bộ tiền 16 tờ khác nhau

giá 

  1-5 bộ giá 300k/1 bộ


5-10 bộ giá 250k/1 bộ

liên hệ qua 0971678150  -  0905374750