20u Series Tứ Quý: 1111 ; 5555 ; 6666
Thích hợp sưu tầm ghép bộ.
Hình ảnh thực tế.