Giấy Bạc củ Xưa

Thông tin mô tả


Ms1: Giấy " Môt " đồng vàng Indochine -Unc _ 100k

 
Ms2:  Đã bán Ms1 và Ms2.


Ms3: đã bán


Ms4: 50kMs5: 30k/tờ
12 - đã bán

3 - 30k/1tờ
Ms6: 10cents Mpc _ 50k


Ms7: 3 tờ năm hào liền số 1976 _ 60k

Ms8: một đồng 1976 _ 20k
Ms9: 1985 _ 20k
Ms10: 1985 _ 15k
Ms11: 1985 _ 15k

Ms12:  soldMs13:  hai tờ 50k
M14:  sold

Ms15: 1976 _20k
Ms16: 1976 _ 20k


Ms17: giấy 10.000 đồng 1993 _ 40k                   Ms:18: một đồng 1955 _ 25kMs19:  sold
 
Ms20: 20k


Ms21: 20k


Ms22: 15k


Ms23: 20k

Ms24: 30k

Ms25: 10kMs26: 10k


Ms27: Công trái phiếu - 1988 _ 30k

Ms28:  30k


@ " Bần Cư Tại Thị Vô Nhân Vấn - Phú Ngọa Thâm Sơn Hữu Khách Tầm "
Góp ý 1
Phạm Quốc Bảo 1
Em muốn mua vài tờ, mình mua như thế nào ạ? 
Trả lời 15:40 06/01/2019  
Đăng bởi: Ngoc Sang
Địa chỉ: Q1, HCM
Ngày đăng tin: 16:22 05/12/2017
Ngày cập nhật: 14:53 20/02/2023
Báo cáo