Thông tin mô tả
Shop Ngọc Ngân

TOPPIC NÀY BÁN TIỀN -CHINA TAWAN HONG KONG XƯA CỦ

(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

  2. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
  3. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
  4. KÍNH MỜI
  5. Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 

EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN

Trang wed của shop: tiengiay.vn

CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.Lai
MS-1
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-200K/1 TỜ

MS-2
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-220K/1 TỜ
MS-3
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ

MS-4
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-200K/1 TỜ

MS-5
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-220K/1 TỜ

MS-6
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-300K/1 TỜ


MS-7
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-400K/1 TỜ

MS-8
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-500K/1 TỜ
MS-9
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-700K/1 TỜ

MS-10
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-1700K/1 TỜ

MS-11
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-1700K/1 TỜ
MS-12
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-1900K/1 TỜ
MS-13
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-2200K/1 TỜ

MS-14
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-2500K/1 TỜ
MS-15
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-2900K/1 TỜ


MS-16
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-3000K/1 TỜ

MS-17
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-18
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-220K/1 TỜ

MS-19
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-160K/1 TỜ
MS-20
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-200K/1 TỜ
MS-22
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-200K/1 TỜ
MS-23
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-250K/1 TỜ


MS-24
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ
MS-25
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ
MS-26
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-27
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-80K/1 TỜ


MS-28
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-7880K/1 TỜ

MS-29
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-980K/1 TỜ
MS-30
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-HỒNG KONG
GIÁ BÁN-980K/1 TỜ


MS-31
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-12880K/1 TỜ

MS-32
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-13880K/1 TỜ
MS-33
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-880K/1 TỜ
MS-33
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-680K/1 TỜ

MS-34
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-580K/1 TỜ
MS-35
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-580K/1 TỜ
MS-36
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-880K/1 TỜ
MS-37
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-38
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-780K/1 TỜ
MS-39
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-780K/1 TỜ

MS-40
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-2780K/1 TỜ
MS-41
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-2780K/1 TỜ

MS-42
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-2780K/1 TỜ
MS-43
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-2780K/1 TỜ
MS-44
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-45
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-46
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-47
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-48
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ

MS-49
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ
MS-50
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-780K/1 TỜ

MS-51
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ
MS-52
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-53
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-580K/1 TỜ

MS-54
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-780K/1 TỜ
MS-55
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-880K/1 TỜ
MS-56
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-680K/1 TỜ

MS-57
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ
MS-58
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-59
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ
MS-60
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ
MS-61
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ

MS-62
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ
MS-63
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-680K/1 TỜ
MS-64
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-290K/1 TỜ

MS-65
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-290K/1 TỜMS-66
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1290K/1 TỜ

MS-67
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1290K/1 TỜ
MS-68
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-290K/1 TỜ
MS-69
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1190K/1 TỜ

MS-70
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-390K/1 TỜ
MS-71
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-390K/1 TỜ

MS-72
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-340K/1 TỜ
MS-73
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-240K/1 TỜ
MS-74
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-340K/1 TỜ
MS-75
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-340K/1 TỜ

MS-76
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-340K/1 TỜ
MS-77
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-390K/1 TỜ
MS-78
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-350K/1 TỜ

MS-79
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-290K/1 TỜ
MS-80
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-290K/1 TỜ

MS-81
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-790K/4 TỜ
MS-82
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-390K/1 TỜ

MS-83
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-390K/1 TỜ
MS-84
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-390K/1 TỜ

MS-85
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-390K/1 TỜ


MS-86
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-290K/1 TỜ

MS-87
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-190K/1 TỜ

MS-88
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-190K/1 TỜ

MS-89
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-290K/1 TỜ

MS-90
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-190K/1 TỜ
MS-91
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-170K/1 TỜ

MS-92
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-370K/1 TỜ
MS-93
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-370K/1 TỜ
MS-94
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-470K/1 TỜ
MS-95
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-370K/1 TỜ
MS-96
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-390K/1 TỜ

MS-97
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-390K/1 TỜ
MS-98
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-590K/1 TỜ
MS-99
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-590K/1 TỜ


MS-100
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-590K/1 TỜ
MS-101
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-490K/1 TỜ
MS-102
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-690K/1 TỜ
MS-103
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-890K/1 TỜ
MS-104
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-290K/1 TỜ
MS-105
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-220K/1 TỜ
MS-106
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-250K/1 TỜ

MS-107
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-250K/1 TỜ
MS-108
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-250K/1 TỜ
MS-109
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ
MS-110
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ

MS-111
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ
MS-112
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-113
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ
MS-114
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-680K/1 TỜ
MS-115
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-980K/1 TỜ

MS-116
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1380K/1 TỜ
MS-117
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1580K/1 TỜ
MS-118
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ
MS-119
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ

MS-120
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ
MS-121
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-790K/1 TỜ
MS-122
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-890K/1 TỜ

MS-123
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1190K/1 TỜ

MS-124
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-190K/1 TỜ

MS-125
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-250K/1 TỜ
MS-126
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-250K/1 TỜ
MS-127
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-350K/1 TỜ

MS-128
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-450K/1 TỜ


MS-129
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-80K/1 TỜ
MS-130
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-80K/1 TỜ
MS-131
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1180K/1 TỜ

MS-132
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1980K/1 TỜ

MS-133
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-680K/1 TỜ


MS-134
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-680K/1 TỜ
MS-135
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ
MS-136
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ
MS-137
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ
MS-138
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-139
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1180K/1 TỜ

MS-140
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1180K/1 TỜ

MS-141
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-980K/1 TỜ
MS-142
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1080K/1 TỜ

MS-143
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1280K/1 TỜ


MS-144
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ
MS-145
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ
MS-146
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ
MS-147
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1480K/1 TỜ
MS-148
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1480K/1 TỜ

MS-149
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1480K/1 TỜ
MS-150
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-580K/1 TỜ

MS-151
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-680K/1 TỜ
MS-152
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ
MS-153
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-154
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ


MS-155
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-580K/1 TỜ
MS-156
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-1580K/1 TỜ


MS-157
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-158
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ

MS-159
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ
MS-160
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ
MS-161
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-580K/1 TỜ

MS-162
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-580K/1 TỜ

MS-163
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-780K/1 TỜ


MS-164
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-880K/1 TỜ

MS-165
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN
GIÁ BÁN-880K/1 TỜ

MS-166
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT75
GIÁ BÁN-880K/1 TỜMS-167
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ
MS-168
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-169
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ
MS-170
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-171
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-580K/1 TỜ
MS-172
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-80K/1 TỜ

MS-173
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ
MS-174
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ
MS-175
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ
MS-176
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-680K/1 TỜ
MS-177
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-980K/1 TỜ
MS-178
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-980K/1 TỜ
MS-179
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ


MS-180
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-160K/1 TỜ
MS-181
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-40K/1 TỜ

MS-182
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN -NHAT
GIÁ BÁN-50K/1 TỜ
MS-183
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-12500K/1 TỜ

MS-184
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-12500K/1 TỜ

MS-185
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-9500K/1 TỜ
MS-186
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-10500K/1 TỜ
MS-187
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-13500K/1 TỜ


MS-188
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-10500K/1 TỜ

MS-189
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-7500K/1 TỜ

MS-190
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-9500K/1 TỜ

MS-191
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-9500K/1 TỜ

MS-192
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-6500K/1 TỜ

MS-193
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-6500K/1 TỜ
MS-194
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ
MS-195
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ
MS-196
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-100K/1 TỜ
MS-197
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-110K/1 TỜ

MS-198
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-150K/1 TỜ


MS-199
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-150K/1 TỜ

MS-200
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-150K/1 TỜ

MS-201
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-150K/1 TỜ
MS-202
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-3150K/1 TỜ

MS-203
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-3150K/1 TỜ
MS-204
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-6150K/1 TỜ

MS-205
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-12150K/1 TỜ

MS-206
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-350K/1 TỜ

MS-207
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-750K/1 TỜ
MS-208
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-350K/1 TỜ
MS-209
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-350K/1 TỜ
MS-210
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-350K/1 TỜ

MS-211
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-230K/1 TỜ

MS-212
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-230K/1 TỜ

MS-213
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-430K/1 TỜ

MS-214
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-350K/1 TỜ

MS-215
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ


MS-216
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-250K/1 TỜ

MS-217
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-218
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-140K/1 TỜ

MS-219
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-40K/1 TỜ


MS-220
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-440K/1 TỜ
MS-221
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-40K/1 TỜ


MS-222
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-140K/1 TỜ


MS-223
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-150K/1 TỜ

MS-224
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-250K/1 TỜ


MS-225
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-350K/1 TỜ


MS-226
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-970K/1 TỜ

MS-227
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-570K/1 TỜ

MS-228
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-230K/1 TỜ

MS-229
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ

MS-230
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-70K/1 TỜ
MS-231
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ

MS-232
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-80K/1 TỜ

MS-233
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-80K/1 TỜ

MS-234
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ
MS-235
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ


MS-236
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-150K/1 TỜ


MS-237
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ
MS-238
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-140K/1 TỜ

MS-239
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-150K/1 TỜ
MS-240
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ
MS-241
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-242
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ
MS-243
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ

MS-244
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ

MS-245
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-110K/1 TỜ
MS-246
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-1410K/4 TỜ
MS-247
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-110K/1 TỜ
MS-248
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-150K/1 TỜ
MS-249
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-170K/1 TỜ
MS-250
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-220K/1 TỜ

MS-251
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-320K/1 TỜ

MS-252
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-80K/1 TỜ

MS-253
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-80K/1 TỜ
MS-254
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-480K/1 TỜ
MS-255
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-780K/8 TỜ

MS-256
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ
MS-257
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ
MS-258
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-259
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-260
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-120K/1 TỜ
MS-261
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ
MS-262
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-263
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-264
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ

MS-265
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-380K/1 TỜ

MS-266
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-120K/1 TỜ
MS-267
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ
MS-268
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ

MS-269
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-280K/1 TỜ

MS-270
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-250K/1 TỜ

MS-271
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-180K/1 TỜ
MS-272
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-150K/1 TỜ


MS-273
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-70K/1 TỜ
MS-274
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-370K/1 TỜ


MS-275
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-470K/1 TỜ

MS-276
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-270K/1 TỜ
MS-277
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ
MS-278
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-290K/1 TỜ
MS-279
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-160K/1 TỜ

MS-280
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-360K/1 TỜ
MS-281
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-320K/1 TỜ


MS-282
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-220K/1 TỜ
MS-283
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-70K/1 TỜ

MS-284
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-100K/1 TỜ
MS-285
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-160K/1 TỜ

MS-286
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ

MS-287
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-330K/1 TỜ

MS-288
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ

MS-289
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ
MS-290
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-110K/1 TỜ

MS-291
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-1110K/1 TỜ


MS-292
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-410K/1 TỜ

MS-293
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-2410K/1 TỜ

MS-294
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-40K/1 TỜ
MS-295
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-140K/1 TỜMS-296
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-340K/1 TỜ

MS-297
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-140K/1 TỜ
MS-298
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-240K/1 TỜ
MS-299
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-80K/1 TỜ

MS-300
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-70K/1 TỜ


MS-301
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-170K/1 TỜ

MS-302
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-170K/1 TỜ
MS-303
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-270K/1 TỜ


MS-304
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-1270K/1 TỜ

MS-305
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-4670K/1 TỜ
MS-306
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-470K/1 TỜ
MS-307
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-670K/1 TỜ
MS-308
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-770K/1 TỜ


MS-309
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-170K/1 TỜ
MS-310
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-170K/1 TỜ

MS-311
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-270K/1 TỜ


MS-312
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ

MS-313
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-90K/1 TỜ


MS-314
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-50K/1 TỜ
MS-315
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-70K/1 TỜ
MS-316
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-60K/1 TỜ

MS-317
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-60K/1 TỜ
MS-318
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-60K/1 TỜ

MS-319
TIỀN CỦ XƯA
NƯỚC-CHINA TAIWAN 
GIÁ BÁN-120K/1 TỜ

MS-320
TIỀN KỶ NIỆM
NƯỚC- TAIWAN 
GIÁ BÁN-220K/1 TỜ

MS-321
TIỀN KỶ NIỆM
NƯỚC-CHINA 
GIÁ BÁN-420K/1 TỜ


MS-322
TIỀN KỶ NIỆM
NƯỚC-CHINA 
GIÁ BÁN-520K/1 TỜ
MS-323
TIỀN KỶ NIỆM
NƯỚC-HONG KONG
GIÁ BÁN-420K/1 TỜ

MS-324
TIỀN KỶ NIỆM
NƯỚC-HONG KONG
GIÁ BÁN-420K/1 TỜ

MS-325
TIỀN KỶ NIỆM
NƯỚC-HONG KONG
GIÁ BÁN-420K/1 TỜ
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Góp ý
Đăng bởi: Ngạn-Nhiều
Địa chỉ: 57 Nguyễn Du, HCM
Ngày đăng tin: 05:55 14/01/2022
Ngày cập nhật: 14:56 04/12/2022
Báo cáo