Giao lưu vài tờ tiên giấy : 

1/ 1 1935 Hawall

2/ 1 1923

3/ 5 1928

4/ 200 đồng 1958 Bụi Trúc

Liên hệ zalo : 0707426277