Thích ○○○ 

Bán tiền giấy Việt Nam.... Hang cập nhật từng ngày

Đăng lúc 09:11 17/05/2018 ○ Cập nhật lúc 15:31 21/01/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Nguyễn Hưng 76
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại: 09762 
-Các mã số chất lượng và seri như hình!! (Có thế trong hình xấu hơn ngoài do chụp ảnh ko được nét)
 + Các mã số đã bán sẽ được xóa hình hoặc ghi có gạch
 + Nhận gạch trực tiếp qua topic hoặc số điện thoại: 097.628.5556
 + Giữ gạch trong vòng 48h, quá thời gian trên mà chưa chuyển khoản coi như hủy gạch

 + Bác nào chuyển khoản thì liên hệ qua số điện thoại: 097.628.5556 rồi đưa em địa chỉ nhận để em chuyển phát nhanh cho bác nhanh nhất có thể
 + Khi chuyên khoản vui lòng thêm 20k tiền ship ạ 
* Ngân hàng Vietcombank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

Ngân hàng Agribank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ
Chữ ký

www.tienco.tk
Cập nhật lúc 18:49 27/12/2018  ○○○
MS 1: 20xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 2: 1 đồng 1966 (Giá: 30.000)

Ms 3: 50 xu 1963 (Giá: 35.000)

Ms 4: 50 xu 1963 (Giá: 35.000)

MS 5: máy cày (Giá; 120.000)

MS 6: 500 đồng 1964 (Giá: 80.000)

MS 7: 2 đồng 1966 (Giá: 55.000)

MS 8: 10 xu 1963 (Giá: 35.000)

Ms 9: 10 xu 1963 (Giá: 35.000)

MS 10: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

MS 11: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

MS 12: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

MS 13: 100 đồng 1972 (Giá: 35.000)

MS 14: 1000 đồng 1972 (Giá: 25.000)

MS 15: 1000 đồng 1969 (Giá: 35.000)

MS 16: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 17: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 18: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

MS 19: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 20: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 21: 2 đồng 1980 (Giá: 15.000)

MS 22: 2 đồng 1980 (Giá: 15.000)

MS 23: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

MS 24: 10 xu 1966 (Gia: 20.000)

MS 25: 50 đồng 1985 (Giá: 35.000)

MS 26: 50 đồng 1985 (Giá: 35.000)

MS 27: 100 đồng 1972 (Giá: 35.000)

MS 28: 1000 dồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 29: 5 đồng 1958 (Giá: 40.000)

MS 30: 50000 (Giá: 100.000)

MS 31: 50000 (Giá: 90.000)

MS 32: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)


Ms 33: 20 đồng 1976 (Giá: 60.000)

MS 34: Trần Hwng Đạo (Giá: 20.000)

MS 35: Trần Hwng Đạo (Giá: 20.000)

Ms 36: 5000 đồng 1987 (Giá: 60.000)

Ms 37: 5000 đồng 1987 (Giá: 40.000)

Ms 38: xí ngầu (Gias: 45.000)

MS 39: 30 đồng 1981 (Giá: 150.000)

MS 40: 1 Hào 1958 (Giá: 50.000)

Ms 41: 1 đồng 1955 (Giá: 60.000)

Ms 42: 2 Hao 1972 (Giá: 70.000)

Ms 43: 10xu 1966 (Giá: 15.000)


MS 44: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

MS 45: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 46: 1 Hào 1972 (Giá: 70.000)

Ms 47: 100 đồng 1985 (Giá: 80.000)

MS 48: 30 đồng 1985 (Giá: 120.000)

Ms 49: phụng (giá: 50.000)

Ms 50: phụng (giá: 50.000)

Ms 51: 100 đồng 1980 (Gias: 35.000)

Ms 52: 100 đồng 1980 (Giá: 55.000)

Ms 53: 20 đồng 1964 (Giá: 90.000)

Cập nhật lúc 10:45 10/12/2018  ○○○
MS 54: 100 đồng 1969 (Giá: 30.000)

MS 55: 10 đồng 1955 (Giá: 80.000)

Ms 56: 20 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 57: 10 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 58: 50 đồng 1972 (Gia: 30.000)

MS 59: 50 đồng 1976 (Gia: 35.000)

MS 60: 500 đồng 1972 (Gia: 35.000)

Ms 61: 200 đồng 1972 (Gias: 35.000)

Ms 62: 2 Hào 1958 (Giá: 90.000)

Ms 63: 50 xu 1963 (Giá: 35.000)

Ms 64: 1 đồng 1964 (Gia: 25.000)

Ms 65: 1 đồng 1964 (Gia: 30.000)

MS 66: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 67: 2 đồng 1955 (Giá: 30.000)

MS 68: Lê văn duyệt rồng (Gia: 140.000)

MS 69: Lê văn duyệt rồng (Gia: 120.000)

Ms 70: 10 đồng 1963 (Giá: 220.000)

Ms 71 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 72: 100 đồng 1972 (Giá: 35.000)

Ms 73: cá chép (Giá: 70.000)

Ms 74: 5 đồng 1958 (Giá: 200.000)

MS 75: 50 đồng 1966 (Giá: 220.000)

MS 76: 2 đồng 1966 (Giá: 60.000)

MS 77: 10 đồng 1966 (Giá: 220.000)

Ms 78: 2 đồng năm sinh 1992 (Giá: 20.000)

Ms 79: 20 đồng 1955 (Giá: 250.000)

Ms 80: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 82: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 83: 100 đồng 1980 (Giá: 20.000)

MS 84: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

MS 86: Chùa thiên mụ (Giá: 600.000)

Ms 87: 100 đồng 1962 (Giá: 120.000)

Ms 88: 20 đồng 1969 (Gia: 30.000)

Ms 89: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000)

Ms 90: Bụi chuối (Giá: 420.000)

Ms 91: Bụi chuối (Giá: 250.000)

MS 92: Kỷ niệm (Giá: 40.000)

Ms 93: 200 đồng 1969 (Giá: 140.000)

Ms 94: 2 đồng 1980 (Giá: 10.000)

MS 95: 100 đồng 1980 (Gia: 40.000)

MS 96: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 97: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)


Cập nhật lúc 15:28 21/01/2019  ○○○
MS 98: 50 xu 1963 (Giá:30.000)

MS 99: 50 xu 1963 (Giá:30.000)

Ms 100: 100 đồng 1980 (Giá: 30.000)

Ms 101: 1 Hào 1972 (Gia: 60.000)

Ms 102: 1 Hào 1972   (Giá: 25.000)

Ms 103: 500  đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 104: 5 đồng 1976 (Gia: 25.000)

Ms 105: 5 đồng 1976 (Gia: 25.000)

Ms 106: (Giá: 40.000)

Ms 107: 1000 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 108: 2  đồng 1963  (Giá: 40.000)

MS 109: (Giá: 15.000)

MS 110: 1000 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 111: 20000 (Giá: 40.000)

Ms 112: 20000 (Giá: 40.000)

Ms 113: 1 đồng  1964 (Giá: 25.000)

Ms 114: 1 đồng  1964 (Giá: 25.000)

Ms 115: Truc tím (Giá: 240.000)


Ms 117: 10 đồng 1985 (Giá: 30.000)

ms 118: 5 Hào 1976 (Giá: 30.000)


Ms 119: 5  hào 1958 ko gấp (Giá: 330.000)

MS 120: 2 hào 1972 (Giá: 20.000)

MS 121: 5 đồng 1955 (Giá: 35.000)

Ms 122: 20 đồng 1976 (Giá: 35.000)

MS 123

MS 127: 20 đồng 1985  (Giá: 20.000)

Ms 128: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 129: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)

MS130: 5 xu 1972  (Giá:  40.000)


Ms 131: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 132: 50 đồng 1985 (Giá: 25.000)

MS 133: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

MS 134: 1 đồng 1976 (Gia: 25.000)

Ms 135: 50 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 136: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms  137 :Chuối  (Giá:200.000

Ms 138: 200 đồng  1969 (Giá: 140.000)

MS 139: 1000 đồng 1987 (Giá: 100.000)

MS 140: 1000 đồng 1987 (Giá: 90.000)

Ms 141: 10 đồng 1958 (Giá: 40.000)

Ms 142: 5 đồng 1958 (Giá: 35.000)

Ms 143: 1 đồng 1958 (Giá: 30.000)

Ms 144: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

MS 145: 2 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 146: 100 đồng 1955 ( Giá: 110.000)

Ms 147: 50 đồng 1972 (Giá: 35.000)


MS 148:5 đồng 1963 (Giá: 180.000)

Cập nhật lúc 19:09 22/09/2018  ○○○
Ms 149: 500 đồng 1985 (Giá: 110.000)

MS 150: 100 đông 1964 (Gia:  120.000)

MS 151: 1 đồng 1985 (Giá: 10.000)

MS 152: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 153: 500 đồng 1969 (Giá: 25.000)


Ms 154: 500 đồng 1969 (Giá: 20.000)

MS 155: 1 hào 1958 (Giá: 50.000)

Ms 156: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)


Ms 157: 10 đồng 1955 (Giá: 100.000)

Ms 159: 50 đồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 161: 200 đồng 1972 (Giá: 100.000)

Ms 162: 50 đồng 1972 (Giá: 45.000)

Ms 163: 500 đồng 1972 (Giá: 55.000)

Ms 164: 1000 đồng 1969 (Giá: 25.000)

MS 165: 100 đồng 1964 ko kim (Giá: 150.000)

MS 166:  500 đồng 1972 (Giá: 55.000)

Ms 167: 50 xu 1966 (Giá: 90.000)

Ms 168: 50 xu 1963 (Giá: 25.000)

Ms 169: 2 đồng 1966 (Giá: 40.000)

MS 170: 500 đồng 1985 (Giá: 90.000)

Ms 171: 2 Hào 1958 (Giá: 110.000)


Ms 172: 10 đồng 1955  (Giá: 60.000)

Ms 173: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 174: 1000 đồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 175: 1000 đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 176: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

Ms 177: 2 Hào 1972 (Giá: 40.000)

Ms 178:  5 Hào 1985 (Giá: 20.000)

MS 179: 100 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 180: 5 xu 1975 (Giá: 40.000)

Ms 181: 5 xu 1975 (Giá: 70.000)

Ms 182: 1 Hào 1972 (Giá: 25.000)

Ms 183: 200 đồng 1969 (Giá: 50.000)

Ms 184: 100 đồng (GIa: 40.000)

Ms 185: 200 đồng 1972 (Giá: 140.000)

Ms 186: 200 đồng 1972 (Giá: 80.000)

Ms 187: 1 đồng 1958 (Giá: 180.000)

MS 189: 10 đồng  1955 (Giá: 70.000)

MS 190: 20  đồng 1976 (Giá: 25.000)

MS 191: 100 đồng (Giá:15.000)

MS 192: 100 đống số  lớn (Giá: 20.000)

Ms 193: 50 đồng 1985 (Giá:40.000)

Ms 194:20000 (Giá: 40.000)


Cập nhật lúc 20:52 07/01/2019  ○○○
Ms 195: 10 đồng 1958 (Giá: 250.000)

MS 196: 2 đồng 1966 (Giá: 60.000)

MS 197: 1 đồng 1958 năm sinh (Giá: 45.000)

Ms 198: 50 đồng 1955 (GIá: 440.000)

Ms 199: Công trái năm 1985 (Giá: 80.000)

Ms 200: 30 đồng số lớn (Giá: 850.000)

Ms 201: 10 đồng 1958 xí ngầu (giá: 330.000)

Ms 202: 50 đồng 1955 (Giá: 330.000)

Ms 203: Trần Hưng ĐẠo (Giá: 100.000)

Ms 204: 2 Hào 1972 (Giá: 50.000)

Ms 205: 5 đồng 1963 (Giá: 170.000)

MS 206: 50 đồng 1976 (Giá: 50.000)

Ms 207: 50 đồng 1976 (giá: 80.000)

Ms 208: 1 đồng 1958 (Giá: 60.000)

Ms 209: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 210: 200 đồng 1969 (Giá: 140.000)

Ms 211: 1 đồng 1958 (Giá: 100.000)

Ms 212: 2 đồng 1966 (Giá: 90.000)

Ms 213: 30 đồng 1985 (Giá: 120.000)

Ms 214: 500 đồng 1985 (Giá: 120.000)

MS 215: 5 đồng 1955 (GIá: 35.000)

Ms 216: 2 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 217: 100 đồng |(Giá: 15.000)

Ms 218: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 219: 20000 (Giá: 40.000)

MS 220: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 221: 2 Hào 192 (Giá: 70.000)

Ms 222: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 223: 2 Hào 1958 (Giá: 110.000)

MS 224: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

MS 225: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 226: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 227: 2 đồng 1963 (Giá: 45.000)

Ms 228: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 229: 5 đồng 1955 (Giá: 35.000)

Ms 230: 50 xu 1966 (Giá: 90.000)

MS 231: 10 xu 1963 (GIá: 35.000)

MS 232: 10 xu 1963 (GIá: 40.000)

Ms 233: 100 đồng 1955 (Giá: 100.000)

MS 234: 5 Hào 1985 (Giá: 45.000)

MS 235: 5 Hào 1985 (Giá: 70.000)

Ms 236: 1 Hào 1972 (Giá: 70.000)

Ms 237: 1 Hào 1972 (Giá: 45.000)

MS 238: 2 Hào 1972 (Giá: 40.000)

Ms 239: 20 đồng 1976 (Giá: 35.000)

Ms 240: 2 đồng 1966 (GIá: 60.000)


Cập nhật lúc 07:32 05/11/2018  ○○○
MS 241: 200 đông 1972 (Giá: 120.000)

Ms 242: 50000 năm 1990 (Gái: 170.000)

Ms 243: 10 đồng 1955 (Giá: 70.000)

Ms 244: 50000 (Gái: 100.000)

Ms 245: Lân đấu (Giá: 60.000)

Ms 246: 30 đồng 1981 (Giá: 150.000)

Ms 247: 1 Hào 1972 (Giá: 70.000)

MS 248: 2 Hào 1972 (Giá: 70.000)

MS 249: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 250: 1 Hào 1958 (Giá: 50.000)

Ms 251: 1 Hào 1958 (Gia: 30.000)

Ms 252: 20000 (Giá: 40.000)

Ms 253: 5 xu 1975 (Gia: 70.000)

Ms 254: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)


Ms 255: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 256: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 257: 2 đồng 1963 (Giá: 40.000)

Ms 258: 100 đồng (Giá: 15.000)

Ms 259: 100 đồng (Giá: 15.000)

Ms 260: 500 đồng 1972 (Giá: 55.000)

Ms 261: 30 đồng 1985 (Giá: 120.000)

Ms 262: 2 Hào 1958 (Giá: 110.000)

Ms 263: 200 đồng 1969 (Giá: 140.000)

Ms 264: 200 đồng 1969 (Giá: 80.000)

Ms 265: 200 đồng 1972 (Giá: 80.000)

MS 266: 200 đồng 1972 (Giá: 100.000)

Ms 267: 50 xuu 1966 (Giá: 90.000)

Ms 268: 1000 đồng 1987 ( 270.000)

Ms 269: 50000 năm 1990 (Giá: 220.000)

Ms 270: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

MS 271: 2 Hào 1958 (Giá: 110.000)

Ms 272: 2 Hào 1972 (Giá: 70.000)

Ms 273: 10 xu 1966 (Gia: 20.000)

MS 274: 30 đồng 1981 (Giá: 150.000)

Ms 275: 30 đồng 1985 (Gia: 120.000)

Ms 276: 200 đồng 1969 (Giá: 140.000)

Ms 277: 500 đồng 1985 (Giá: 140.000)

Ms 278: 2 đồng 1966 (Giá: 80.000)

Ms 279: 1 đồng 1966 (Giá: 30.000)

Ms 280: 200 đồng 1969 (Giá: 80.000)

Ms 281: 2 Hào 1972 (Giá: 25.000)

Ms 282: 1 Hào 1972 (Giá: 50.000)

MS 283: 200 đồng 1972 (Giá: 120.000)

Ms 284: 30 đồng 1985 (Giá: 120.000)

Ms 285: 30 đồng 1985 (Giá: 120.000)

MS 286: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

MS 287: 20 xu 1966 (Giá: 20.000)


Ms 288: 20000 (Giá: 40.000)

Ms 289: Trần Hưng Đạo(Giá: 35.000)

MS 290: 50000 năm 1990 (Giá: 16
0.000)

Ms 291: 2 hào 1958 (Giá: 110.000)

MS 292: 1000 đồng 1987 (Giá: 100.000)

Ms 293: 5 đồng 1955 (Giá: 50.000)

Ms 294: 2 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 295: 1 đồng 1966 (Giá: 35.000)

Ms 296: 1000 đồng 1969 (Gia: 30.000)

Ms 297: 1000 đồng 1969 (Gia: 35.000)

Ms 298: 50 đồng 1969 (Gia: 20.000)

Ms 299: 50 đồng 1969 (Gia: 20.000)

Ms 300: 500 đồng 1969 (Gia: 25.000)

Ms 301: 100 đồng 1969 (Gia: 25.000)

Ms 302: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 303: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 304: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

Ms 305: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 306: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 307: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 308: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 309: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 310: 2 đồng 1966 (Giá: 40.000)


Cập nhật lúc 07:34 05/11/2018  ○○○
Ms 311: 2 đồng 1963 (Giá: 30.000)

Ms 312: 10 đồng 1963 (Giá: 170.000)

Ms 313: 5 đòng 1963 (Giá: 200.000)

Ms 314: 100 đồng 1985 (Giá: 80.000)

MS 315: 20 đồng 1964 (Giá: 100.000)

MS 316: 20 đồng 1976 (Giá: 100.000)

Ms 317: 50 đồng 1985 (Giá: 30.000)

Ms 318: 50 đồng 1985 (Giá: 35.000)

Ms 319: 20 đồng 1969 (Gia: 30.000)

Ms 320: 20 đồng 1969 (Gia: 25.000)

Ms 321: 100 đồng 1955 (Giá: 100.000)

Ms 322: 1 đồng 1955 (Giá: 70.000)

Ms 323: 50 đồng 1966 (Giá: 220.000)

Ms 324 : 200 đồng 1969 (Giá: 140.000)

Ms 325: 500 đồng 1964 (Giá: 180.000)

Ms 326: 100 đồng 1985 (Gia: 100.000)

MS 327:  1000 đồng 1972 (Giá: 25.000)

MS 328: 100 đồng 1991 số lớn (Giá: 15.000)

MS 329:  100 đồng 1972 (Giá: 35.000)

MS 330:  100 đồng 1972 (Giá: 35.000)

MS 331: 5 đôngf 1976 (Giá: 25.000)

Ms 332: Giá: 15.000)

Ms 333: 20 đồng 1985 (Gia: 20.000)

Ms 334: 20 đồng 1985 (Gia: 20.000)

Ms 335: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 336: 10 đồng 1985 (giá: 20.000)

Ms 337: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 338: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 339: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 340: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 341: 10 đồng 1955 (Giá: 70.000)

Ms 342: 500 đồng 1972 (GiáL 55.000)

Ms 343: 500 đồng (Giá: 30.000)

Ms 344: 100 đồng 1964 (giá: 100.000)

Ms 345: 1 đồng 1958 (Giá: 30.000)

Ms 346: 5 đồng 1966 (Giá: 30.000)

Ms 347: 1 đồng 1966 (Giá: 30.000)

Ms 348: 1 đồng 1966 (Giá: 40.000)

Ms 349: 50 đồng 1976 (Giá: 60.000)

Ms 350: 10 đồng 1958 (Giá: 35.000)

Ms 351: 5 đồng 1958 (Giá: 180.000)

Ms 352: 5 đồng 1958 (Giá: 30.000)

Ms 353: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000)
Cập nhật lúc 20:55 07/01/2019  ○○○
Ms 354: 10 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 355: 10 đồng 1966 (Giá: 40.000)

Ms 356: 1 đồng 1966 (Giá: 30.000)

Ms 357: 1 đồng 1958 (Giá: 30.000)

Ms 359: 20 đồng 1976 (Giá: 35.000)

Ms 360: 50 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 361: 2 Hào 1972 (Giá: 25.000)

Ms 362: 200 đồng 1972 (Giá: 35.000)

Ms 363:Trần Hừng Đạo  (Giá: 25.000)

Ms 364: Trần Hưng Đạo  (Giá: 25.000)

Ms 365: 5 đồng 1958 (Gia: 30.000)

Ms 366: 5 đồng 1966 (Giá: 50.000)

Ms 367: 2 đồng 15.000)

MS 368: Giá: 15.000)


Ms 369: 50 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 370: 100 đông sô lớn (Giá: 15.000)

Ms 371: 100 đông (Giá: 15.000)

Ms 372: 100 đông (Giá: 15.000)

Ms 373: 20 đồng 185 (Giá: 20.000)

Ms 374: 20 đồng 185 (Giá: 20.000)

Ms 375: 20 xu 1963 (Gia: 40.000)

MS 376: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 377: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 378: 500 đồng 1969 (Gia: 25.000)

Ms 379: 2 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 380: 10 đồng 1955 (Giá: 70.000)

Ms 381: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 382: 10 xu 1966 (Giá: 15.000)

Ms 383: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 384: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 385: 1 đồng 1985 (Giá: 10.000)

Ms 386: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 387: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 388: 2 đồng 1963 (Giá: 40.000)

Ms 389: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

MS 390: 5 dôdng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 391: 20000 (Giá: 40.000)

Ms 392: 20000 (Giá: 40.000)

Ms 393: 100 đồng 1972 (Giá: 35.000)

Ms 394: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 395: 20000 (Giá: 40.000)

Ms 396: 100 đồng 1991 (Giá: 10.000)

Ms 397: 5 đồng 1976 (GiáL 25.000)

Ms 398: 1 đồng 1966 (Giá: 30.000)

Ms 399: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 400: 100 đồng 1980 (Giấ: 25.000)

Ms 401: 20 đồng 1976 (Gia: 40.000)

Ms 402: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 403: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 404: 1 đồng 1958 (Giá: 100.000)

Ms 405: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 406: 1đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 407: 2 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 408: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

MS 409: 500 đồng 1972 (Giá: 50.000)

MS 410: 500 đồng 1972 (Giá: 55.000)

Ms 411: 1000 đồng 1969( Giá: 30.000)
Cập nhật lúc 15:31 21/01/2019  ○○○
Ms 412: Trúc tím (Giá: 240.000)

MS 413: Ca chép (Giá: 80.000)

MS 414: Ca chép (Giá: 100.000)

MS 415: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

MS 416: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 417: 5  xu 1975 (Giá: 60.000)

Ms 418: 5  xu 1975 (Giá: 35.000)

Ms 419: Lê Văn Duyệt (Giá: 120.000)

Ms 420: Lê Văn Duyệt rồng (Giá: 150.000)

MS 421: Thủy điện (Giá: 120.000)

Ms 422: 50 đồng 1972 (Giá: 40.000)

Ms 423: 50 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 424: 200 đồng 1969 (Giá: 140.000)

Ms 425: 10 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 426: 10 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 427: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 428: 5 đồng 1966 (Giá: 45.000)

Ms 429: 5 đồng 1966 (Giá: 45.000)

Ms 430: 100 đồng 1955 (Giá: 90.000)

Ms 431: 20 xu 1963 (Giá: 35.000)

Ms 432: 20 xu 1963 (Giá: 35.000)

Ms 433: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 434: 100 đồng 1972 (Giá: 35.000)

Ms 435: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000)

Ms 436: 2 đồng 1963 (Giá: 40.000)

Ms 437: (Giá: 40.000)

Ms 438: 500 đồng 1951 (Giá: 55.000)

Ms 439: 2 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 440: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 441: 1 đồng 1966 (Giá: 30.000)

Ms 442: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

MS 443: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 444: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 445: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 446: 1 đồng (Giá: 25.000)

Ms 447: 5 đồng 1955 (Giá: 30.000)

Ms 448: 10 xu 1966(Giá: 20.000)

MS 449: 2 đồng 1985 (GIá: 20.000)

Ms 450: 2 đồng 1980 (Giá: 10.000)

Ms 451: 1 đồng 1985 (Giá: 10.000)

Ms 452: 100 đồng 1980 (Giá: 70.000)

Ms 453: 100 đồng 1955 (Giá: 100.000)

Ms 454: 50 đồng 1972 (Giá: 40.000)

Ms 455: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 456: 1 đồng 1958 (Giá: 30.000)

Ms 457: 1 đồng 1958 (Giá: 20.000)

Ms 458: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 459: 1 đồng 1966 (Giá: 35.000)

Ms 460: 1 đồng 1966 (Giá: 35.000)

MS 461: 5 Hào 1985 (Giá: 55.000)

MS 462: 5 Hào 1985 (Giá: 60.000)


Ms 463: 2 hào 1972 (Giá: 40000)

MS 464: 1 Hào 1958 (Giá: 40.000)

MỜI XEM TIẾP TRANG 2 =>>Trang:  1 2  3 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Trang:  1 2  3 
Báo cáo