Tiền Việt Nam qua các thời kỳ
TP HCM    22 giờ trước    Lưu lại   
Tham gia 7 năm trước
 ĐT: 0943.79. xxxx
Thành viên  MAI HOÀI ÂN
 
Liên hệ  0943.799989
phí 1 lần gửi hàng là 20k ( EMS ): Sau khi chuyển khoản nhắn tin báo địa chỉ nhận hàng dùm em chiều cũng ngày e sẽ trực tiếp gửi hàng.
chấp nhận thanh toán COD (nhận hàng và thanh toán tiền)

* VCB 0071000866073
Chủ tài khoản MAI HOÀI ÂN...Chi nhánh TPHCM

AGRIBANK  7105205062506....Chi nhánh THẠNH PHÚ-BẾN TRE
Chủ tài khoản MAI HOÀI ÂN
07:10 17/T05/2019  
 MS1 1 ĐỒNG VIỆN PHÁT HÀNH LÀO GIÁ 950K ĐÃ BÁN
 
MS2 1 ĐỒNG VIỆN PHÁT HÀNH CAMPUCHIA GIÁ 350k ĐÃ BÁN
 
MS3 5 ĐỒNG VIỆN PHÁT HÀNH LÀO GIÁ đã bán
 
MS4 100 ĐỒNG LƯ CHỮ KÝ SỐ 3 GIÁ 2200k ĐÃ BÁN
 
MS5 100 ĐỒNG MÀU SẮC SÁNG ĐẸP, GIẤY CỨNG, ÍT LỔ KIM GIÁ 450k ĐÃ BÁN 
 
MS6 200 ĐỒNG LÍNH BỒNG SÚNG (SERIES MẤT MÀU THEO THỜI GIAN) GIÁ 1500k ĐÃ BÁN
  
MS7 200 ĐỒNG MẶT ĐÁ (CÓ VÁ) GIÁ 1500k ĐÃ BÁN 
 
MS8 200 ĐỒNG MẶT ĐÁ MÀU SÁNG ĐẸP GIÁ 2500k ĐÃ BÁN
 
 

MS9 30 ĐỒNG 1985 GIÁ 300k ĐÃ BÁN

MS10 30 ĐỒNG 1985 GIÁ 300k ĐÃ BÁN
  
MS11 5 ĐỒNG VPH LÀO GIÁ 650k ĐÃ BÁN
 
 


MS12 100 cent Phát hành bởi ngân hàng Đông Dương năm 1920 GIÁ 2600k ĐÃ BÁN
 
MS13 50 đồng 1966 chuẩn kích thước GIÁ 1900k đã bán
 
MS14 200 ĐỒNG MẶT ĐÁ VPH GIÁ 2600k ĐÃ BÁN
 
MS15 100 ĐỒNG BỘ LƯ CHỬ KÝ 4 GIÁ 1550k ĐÃ BÁN
 
MS16 5 ĐỒNG BẢO ĐẠI GIÁ 220k ĐÃ BÁN

MS17 100 ĐỒNG BỘ LƯ CHỬ KÝ 4 GIÁ 1500k ĐÃ BÁN
 
MS18 1 ĐỒNG VPH CAMP GIÁ 450k ĐÃ BÁN
 
MS19 5 ĐỒNG SỐ LỚN (HIẾM) GIÁ 550k
 
 

MS20 5 ĐỒNG CON CÔNG CHỮ KÝ 1 (GIỜ RẤT HIẾM) GIÁ 600k ĐÃ BÁN
 
MS21 200 ĐỒNG MÀU SẮC CÒN RẤT ĐẸP, GIẤY CỨNG GIÁ ĐÃ BÁN
 
 

MS22 20 ĐỒNG MÀU XANH GIÁ 800k ĐÃ BÁN
 
MS23 5 ĐỒNG CON CÔNG CHỮ KÝ 1 (CÓ DÁNG BĂNG DÍNH) GIÁ 450k ĐÃ BÁN
 
MS24 20 ĐỒNG MÀU XANH GIÁ 800k ĐÃ BÁN
 
MS25 200 ĐỒNG VPH VIỆT NAM GIÁ 800k  ĐÃ BÁN
 
MS26 100 ĐỒNG HỊP CHỢ MÀU CAM GIÁ 280k ĐÃ BÁN
 
MS27 1 ĐỒNG SÔNG HƯƠNG CHỮ E GIÁ 280k ĐÃ BÁN
 
MS28 1 ĐỒNG SỐ 1 ĐỎ (CHỮ KÝ HIẾM) GIÁ 350k ĐÃ BÁN
 
MS29 5 ĐỒNG VPH LÀO (HIẾM) GIÁ 750k 

MS30 5 ĐỒNG CON CÔNG CHỮ KÝ 2  GIÁ 950k 
 
 
 
MS31 5 ĐỒNG VPH VIỆT NAM GIÁ 200k đã bán
 
MS32 1 ĐỒNG VPH  VIỆT NAM GIÁ 100k
 
 

MS33 200 ĐỒNG NGUYỄN HUỆ ĐẦU RỒNG GIÁ 900k ĐÃ BÁN
 
MS34 20 ĐỒNG BỤI CHUỐI GIÁ 500k
 
 

MS35 500 ĐỒNG GIÁ 850k ĐÃ BÁN
 
MS36 100 ĐỒNG LƯ CHỮ KÝ 4 (CHẤT LƯỢNG ĐẸP) GIÁ 6000k ĐÃ BÁN
 
 
 

MS37 500 ĐỒNG NGÔ ĐÌNH NHIỆM (CHẤT LƯỢNG ĐẸP) GIÁ 3600k ĐÃ BÁN
  
MS38 5 ĐỒNG THÀNH THÁI SÀI GÒN 1916 TAM HOA 666 (HIẾM) GIÁ 4000k ĐÃ BÁN 
 
MS39 100 ĐỒNG HỢP CHỢ MÀU ĐEN CHẤT LƯỢNG ĐẸP (HIẾM) GIÁ 800k ĐÃ BÁN
 
MS40 100 ĐỒNG HỢP CHỢ MÀU ĐEN CHẤT LƯỢNG ĐẸP (HIẾM) GIÁ 800k

MS41 5 ĐỒNG CÔN CÔNG GIÁ 250k ĐÃ BÁN
 

MS42 20 ĐỒNG GIÁ 350k ĐÃ BÁN
 
MS43 200 ĐỒNG GIÁ 1200k ĐÃ BÁN

 
 
MS44 200 ĐỒNG GIÁ 1600k ĐÃ BÁN
 
MS45 200 ĐỒNG LÍNH BỒNG SÚNG ĐẸP GIÁ 6000k ĐÃ BÁN
  
MS46 1 ĐỒNG VPH GIẤY VÀNG HIẾM GẶP GIÁ 800k ĐÃ BÁN
 
MS47 20 ĐỒNG BĂNG ĐỎ GIÁ 380k  ĐÃ BÁN
 
MS48 20 ĐỒNG TÁO GIÁ 300k
 
 
MS49 1 ĐỒNG THUYỀN BƯỜM GIÁ 180k
 
 
MS50 1 ĐỒNG VPH CAMP GIÁ 180k  ĐÃ BÁN
 
MS52 200 ĐỒNG VPH VN LOẠI SERIES 2 SỐ GIÁ 1900k ĐÃ BÁN 
 
MS51 200 ĐỒNG VPH VN  GIÁ 1800k ĐÃ BÁN
 
MS53 500 ĐỒNG 1951  GIÁ 1200k ĐÃ BÁN
 
MS52 5000 ĐỒNG 1953  GIÁ 1900k ĐÃ BÁN
 
MS54 200 ĐỒNG 1951  GIÁ 1500k 
 
 
MS55 10 cent liền số (62-63-64) hiếm  GIÁ 900k 
 
 
MS56 20 cent liền số (08-09-10) hiếm  GIÁ 800k
 
 
 
MS57 30 đồng 1981  GIÁ 350k
 
 
MS58 30 đồng 1981  GIÁ 350k
 
 
MS59 30 đồng 1981  GIÁ 350k
 
 
MS60 30 đồng 1981  GIÁ 350k
 
 
MS61 30 đồng 1981  GIÁ 350k
 
 

 
 
MS62 10 đồng 1955  GIÁ 120k ĐÃ BÁN
 
 
MS63 10 đồng 1955  GIÁ 120k ĐÃ BÁN
 
 
MS64 10 đồng 1955  GIÁ 120k ĐÃ BÁN
 
MS65 200 đồng lính bồng súng GIÁ 6000k ĐÃ BÁN
 
 
 


MS66 200 đồng mặt đá GIÁ 3000k
 
MS67 100 đồng gánh muối chất lượng đẹp, ít lổ kim GIÁ 950k
 
 
 
MS68 20 đồng băng đỏ chất lượng đẹp, không xếp, không lổ kim GIÁ 3000k ĐÃ BÁN

MS69 10 đồng Long Châu Sa GIÁ 250k
 
 
MS70 200 đồng NH đầu rồng series A.1 GIÁ 1000k
 
 


MS71 1 đồng VPH GIÁ 150k ĐÃ BÁN

MS72 1 đồng VPH CAMP GIÁ 180k
MS73 3 tờ 100k 50k 20k giả chất lượng giống 95% có bóng chìm GIÁ 300k ĐÃ BÁN
MS74 50 đồng dây leo năm 1966 GIÁ 200k
 
 
MS75 100 đồng lư chữ ký 4 GIÁ 2000k ĐÃ BÁN 
MS76 200 đồng BĐ series 2 số (D.35), có dính vết mực GIÁ 1300k ĐÃ BÁN
MS77 200 đồng NH đầu rồng, lổi in ngay số 2 (dưới) GIÁ 1500k
 
 
 
MS78 
200 đồng VPH Camp giấy cứng, màu nguyên thủy GIÁ 1800k
 ĐÃ BÁN

MS79 100 đồng bộ lư giấy cứng, màu nguyên thủy GIÁ 1600k ĐÃ BÁN 
 
 
MS80 1 đồng Thành Thái tiêu bản GIÁ 700k ĐÃ BÁN 
 
 
MS81 
200 đồng VPH Camp GIÁ 1500k ĐÃ BÁN
 
MS82 200 đồng Nguyễn Huệ bóng chìm đầu rồng GIÁ 950k
 
 
MS83 200 ĐỒNG 1 KÍ TỰ (HIẾM HƠN 2 KÍ TỰ) GIÁ 180k
MS84 2 TỜ LIỀN SỐ 5 HÀO 1985 GIÁ 200k
MS85 5 ĐỒNG THÀNH THÁI SÀI GÒN 1916 GIÁ 1900k ĐÃ BÁN 
MS86 100 ĐỒNG LƯ CHỮ KÝ 4 GIÁ 1600k ĐÃ BÁN 
MS87 20 ĐỒNG CHẤT LƯỢNG ĐẸP GIÁ 950k
MS88 1 ĐỒNG CHỮ D CHẤT LƯỢNG ĐẸP GIÁ 300k


.......................................
Tk VCB 0071000866073
Đăng phản hồi Đã có 2 phản hồi
Cập nhật lúc 23:55 05/02/2020  ○○○
Huỳnh Thái Phương (53)
Địa chỉ: 467A Hùng Vương, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 09395 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cập nhật lúc 14:41 16/09/2019  ○○○
Phạm Hùng (24)
Địa chỉ: Hà Nội - Hoà Bình
Điện thoại: 09840 
Liên hệ: Gửi tin nhắn

Bác chủ có loại này không, em đang cần sưu tầm

Đăng nhập
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Thông tin trang web
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ