2$ 1976* uncut chưa cắt loại 4 tờ và loại 16 tờ unc, zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng thiên, Đà Nẵng

Thông tin mô tả
Giao lưu tấm 2$* 1976 có ngôi sao uncut chưa cắt loại 4 tờ và loại 16 tờ chất lượng UNC Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163. Tiệm Hoàng Thiên, Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943.
Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943. — tại Tiệm Hoàng Thiên.
Góp ý 1
Đặng Ngọc Sơn 2
Giá cả 1 bộ thế nào vậy bác, xin cảm ơn.  
Trả lời 09:29 15/02/2019  
Đăng bởi: Tiệm Hoàng Thiên
Địa chỉ: , Đà Nẵng
Ngày đăng tin: 19:28 15/10/2018
Ngày cập nhật: 21:53 04/12/2023
Báo cáo