- 11141111 - $2 - 1976 - unc 
2$ cổ năm 1976 mộc xanh BIN 14 tứ quý 1111.
- 118.77777 - $2 - 1976 H - EF+
2$ cổ năm 1976 mộc xanh seri thất quý 77777.
- 6.123.7777 - $2 - 1976 B - EF maximum 
2$ cổ năm 1976 mộc xanh seri tứ quý 7777.
Chuẩn bị ăn lễ lớn Quốc Khánh 2/9 ai thích em gã lun vì mình đang công tác tại Sài Gòn đến ngày 3/9 ưu tiên giao dịch tại Sài Gòn.
Tiệm Hoàng Thiên, Đà Nẵng,
Mọi chi tiết liên hệ zalo: 0776218163 - Hotline: 0905867943.
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943
— tại Tiệm Hoàng Thiên.