aaf82.jpg

 

 

F56 - Singapore 1 dollar, Bông Lan chữ ký Lim Kim San - giá 120k 

gal_108356_63fe0c3868f72.jpg

gal_108356_63fe0c4a429a9.jpg

 

 

F57  - Singapore 1 dollar, Bông Lan chữ ký Lim Kim San - giá 100k 

gal_108356_63fe0c619d809.jpg

gal_108356_63fe0c76cb535.jpg

 

 

F58  - Singapore 2dollar thuyền buồm  - giá 110k 

gal_108356_63fe0cea00382.jpg

gal_108356_63fe0cfbc2cb0.jpg

 

 

F59  - Singapore 3 tờ (1 ,2 ,5) - giá 290k/3 tờ 

gal_108356_63fe0d17b281d.jpg

gal_108356_63fe0d279808a.jpg

 

 

F60  - Singapore 3 tờ (2 ,5 ,10) - giá 420k/3 tờ 

gal_108356_63fe0d3609141.jpg

gal_108356_63fe0d4bc2c25.jpg

 

 

 

 

F61 - Timor 1963 , 100đ - Giá 160k 

gal_108356_63ff474710e58.jpg

gal_108356_63ff475b61c4f.jpg

 

 

F62   - Singapore 1dollar Chim   - giá 30k 

gal_108356_63ff47a786319.jpg

gal_108356_63ff47b64610d.jpg

 

 

F63 - Singapore 1dollar Chim   - giá 40k 

gal_108356_63ff47dde3d25.jpg

gal_108356_63ff47f3c4ecb.jpg

 

 

F64 - Singapore 1dollar thuyền buồm  - giá 30k 

gal_108356_63ff4805bc3cf.jpg

gal_108356_63ff4812f2604.jpg

 

 

F65 - Singapore 1dollar thuyền buồm  - giá 40k 

gal_108356_63ff48208cd90.jpg

gal_108356_63ff482d0768b.jpg

 

 

F66  - Saudi Arapia 1 Riyal - giá 35k 

gal_108356_63ff4870d76bd.jpg

gal_108356_63ff48801b4da.jpg

 

 

F67   - Saudi Arapia 5 Riyal - giá 100k 

gal_108356_63ff4891b01ef.jpg

gal_108356_63ff48a5eee4c.jpg

 

 

F68 - Triều Tiên 1947 bộ 7 tờ tiền mẫu - giá 680k 

gal_108356_63ff48b91975e.jpg

gal_108356_63ff48ca67507.jpg

 

 

F69 - Triều Tiên 1992 , tiền mẫu - giá 180k 

gal_108356_63ff48de976de.jpg

gal_108356_63ff48ebdd0dd.jpg

 

 

F70  - Triều Tiên 1992 , tiền mẫu - giá 150k 

gal_108356_63ff490073b8f.jpg

gal_108356_63ff490aca058.jpg

 

 

F71 - Triều Tiên 5000 Won - giá 80k 

gal_108356_63ff491d65d8e.jpg

gal_108356_63ff492cd2d15.jpg

 

 

F72 - Giá 15k 

gal_108356_63ff49427319f.jpg

gal_108356_63ff494e748cd.jpg

 

 

F73  - Triều Tiên - Giá  45k 

gal_108356_63ff49657e87c.jpg

gal_108356_63ff497119856.jpg

 

 

F74  - Triều Tiên - giá  45k 

gal_108356_63ff497e7bf34.jpg

gal_108356_63ff498bd5314.jpg

 

 

F75 - Tobaco 1đ - Giá  30k

gal_108356_63ff49a60f434.jpg

gal_108356_63ff49b122954.jpg

 

 

F76 - Malaysia 1 ringgit - giá 15k 

gal_108356_63ff4a15eb732.jpg

gal_108356_63ff4a24ef1a4.jpg

 

 

F77  - Malaysia 1 ringgit - giá 25k 

gal_108356_63ff4a34a3e31.jpg

gal_108356_63ff4a3fa953e.jpg

 

 

F78  - Malaysia 1 ringgit - giá 40k 

gal_108356_63ff4a4d9ff7b.jpg

gal_108356_63ff4a58a515c.jpg

 

 

F79 - Malaysia 10 ringgit - giá 80k 

gal_108356_63ff4a67bcf13.jpg

gal_108356_63ff4a747920f.jpg

 

 

F80 - IRan 1000 Rials - giá 40k 

gal_108356_63ff4aa30f8ed.jpg

gal_108356_63ff4aadb6b21.jpg

 

 

 

 

 

F81  - Turkey 1983  50.000 Lira - giá 50k 

gal_108356_64009190a2e70.jpg

gal_108356_6400919a78ec1.jpg

 

 

F82  - Giá 20k 

gal_108356_640091a61c196.jpg

gal_108356_640091b14e7f9.jpg

 

 

F83  - Cambodia 1975  1 Riel - giá 90k

gal_108356_640091be2018d.jpg

gal_108356_640091c8a81ad.jpg

 

 

F84 - Cambodia 1975  50 Riels - giá 130k

gal_108356_640091d956b95.jpg

gal_108356_640091e4a27bb.jpg

 

 

F85 - Cambodia 1975  50 Riels - giá 130k

gal_108356_640091f015ed9.jpg

gal_108356_640091feed768.jpg

 

 

F86 - Cambodia 1970  500 riels chữ ký 9 - giá 100k 

gal_108356_6400920c54d66.jpg

gal_108356_64009217a0e0d.jpg

 

 

F87  - Cambodia 1970  500 riels chữ ký 9 - giá 70k 

gal_108356_64009222a1c37.jpg

gal_108356_6400922c14c48.jpg

 

 

F88  - Cambodia 4 tờ - Giá 70k

gal_108356_6400923ae8d2a.jpggal_108356_64009246946f5.jpg

 

 

F89 - India 5 rupees - giá 10k

gal_108356_64009269d9d44.jpg

gal_108356_6400927780064.jpg

 

 

F90 - India 10 rupees - giá 15k

gal_108356_64009283ce100.jpg

gal_108356_640092906e577.jpg

 

 

F91  - India 100 rupees - giá 80k

gal_108356_640092a05cc50.jpg

gal_108356_640092aa7fc85.jpg

 

 

F92  - Indonesia  1992 , 100đ - giá 30k 

gal_108356_640092daa2fe4.jpg

gal_108356_640092e4631d8.jpg

 

 

F93  - Indonesia  1992 , 1000đ - giá 30k 

gal_108356_640092f4d973e.jpg

gal_108356_640093016197a.jpg

 

 

F94 - Indonesia 1992 , 5000đ - giá 50k 

gal_108356_6400930eb7dba.jpg

gal_108356_6400931b8e937.jpg

 

 

F95 - VN 5đ - Giá 80k 

gal_108356_640093860ea02.jpg

gal_108356_64009394ef40f.jpg

 

 

F96 - VN 1985 , 50đ số tam hoa 666 - Giá k (ĐÃ BÁN)

 

 

F97 - VN  200đ Con Nai - Giá 150k 

gal_108356_6400944cc0443.jpg

gal_108356_6400945bc2b94.jpg

 

 

F98 - VN 1985 , 6 tờ - Giá 350k 

gal_108356_640094862490d.jpg

gal_108356_640094986abcf.jpg

 

 

F99 - VN 1985 , 3 tờ - Giá 120k 

gal_108356_640094b353ae9.jpg

gal_108356_640094d6909c4.jpg

 

 

F100 - VN 1976 , 3 tờ - Giá 120k 

gal_108356_640094ecef190.jpg

gal_108356_640094f7b63b9.jpg

 

 

 

 

F101  - VN  Viện Phát Hành 1 Piastre con Lân, mới đẹp  - giá 180k

gal_108356_6405aa135f521.jpg

gal_108356_6405aa216e154.jpg

 

 

F102  - VN  Viện Phát Hành 1 Piastre con Lân - giá 100k

gal_108356_6405aa2fe5490.jpg

gal_108356_6405aa3d060e9.jpg

 

 

F103  - VN  Viện Phát Hành 1 Piastre con Lân - giá 60k

gal_108356_6405aa4b39d9c.jpg

gal_108356_6405aa59b4c6c.jpg

 

 

F104  - Indochine 100 Piastres, Bộ Lư sạch đẹp - giá 4800k 

gal_108356_6405aa81d31d1.jpg

gal_108356_6405aa8f375a3.jpg

gal_108356_6405aae0647c5.jpg

gal_108356_6405aaa377588.jpg

 

 

F105  - VN  1964 , 500đ mới cứng đẹp, số tam hoa 111 và liền số - Giá 1600k/1tờ 

gal_108356_6405ab0ace37d.jpg

gal_108356_6405ab1b6b725.jpg

 

 

F106  - VN 500đ, Kỳ Lân đấu , có bị 2 lổ kim và bị xếp - giá 650k 

gal_108356_6405ab44bb8f9.jpg

gal_108356_6405ab56da385.jpg

gal_108356_6405ab69a61fd.jpg

 

 

F107  - VN 1955 , 1đ đập lúa , 2 tờ liền số - Giá 370k/2 tờ  

gal_108356_6405abe154cf1.jpg

gal_108356_6405abeec86d1.jpg

 

 

F108  - VN 1991, 100đ 2 tờ số lớn số nhỏ - giá 160k/2 tờ

gal_108356_6405ac06a2094.jpg

gal_108356_6405ac163fa7b.jpg

 

 

F109  - Indochine 5 Piastres, số 5 nhỏ trên nền bông , hiếm - giá 780k 

gal_108356_6405ac4dc7b62.jpg

gal_108356_6405ac5bef5a1.jpg

 

 

F110  - Indochine 1945  100 Piastres - giá k  (ĐÃ BÁN)

 

F112  - Indochine 1942 , 100 Piastres hộp chợ - giá 680k 

gal_108356_6405ac83093ec.jpg

gal_108356_6405ac8e3107c.jpg

 

 

F113  - Indochine 1942 , 100 Piastres hộp chợ, có mộc Bến Tre - giá 680k 

gal_108356_6405ac9c0e4af.jpg

gal_108356_6405acac3b283.jpg

 

 

F114 - Indochine ,100 Piastres có mộc Rạch Giá  - giá 680k 

gal_108356_6405acbd6e90f.jpg

gal_108356_6405acc9119de.jpg

 

 

F115 - Indochine ,100 Piastres có mộc Sa Đéc - giá 680k 

gal_108356_6405acdab23b0.jpg

gal_108356_6405acf0135ca.jpg

 

 

F116 - Indochine ,100 Piastres có mộc Sài Gòn  - giá 580k 

gal_108356_6405ad0165134.jpg

gal_108356_6405ad0feef44.jpg

 

 

F117  - VN 10đ , mới đẹp - Giá 950k 

gal_108356_6405ad28ebc0e.jpg

gal_108356_6405ad39097be.jpg

gal_108356_6405ad5d74ceb.jpg

 

 

F118  - VN 200đ Nguyễn Huệ , bóng tướng - Giá 620k 

gal_108356_6405addb097a5.jpg

gal_108356_6405adea68df0.jpg

 

 

F119  - VN 100đ LVD , bóng tướng - Giá 320k 

gal_108356_6405adfbcbf3a.jpg

gal_108356_6405ae096ae7c.jpg

 

 

F120 - VN 500đ THĐ , có bị bấm lổ - Giá 150k 

gal_108356_6405ae198dd09.jpg

gal_108356_6405ae31adc3e.jpg

 

 

 

 

F121  - VN bộ 5 tờ mới đẹp - Giá k (ĐÃ BÁN)

 

 

F122  - VN 100đ - giá 350k 

gal_108356_6405e094d54c5.jpg

gal_108356_6405e0a410c5a.jpg

gal_108356_6405e0c3a39af.jpg

 

 

F123  - VN 1985 , 500đ - giá 150k 

gal_108356_6405e18d99d64.jpg

gal_108356_6405e1a93a5d5.jpg

 

 

F124  - VN 20đ mới đẹp không xếp - giá 320k

gal_108356_6405e1ce8dda5.jpg

gal_108356_6405e1e022821.jpg

 

 

F125  - VN 1966, 50đ dây leo - Giá 350k 

gal_108356_6405e20d1b5d3.jpg

gal_108356_6405e21c4e706.jpg

 

 

F126  - VN 200đ Nai - giá 320k 

gal_108356_6405e24699bda.jpg

gal_108356_6405e254d0c8e.jpg

 

 

F127   - VNDCCH 1948  100đ   - giá 550k

gal_108356_6405e272e2889.jpg

gal_108356_6405e28108bff.jpg

 

 

F128  - VNDCCH 1946 1đ  - giá k (ĐÃ BÁN)

 

F129  - VN 1958  5đ  - giá 180k 

gal_108356_6405e2d44a826.jpg

gal_108356_6405e2e69cdd3.jpg

 

 

F130  - VN 50đ 1976 - Giá 180k

gal_108356_6405e2f63cbd0.jpg

gal_108356_6405e3070e657.jpg

 

 

F131  - VN 1972 , 1 hào - Giá 280k 

gal_108356_6405e31b6567c.jpg

gal_108356_6405e32d2f485.jpg

 

 

F132  - VN 5đ Nam Bộ, giấy cứng không xếp - giá 120k 

gal_108356_6405e34aee75c.jpg

gal_108356_6405e35e9771c.jpg

 

 

F133  - VN 5đ Nam Bộ, giấy cứng không xếp - giá 180k 

gal_108356_6405e37853ac0.jpg

gal_108356_6405e389cf762.jpg

 

 

F134  - VN 1985 , 5 hào - Giá 150k 

gal_108356_6405e3b10ae2a.jpg

gal_108356_6405e3c40bf57.jpg

 

 

F135  - VN 1985 , 5 hào - Giá 150k 

gal_108356_6405e3d3d6872.jpg

gal_108356_6405e3e2c5ed3.jpg

 

 

F136 - VN 1955  5đ -  Giá 120k 

gal_108356_6405e3f9ae203.jpg

gal_108356_6405e40d19e0c.jpg

 

 

F137  -  Giá 40k 

gal_108356_6405e42251f85.jpg

gal_108356_6405e432d0749.jpg

 

 

F138  -  Giá 40k 

gal_108356_6405e454e01d5.jpg

gal_108356_6405e4797295f.jpg

 

 

F139  - Giá 80k 

gal_108356_6405e48ac5481.jpg

gal_108356_6405e4a70ad4d.jpg

 

 

F140  -  Giá 40k 

gal_108356_6405e4bfe181d.jpg

gal_108356_6405e4d03b9db.jpg

 

 

 

F141 - Indochine ,1 Piastre có mộc Phú Thọ  - giá 320k 

gal_108356_6405e9878296e.jpg

gal_108356_6405e99a18106.jpg

 

 

F142  - VN 20000đ , 3 tờ liền số - Giá 180k/3 tờ 

gal_108356_6405e9ab3d45f.jpg

gal_108356_6405e9c6b0285.jpg

 

 

F143   - VN 500đ Cọp - giá 40k

gal_108356_6405e9da92873.jpg

gal_108356_6405e9e79201b.jpg

 

 

F144 -  VN 1000đ - Giá 80k 

gal_108356_6405ea0f9d962.jpg

gal_108356_6405ea285d9fb.jpg

 

 

F145 -  VN 1000đ - Giá 80k 

gal_108356_6405ea6c21fb3.jpg

gal_108356_6405ea3915148.jpg

 

 

F146  -  VN 1000đ - Giá 50k 

gal_108356_6405ea88edab5.jpg

gal_108356_6405eaabdbc8d.jpg

 

 

F147  -  VN 1000đ - Giá 50k 

gal_108356_6405eabf9cf40.jpg

gal_108356_6405ead758669.jpg

 

 

F148  - VN 1985  50đ - giá 60k 

gal_108356_6405eafd6e1e7.jpg

gal_108356_6405eb0d9034a.jpg

 

 

F149  - VN 1985  50đ - giá 40k 

gal_108356_6405eb1f23edf.jpg

gal_108356_6405eb2eabe26.jpg

 

 

F150  - VN 1985  50đ - giá 60k 

gal_108356_6405eb4385337.jpg

gal_108356_6405eb51dc56d.jpg

 

 

F151  - VN 1985  50đ - giá 50k 

gal_108356_6405eb63c08e6.jpg

gal_108356_6405eb723e437.jpg

 

 

F152  - VN 1955 , 2đ - giá 50k 

gal_108356_6405eb8dd8295.jpg

gal_108356_6405eba363ed9.jpg

 

 

F153  - VN 1955 , 2đ - giá 30k 

gal_108356_6405ebb392d4b.jpg

gal_108356_6405ebc4b8eed.jpg

 

 

F154  - VN 1955 , 2đ - giá 30k 

gal_108356_6405ebd418370.jpg

gal_108356_6405ebe13387e.jpg

 

 

F155  - VN 50 xu - giá 45k 

gal_108356_6405ec6c56e39.jpg

gal_108356_6405ec7c5be36.jpg

 

 

F156  - VN 50 xu - giá 45k 

gal_108356_6405ec90b2aeb.jpg

gal_108356_6405ec9e55acc.jpg

 

 

F157 - VN 1966 , 10 xu - giá 50k 

gal_108356_6405ecb57343e.jpg

gal_108356_6405ecce115b3.jpg

 

 

F158 - VN 1966 , 10 xu - giá 50k 

gal_108356_6405ecdc23d62.jpg

gal_108356_6405ecf02c43b.jpg

 

 

F159  - VN 1976 , 2 tờ liền số - Giá 90k 

gal_108356_6405ed2e5c47c.jpg

gal_108356_6405ed3e98080.jpg

 

 

F160  - VN 1985 , 3 tờ - Giá 80k 

gal_108356_6405ed4cb9ff2.jpg

gal_108356_6405ed5c4014e.jpg

 

 

 

F161  - Giá 50k 

gal_108356_640738bf8f1a0.jpg

gal_108356_640738ccbc1c3.jpg

 

 

F162  - Giá 50k 

gal_108356_640738da325a2.jpg

gal_108356_640738e982b16.jpg

 

 

F163  - Giá 50k 

gal_108356_640738fc7bb51.jpg

gal_108356_6407390acb1e5.jpg

 

 

F164  - VN 1976 , 5đ  - giá 25k 

gal_108356_6407399f6bbb6.jpg

gal_108356_640739c7e0580.jpg

 

 

F165  - VN 1980 , 2đ  - giá 25k 

gal_108356_640739e4a5f51.jpg

gal_108356_640739f32f80d.jpg

 

 

F166 - VN 1974 , 1đ - giá 30k

gal_108356_64073a0f2c9e1.jpg

gal_108356_64073a1d60f1b.jpg

 

 

F167   - VN 1966 20xu -  Giá 80k 

gal_108356_64073a475333a.jpg

gal_108356_64073a375016d.jpg

 

 

F168   - VN 1966 20xu -  Giá 80k 

gal_108356_64073a815e177.jpg

gal_108356_64073a95022e3.jpg

 

 

F169   - VN 1966 20xu -  Giá 80k 

gal_108356_64073ab2ea8bd.jpg

gal_108356_64073aedc405e.jpg

 

 

F170   - VN 1966 20xu -  Giá 50k 

gal_108356_64073b0c3545d.jpg

gal_108356_64073b2a870f7.jpg

 

 

F171   - VN 1966 20xu -  Giá 30k 

gal_108356_64073b4dda170.jpg

gal_108356_64073b67752a9.jpg

 

 

F172   - VN 1966 20xu -  Giá 30k 

gal_108356_64073b87b2f95.jpg

gal_108356_64073b9ac4c87.jpg

 

 

F173  - Indochine ,20 Piastres như hình - giá 200k 

gal_108356_64073c2baae10.jpg

gal_108356_64073c397db1d.jpg

 

 

F174  - Indochine ,20 Piastres như hình - giá 200k 

gal_108356_64073c503a650.jpg

gal_108356_64073c5cd8be3.jpg

 

 

F175  - Indochine, 1 Piastres - giá 120k 

gal_108356_64073c77e8f15.jpg

gal_108356_64073c8852c0d.jpg

 

 

F176   - Indochine, 1 Piastres - giá 120k 

gal_108356_64073ca34ad16.jpg

gal_108356_64073cb22af27.jpg

 

 

F177  - Indochine, 1 Piastres - giá 90k 

gal_108356_64073cc26d87b.jpg

gal_108356_64073cd441923.jpg

 

 

F178  - Indochine, 1 piastre - giá 50k

gal_108356_64073d06dbfca.jpg

gal_108356_64073d420744e.jpg

 

 

F179   - Indochine, 1 piastre - giá 40k

gal_108356_64073d520dfbc.jpg

gal_108356_64073d61df2c4.jpg

 

 

F180   - Indochine, 1 piastre - giá 40k

gal_108356_64073d74aac9b.jpg

gal_108356_64073d82f3e7b.jpg

 

 

 

F181  - 1 Piastre gánh dưa chữ ký 9, (bị rách) - giá 150k 

gal_108356_6407422f395e1.jpg

gal_108356_6407423d0d3ef.jpg

gal_108356_6407424f361b2.jpg

 

 

F182 - Indochine 5 Piastres  - giá 160k 

gal_108356_64074266af1d3.jpg

gal_108356_64074275835a4.jpg

 

 

F183  - 1932  Indochine 5 Piastres  - giá 160k 

gal_108356_64074284c2ac2.jpg

gal_108356_640742b2b83d7.jpg

 

 

F184 - 1932 Indochine 5 Piastres  - giá 120k 

gal_108356_640742c448be5.jpg

gal_108356_640742dc99c52.jpg

 

 

F185 - 1932 Indochine 5 Piastres  - giá 120k 

gal_108356_640742f3b2d3b.jpg

gal_108356_64074304a77c0.jpg

 

 

F186  - Indochine 5 Piastres  - giá 90k 

gal_108356_6407431786de3.jpg

gal_108356_640743286e996.jpg

 

 

F187  - Indochine ,5 Piastres - giá 80k 

gal_108356_640743432f042.jpg

gal_108356_6407437f5c5c6.jpg

 

 

F188  - Indochine ,5 Piastres - giá 70k 

gal_108356_64074396de23a.jpg

gal_108356_640743ad13058.jpg

 

 

F189  - Indochine ,5 Piastres - giá 80k 

gal_108356_640743bc56bac.jpg

gal_108356_640743c9ae606.jpg

 

 

F190  - Idochine 10cents , 2 tờ cùng số - giá 250k/2tờ 

gal_108356_640743ecb96b2.jpg

gal_108356_64074403d35ef.jpg

 

 

F191  - Indochine  10c, 2 tờ khác màu , mới đẹp  - giá 230k/2 tờ 

gal_108356_64074415cd9e7.jpg

gal_108356_64074421dddef.jpg

 

 

F192  - Idochine 5cents , 2 tờ cùng số - giá 230k/2tờ 

gal_108356_64074433ade8f.jpg

gal_108356_6407443fa3dfa.jpg

 

 

F193  - Idochine 5cents , 2 tờ liền số - giá 220k/2tờ 

gal_108356_640744555cd4e.jpg

gal_108356_640744660e657.jpg

 

 

F194  - Idochine 5cents , 2 tờ khác ký tự - giá 220k/2tờ 

gal_108356_64074474d55ca.jpg

gal_108356_6407448bc845c.jpg

 

 

F195  - Indochine  50c - giá 150k

gal_108356_640744beefca3.jpg

gal_108356_640744d082bd9.jpg

 

 

F196  - Indochine 20c mới đẹp  - giá 220k 

gal_108356_640744e2765a5.jpg

gal_108356_640744f12e142.jpg

 

 

F197  - Indochine 20c  - giá 130k 

gal_108356_640744fe5fd53.jpg

gal_108356_640745112a74b.jpg

 

 

F198  - Indochine 20c  - giá 80k 

gal_108356_640745239cd4b.jpg

gal_108356_64074530c5e95.jpg

 

 

F199   - Indochine 20c  - giá 50k 

gal_108356_640745411c98f.jpg

gal_108356_6407454f4aacb.jpg

 

 

F200 - Indochine 20c  - giá 70k 

gal_108356_64074562d32e8.jpg

gal_108356_6407457298b02.jpg

 

 

 

F201  - Indochine, 50c - giá 120k

gal_108356_64087a3c49bcd.jpg

gal_108356_64087a4786c8c.jpg

 

 

F202  - Indochine, 50c - giá 120k

gal_108356_64087a57dd524.jpg

gal_108356_64087a6227150.jpg

 

 

F203  - Indochine 10c mới đẹp - giá 130k 

gal_108356_64087a745f2ae.jpg

gal_108356_64087a7f6299c.jpg

 

 

F204 - Indochine , 10c - giá 70k

gal_108356_64087a975281d.jpg

gal_108356_64087ab080174.jpg

 

 

F205 - Indochine , 10c - giá 35k

gal_108356_64087abcb8e3b.jpg

gal_108356_64087ac5dfac3.jpg

 

 

F206 - Indochine 5c - giá 30k 

gal_108356_64087ad055be3.jpg

gal_108356_64087add5c90c.jpg

 

 

F207 - Indochine 5c - giá 40k 

gal_108356_64087b2c5bcbb.jpg

gal_108356_64087b3941599.jpg

 

 

F208 - Indochine 10c  màu xanh - giá 250k 

gal_108356_64087b54c8411.jpg

gal_108356_64087b5e7bb6a.jpg

 

 

F209   - Indochine 10c, chữ ký hiếm,  mới đẹp - giá 210k 

gal_108356_64087b8489ce8.jpg

gal_108356_64087b9e440c8.jpg

 

 

F210  - Indochine, 10c - giá 80k

gal_108356_64087bacba017.jpg

gal_108356_64087bc267095.jpg

 

 

F211   - Indochine, 10c - giá 70k

gal_108356_64087bd541c98.jpg

gal_108356_64087be4e02d1.jpg

 

 

F212   - Indochine, 10c - giá 70k

gal_108356_64087c082d593.jpg

gal_108356_64087c1a96ad6.jpg

 

 

F213 - Indochine 5c mới đẹp - giá 110k 

gal_108356_64087f0de15c1.jpg

gal_108356_64087f19f30ee.jpg

 

 

 

ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Góp ý
Đăng bởi: Huệ Đoàn
Địa chỉ: sóc trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng tin: 13:56 26/02/2023
Ngày cập nhật: 13:17 19/09/2023
Báo cáo