Giao lưu bộ sưu tầm 2$ cổ từ năm 1976 trở về trước rất tâm huyết đã sưu tầm hơn 5 năm ( có bán lẻ).
- 2$ 1976 tứ quý 0 đã chấm 63 điểm
- nguyên tép 2$ 1976 100 tờ liền số
- nguyên tép 2$ 1976 100 tờ liền số 1 tem 50 tiểu bang USA ( 1 tép gồm 2 bộ 50 tem tiểu bang Mỹ)
- 2$ 1928 seri đẹp đuôi thần tài lộc phát ( 39 79 68 86)
- 2$ 1953, 2$ 1963 seri đẹp đuôi thần tài lộc phát ( 39 79 68 86)
- 2$ 1976 seri đẹp đuôi thần tài lộc phát ( 39 79 68 86)
- Tấm 2$ 1976 uncut 32 tờ chưa sắt seri đẹp số tiến đuôi 678
- Tấm 2$ 1976 * uncut 16 tờ chưa sắt có ngôi sao seri đẹp số tiến đuôi 326 ( tài mãi lộc)
- 2 Tấm 2$ 1976 * uncut 16 tờ chưa sắt có ngôi sao seri đuôi 8220 & 5116
- Tấm 2$ 1976 uncut 32 tờ chưa sắt seri đuôi 1448
- 2 Tấm 2$ 1976 * uncut 4 tờ chưa sắt có ngôi sao seri đuôi 9857 & 5683
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Hot line: 0905867943.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943.