Tiền giấy VIỆT NAM & ĐÔNG DƯƠNG ( MÃ B )
Hà Nội    1 ngày trước    Lưu lại   
Tham gia 3 năm trước
  ĐT: 09046 xxxx
Chuyên cung cấp tiền giấy & tiền xu : Việt Nam và Quốc tế 
- Tiền sưu tập / Tiền số đẹp / Tiền phong thủy, tiền may mắn
- Xu bạc các nước / Xu bộ và xu lẻ / Xu thanh lý theo kg.
- Tem xưa và nay các loại
- Dụng cụ sưu tập tiền : Album, phơi, holder xu, bọc ni-lon, plastic
Liên hệ chính chủ : Điện thoại hoặc Zalo : 0904646776 ( ĐÀM THỦY )
08:59 15/T06/2021  
B1 : 100 ĐỒNG QUẢN TƯỢNG, 140K ĐÃ BÁN -d.h )

B2 : 100 ĐỒNG QUẢN TƯỢNG, 160K ( ĐÃ BÁN -d.h )

B3 : 100 ĐỒNG QUẢN TƯỢNG, 140K ( ĐÃ BÁN -d.h )

B4 : 100 ĐỒNG QUẢN TƯỢNG ( ĐÃ BÁN )

B5 : 2 TỜ 1 ĐỒNG MŨ SẮT, chữ ký rít giá 130k / 2 tờ. ( ĐÃ BÁN -d.h )

B6 : 2 TỜ 1 GÁNH DƯA, 70k / 2 tờ. ĐÃ BÁN

B7 : 2 TỜ Đông dương ( ĐÃ BÁN )
B8 : 2 TỜ Đông dương  ( ĐÃ BÁN )
B10 : 500 đồng 1972 con cọp  ( ĐÃ BÁN )
B11 : 500 đồng 1972 con cọp ( ĐÃ BÁN )
B12 : 500 đồng 1972 con cọp ( ĐÃ BÁN )
B13 : 500 đồng 1972 con cọp  ( ĐÃ BÁN )
B14 : 500 đồng 1972 con cọp  ( ĐÃ BÁN )

B14B : 200 ĐỒNG BỘ THÚ, giá 90k

B15 : 1000 đồng 1972 con voi, giá 40k

B16 : 1000 đồng 1972 con voi, giá 40k

B17 : 1000 đồng 1972 con voi, giá 40k

B18 : 1000 đồng 1972 con voi, giá 40k

B19 : 10k năm 1993 , chất lượng đẹp gần UNC, 50k.  ĐÃ BÁN

B19A : 3 tờ 10k năm 1993 liền số , chất lượng đẹp gần UNC, 180k.

B20 : 10k năm 1993, giá 40k ĐÃ BÁN
B21 : 10k năm 1993, giá 40k ĐÃ BÁN
B22 : 10k năm 1993, giá 40k ĐÃ BÁN
B23 : 10k năm 1993, giá 40k ĐÃ BÁN
B24 : 10k năm 1993, giá 40k  ĐÃ BÁN
B25 : 10k năm 1993, giá 40k ĐÃ BÁN

B26 : 500 ĐỒNG 1970 HOA VĂN, giá 30k

B27 : 1000 đồng 1972 con voi, giá 30k

B28 : 1000 đồng 1972 con voi, giá 30k

B29 : 1000 đồng 1972 con voi, giá 30k

B30 : 1000 đồng 1972 con voi, giá 30k

B31 : 1000 đồng 1972 con voi, giá 40k

B32 : 1000 đồng 1972 con voi, giá 30k

B33 : 20K năm 19991 NHÀ MÁY DỆT , giá 20k ĐÃ BÁN
B34 : 50 ĐỒNG 1985 ( ĐÃ BÁN ) 
B35 : 50 ĐỒNG 1985, giá 40k

B36 : 50 ĐỒNG 1985, giá 40k

B37 : 50 ĐỒNG 1985, giá 30k

B38 : 2 ĐỒNG 1958,   ( ĐÃ BÁN )
B39 : 5 ĐỒNG 1955,  ( ĐÃ BÁN )

B40 : 5 ĐỒNG 1955, GIÁ 60K

B41 : 5 ĐỒNG 1955, GIÁ 60K

B42 : 5 ĐỒNG 1955, GIÁ 60K ( ĐÃ BÁN -d.h )

B43 : 5 ĐỒNG 1955, GIÁ 60K

B44 : 100 ĐỒNG 1960 ĐẬP THỦY ĐIỆN, GIÁ 90K

B45 : 100 ĐỒNG 1960 ĐẬP THỦY ĐIỆN, GIÁ 90K

B46 : 50 ĐỒNG HOA VĂN 1969  ( ĐÃ BÁN )
B47 : 1000 ĐỒNG HOA VĂN 1970,  ( ĐÃ BÁN )

B48 : 1000 ĐỒNG HOA VĂN 1970, giá 30k

B49 : 1000 ĐỒNG HOA VĂN 1970, giá 30k ( ĐÃ BÁN )
B50 : 1000 ĐỒNG HOA VĂN 1970, giá 30k

B52 : 500 ĐỒNG HOA VĂN 1970, giá 30k ( ĐÃ BÁN )

B53 : 500 ĐỒNG HOA VĂN 1970, giá 30k

B54 : 500 ĐỒNG HOA VĂN 1970, giá 30k

B55 : 500 ĐỒNG HOA VĂN 1970, giá 30k

B56 : 500 ĐỒNG HOA VĂN 1970, giá 30k

B57 : 10 đồng 1980 , giá 20k ĐÃ BÁN
B58 : 20 đồng 1985, giá 20k

B59 : 20 đồng 1985, giá 20k ( ĐÃ BÁN )
B60 : 2 TỜ 20 đồng 1985, giá 30k

B61 : 2 TỜ 20 đồng 1985  ( ĐÃ BÁN )
B62 :  1 đồng 1985,  ( ĐÃ BÁN )

B63 :  1 đồng 1985 AUNC, giá 30k

B64 :  1 đồng 1985 AUNC, giá 40k

B65 :  1 đồng 1985, giá 10k

B66 :  5 đồng 1976 AUNC, giá 30k

B67 :  5 đồng 1976 AUNC ( ĐÃ BÁN )
B68 :  5 đồng 1976, giá 20k

B69 :  1 đồng 1976 UNC,  ( ĐÃ BÁN )

B70 :  5 đồng 1985, giá 20k 

B71 :  5 đồng 1985 ( ĐÃ BÁN )
B72 :  5 đồng 1985, giá 20k

B73 :  5 đồng 1985 AUNC, giá 30k

B74 :  5 đồng 1985, giá 10k ĐÃ BÁN
B75 :  2 đồng 1980, giá 20k ( ĐÃ BÁN )

B76 :  2 đồng 1980, giá 20k

B77 :  2 đồng 1980, giá 20k

B78 :  2 đồng 1980 ( ĐÃ BÁN )
B79 :  2 đồng 1980, giá 20k

B80 :  2 đồng 1980, giá 20k

B81 :  2 đồng 1980, giá 20k

B82 :  2 đồng 1985,  ( ĐÃ BÁN )
B83 :  5 hào 1976  ( ĐÃ BÁN )
B84 :  1 đồng 1964 tam quý 999 ( ĐÃ BÁN )
B85 :  1 đồng 1964 tam quý 999, giá 30k

B86 :  1 đồng 1964, giá 10k ĐÃ BÁN


XIN MỜI XEM TIẾP TRANG 2 ===>>

B87 :  1 đồng 1964, đã ép plastic - giá 20k. ĐÃ BÁN
B88 :  1 đồng 1964 - 20k.

B89 :  1 đồng 1964 - 20k. ĐÃ BÁN
B90 :  100 đồng 1991 - 20k. 

B91 :  1 đồng 1985 - 20k. ĐÃ BÁN 

B92 :  10 đồng 1980 - 20k. ĐÃ BÁN 

B93 : 2 đồng 1980 - 30k / 2 tờ


B94 : 2 đồng 1985 - 20k / 2 tờ ĐÃ BÁN 
B95 : 10 đồng 1966 -  60k ĐÃ BÁN
B96 :  200 đồng 1958 -  60k ĐÃ BÁN

B97 :  20 đồng 1964 -  30k

B98 :  50 đồng 1985 -  40k

B99 :  10 đồng 1962 ĐÃ BÁN
B100 :  50 đồng 1969 -  ĐÃ BÁN
B101 :  50 đồng 1969 -   ĐÃ BÁN
B102 :  50 đồng 1969 - ĐÃ BÁN
B103 :  50 đồng 1972 - ĐÃ BÁN 
B104 :  50 đồng 1985 -  ĐÃ BÁN
B105 :  50 đồng 1972 - ĐÃ BÁN
B106 :  500 đồng 1970 & 1000 đồng 1971  ĐÃ BÁN
B107 :  500 đồng 1970 & 1000 đồng 1971  ĐÃ BÁN
B108 :  500 đồng 1970 & 1000 đồng 1971  ĐÃ BÁN
B109 :  500 đồng 1970 & 1000 đồng 1971  ĐÃ BÁN
B110 :  500 đồng 1970 & 1000 đồng 1971  ĐÃ BÁN
B111 :  500 đồng 1970 & 1000 đồng 1971  ĐÃ BÁN
B112 :  500 đồng 1970 & 1000 đồng 1971  ĐÃ BÁN
B113 :  500 đồng 1970 & 1000 đồng 1971  ĐÃ BÁN

B114 : 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966 & 500 đồng 1970 - 40k / 2 tờ

B115 : 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966 & 500 đồng 1970 - 40k / 2 tờ

B116 : 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966 & 500 đồng 1970 - 40k / 2 tờ

B117 : 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966 & 500 đồng 1970 - 40k / 2 tờ

B118 : 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966 & 500 đồng 1970 - 40k / 2 tờ

B119 : 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966 & 500 đồng 1970 - 40k / 2 tờ

B120 : 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966 & 500 đồng 1970 - 40k / 2 tờ

B121 : 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966 & 500 đồng 1970 - 40k / 2 tờ

B122 : 500 đồng Trần Hưng Đạo 1966 & 500 đồng 1970 - 40k / 2 tờ

./.


Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ