Giao lưu bộ 10 tờ 2$ tứ quý năm 2013 từ 0000 đến 9999 có 3 bộ ( có bán lẻ 1 bộ ưu tiên lấy hết 3 bộ không xé lẻ)
- Bộ 10 tờ tứ quý - $2 - 2013 - 1 bang F chất lượng UNC
2732.0000 ---> 2731.9999 ( 10 to )
- Bộ 10 tờ tứ quý - $2 - 2013 - 1 bang F chất lượng UNC
2809.0000 ---> 2808.9999 ( 10 to )
- Bộ 10 tờ tứ quý - $2 - 2013 - 1 bang F chất lượng UNC (  2 to 4 & 6 = 2009 Bang G ; 1 to 8 = 2003A bang D )
2816.0000 ---> 2815.9999 ( 10 to )
Chuẩn bị ăn lễ lớn Quốc Khánh 2/9 ai thích em gã lun vì mình đang công tác tại Sài Gòn đến ngày 3/9 ưu tiên giao dịch tại Sài Gòn.
Tiệm Hoàng Thiên, Đà Nẵng,
Mọi chi tiết liên hệ zalo: 0776218163 - Hotline: 0905867943.
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943
— tại Tiệm Hoàng Thiên. — ở Sài Gòn.