Thích ○○○ 

Topic tiền giấy việt nam đông dương và cụ hồ... Cập nhật liên tục

Đăng lúc 10:35 31/01/2019 ○ Cập nhật lúc 11:40 18/03/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Nguyễn Hưng 76
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại: 09762 
-Các mã số chất lượng và seri như hình!! (Có thế trong hình xấu hơn ngoài do chụp ảnh ko được nét)
 + Các mã số đã bán sẽ được xóa hình hoặc ghi có gạch
 + Nhận gạch trực tiếp qua topic hoặc số điện thoại: 097.628.5556
 + Giữ gạch trong vòng 48h, quá thời gian trên mà chưa chuyển khoản coi như hủy gạch

 + Bác nào chuyển khoản thì liên hệ qua số điện thoại: 097.628.5556 rồi đưa em địa chỉ nhận để em chuyển phát nhanh cho bác nhanh nhất có thể
 + Khi chuyên khoản vui lòng thêm 15k tiền ship ạ 
* Ngân hàng Vietcombank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

Ngân hàng Agribank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ
Ghi chú

www.tienco.tk
Cập nhật lúc 13:02 14/03/2019  ○○○
Ms 1: 20 Cent (Giá: 30.000)

Ms 2: gò mối (Gia: 25.000)

Ms 3: gò mối (Gia: 25.000)

Ms 4: 50 Cent (Giá: 30.000)

Ms 5: PPhật ngồi (Gia: 100.000)

Ms 6: Vinh Hạ Long (Giá: 90.000)

Ms 7: ghánh dừa (Gia: 55.000)

Ms 8: 5 Cent (Gia: 30.000)

Ms 9: 50 Cent (Giá: 90.000)

MS 10: VPH (Giá: 40.000)

MS 11: Ghánh muối (Giá: 140.000)

MS 12: Gò mối (Giá: 70.000)

MS 13: VPH Lào (Gia: 120.000)

MS 14: VPH Lào (Gia: 70.000)

Ms 15: 20 cent (Giá: 25.000)

MS 16: ghánh dừa (Giá: 50.000)

MS 17: VPH Lào (Giá: 120.000)

Ms 18: 10 đồng Nam Bọ (Giá: 180.000)

MS 19: Quản tượng (Giá: 180.000)

MS 20: 100 đòng 1951 (Giá: 380.000)

MS 21: 500 đòng 1951 (Giá: 330.000)

Ms 22: 1 đồng 1947 (Giá: 50.000)

Ms 23: 50 cent (Giá: 60.000)

Ms 24: 20 cent (Giá: 30.000)

Ms 25: 20 cent (Giá: 30.000)

Ms 26: 5 cent (Giá: 40.000)

Ms 27: 10 cent (Giá: 25.000)

Ms 28: 10 cent (Giá: 25.000)

Ms 29: công nhân (Giá: 240.000)

Ms 30: Mũ sắt (Giá: 80.000)

Ms 31: du kích (Giá: 40.000)

Ms 32: Sông Lô (Giá: 380.000)

Ms 33: 1000 đồng 1951 (Giá: 220.000)

Ms 34: 50 cent (Giá: 70.000)

Ms 35: 50 cent (Giá: 60.000)

Ms 36: 50 cent (Giá: 50.000)

Ms 37: 50 cent (Giá: 70.000)

Ms 38: 20 cent (Giá: 30.000)

Ms 39: 20 cent (Giá: 30.000)

MS 41: VPH (Giá: 50.000)

MS 42: bắc (Giá: 100.000)

MS 43: VPH Lào (Giá: 100.000)

MS 44: 5 đồng 1947 (Giá: 55.000)

MS 45: 5 đồng 1947 (Giá: 75.000)

Ms 46: 20 đồng Nam Bộ (Giá: 220.000)

Ms 48: 100  Trung Bộ (Giá: 80.000)

Ms 49: 2Long CHâu Sa (Giá: 120.000)

Ms 50: 1 đồng 1947 (Giá: 170.000)

Ms 51: 50 đông Bắc Việt (Giá: 180.000)

Ms 53: 10 đông (Giá: 160.000)

Cập nhật lúc 19:19 10/03/2019  ○○○
MS 54: Thuỷ đình (Giá: 150.000)

Ms 55: 5 cent (Giá: 35.000)

MS 56: bắc (Giá: 120.000)

MS 57: gò mối (Giá: 50.000)

MS 58: 1 đồng 1947 (Giá: 140.000)

MS 60: 10 cent (Giá: 25.000)

MS 61: 10 cent (Giá: 25.000)

Ms 62: VPH (Giá: 40.000)

MS 63: 5 Cent (Giá: 40.000)

Ms 64: 50 Cent (Giá: 50.000)

Ms 65: 50 cent (Giá: 30.000)

Ms 66: 50 cent (Giá: 30.000)

Ms 67: 50 cent (Giá: 45.000)

Ms 68: 50 cent (Giá: 40.000)

MS 69: 20 cent (Giá: 20.000)

Ms 70: 10 cent (Giá: 25.000)

Ms 71 : thủy đình (Giá: 140.000)

MS 72: mũ săt (Giá: 70.000)

MS 73: mũ săt (Giá: 60.000)

MS 74:10 cent (Giá: 20.000)

MS 75: 50 cent (Giá: 40.000)

MS 76: 20 cent (Giá: 30.000)

Ms 77: 50 cent (Giá: 25.000)

MS 78: VPH Lào (Giá: 80.000)

Ms 79: 5 đồng gò mối (Giá: 50.000)

MS 80: 100 đồng họp chợ AU+ (Giá: 3.000.000)

MS 81: 10 Cent lỗi xêp giấy (Giá: 30.000)

Ms 82: 100 đồng Bắc Việt (Giá: 240.000)

Ms 83: 20 đồng Bắc Việt (Giá: 240.000)

Ms 84: 100 đồng Bắc  Việt (Giá: 150.000)

MS 85: Băng đỏ (Giá: 280.000)

Ms 86: 10 Cent (Giá: 25.000)

Ms 87: 10 Cent (Giá: 25.000)

MS 88: gánh dừa (Giá: 20.000)

Ms 89: 10 đồng Bắc Việt (Giá: 180.000)

Ms 90: Gò Mối (Giá: 30.000)

Ms 91: 1 đồng 1947 (Giá: 150.000)

Ms 92: 20 Cent (Giá: 20.000)

Ms 93: 50 cent seri số 6 (Giá: 30.000)

Ms 94: 1 đồng tia nắng (Giá: 320.000)

Ms 95: 1 đồng 1947 (Giá: 180.000)

Ms 96: 200 đồng  1950 (Giá: 90.000)

Ms 97: 200 đồng  1950 (Giá: 120.000)

Ms 98: 20 cent (Giá: 20.000)

Ms 99: Băng đỏ (Giá: 250.000)

Cập nhật lúc 11:40 18/03/2019  ○○○
MS 100: 50 đồng 1951 lỗi seri (Giá: 440.000)

Ms 101: 50 cent (Giá: 50.000)

Ms 102: Gò mối (Giá: 100.000)

Ms 103: Gò mối (Giá: 40.000)

MS 104: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 105: gò mối (Giá: 50.000)

Ms 107: gò mối (Giá: 20.000)

MS 108: 20 xu (Giá: 35.000)

Ms 109: 20 đồng Bắc Việt (Giá: 220.000)

Ms 110: 50 đồng Bắc Việt (Giá: 250.000)

MS 111: 1 đồng ghánh dừa (Gia: 60.000)

MS 112:  VPH (Giá: 50.000)

Ms 113: ghánh dừa (Giá: 20.000)


Ms 114: 2 nóc (Giá: 150.000)

Ms 115:  5 đồng nam bộ (Giá: 45.000)

Ms 116:  5 đồng nam bộ (Giá: 50.000)

Ms 117: (GIá: 40.000)

Ms 118: ghánh dừa (GIá: 70.000)

Ms 119: ghánh dừa (Giá: 25.000)

Ms 120: 5 đồng Nam bộ (Giá: 50.000)


Ms 121: 5 Cent (Giá: 40.000)

Ms 122: 5 đồng nam bộ (Giá: 50.000)

Ms 123: 5 đồng nam bộ (Giá: 50.000)

Ms 124: 50 đồng (Giá: 180.000)

Ms 125: 20 đồng (Giá: 200.000)

Ms 126: 10 xent (Giá: 25.000)

Ms 127: 10 xent số 6 (Giá: 30.000)

Ms 128: 20 xent (Giá: 40.000)

Ms 129: 50 xent (Giá: 70.000)


Ms 130: 10 đồng (Giá: 200.000)

Ms 131: 50 xent số 6(Giá: 40.000)

Ms 132: quản trượng (Giá: 140.000)

Ms 133: 50 cent (Giá: 50.000)

Ms 134:  VPH Lào (Giá: 90.000)

Ms 135: 5 đồng Nam bộ (Giá: 50.000)

Ms 136: 5 cent (Giá: 40.000)

Ms 137: 5 cent (Giá: 40.000)

Ms 138: 20 cent (Giá: 40.000)

Ms 139: 20 cent (Giá: 40.000)

Ms 140: 20 cent (Giá: 25.000)

Ms 141: 50 cent (Giá: 55.000)

Ms 142: 20 cent (Giá: 70.000)

MS 143: 1 đồng (Gái: 80.000)

Ms 144: băc (giá: 100.000)

Ms 145: 1 đồng 1947 (Giá: 100.000)

Ms 146: ghánh dừa (Giá: 50.000)

Ms 147: tín phiếu (Giá: 90.000)

Ms 148: 50 đồng (Giá: 220.000)

Ms 149: 5 đòng (Giá: 50.000)

Ms 150: 20 Cent (Giá: 40.000)

Ms 151: 10 Cent (Giá: 10.000)

Ms 152: 20 Cent (Giá: 20.000)

Ms 153: 50 Cent (Giá: 45.000)

Ms 154: 20 Cent (Giá: 35.000)

Ms 155: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 156: ghánh dừa (Giá: 45.000)

Ms 157: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 158: VPH (Giá: 45.000)

Ms 159: gò mối (Giá: 20.000)

Ms 160: gò mối (Giá: 20.000)

MS 161: 10 cent (Gia: 25.000)

Ms 162: 5 cent (Giá: 40.000)

MS 163: bắc (Giá: 120.000)

Ms 164: VPH Lào (giá: 100.000)

Ms 165: 5 cent (Giá: 40.000)

Ms 166: 5 cent (Giá: 35.000)

Ms 167: 10 xent (Giá: 30.000)

Ms 168: 10 xent (Giá: 30.000)

Ms 169: 20 xent (Giá: 40.000)

Ms 170: 20 xent (Giá: 25.000)

Ms 171: 10 Cent lỗi gấp giấy (Giá: 35.000)

Ms 172: 20  Cent (Giá: 60.000)

Ms 173: 50 cnet (Giá: 70.000)

Ms 174: 100 đồng 1951 (Giá: 440.000)

Ms 175: 1 đồng 1947 (Giá: 45.000)

Ms 176: 1 đồng 1947 (Giá: 90.000)

Ms 177: 50 đồng (Giá: 250.000)

Ms 178: 5 đồng (Giá: 250.000)

Ms 179: Tín Phiếu (Giá: 170.000)

Ms 180: 100 đồng

Ms 181: Sông lô (Giá: 330.000)

Ms 182: 100 đồng (Giá: 120.000)


Ms 183: VPH (Giá: 80.000)

Ms 184: VPH Việt Nam (Giá: 70.000)

Ms 185 VPH Lào (Giá: 80.000)

Ms 186: Mũ săt (Giá: 70.000)

MS 187: ghánh dừa (Giá: 35.000)


MS 188: ghánh dừa (Giá: 40.000)

MS 189: ghánh dừa (Giá: 70.000)

Ms 190: gò mối (Giá: 30.000)

Ms 191: gò mối (Giá: 25.000)

Ms 192: Vịnh Hạ Long (Giá: 140.000)


Cập nhật lúc 11:39 18/03/2019  ○○○
MS 193: 5000 đồng 1951 (Giá: 2.650.000)

MS 194: 100 đồng 1951 (Giá: 950.000)

Ms 195: 500 đồng 1951 (Giá: 1.250.000)

Ms 196: 200 đồng 1951 (Giá: 3.500.000)

Ms 197: 200 đồng 1951 (Giá: 3.500.000)

Ms 198: 20 đồng 1951 (Giá: 2.600.000)

Ms 199: 1000 đồng 1951 (Giá: 1.000.000)

Ms 200: 5 đồng con công (Giá: 1.000.000)

Ms 201: 500 đồng rồng vàng (Giá: 2.650.000)

Ms 202: 1 đồng bóng dọc (Giá: 450.000)

Ms 203: 1 đồng bóng sao (Giá: 280.000)

Ms 204: 1 đồng bóng sao (Giá: 280.000)

Ms 205: 50 đồng (Giá: 450.000)

Ms 206: 50 đồng giấy đen (Giá: 650.000)

Ms 207: 20 đồng (Gia: 3.000.000)

Ms 208: 20 đồng (Gia: 1.650.000)

Ms 209: 5 đồng mầu xanh rêu (Giá: 650.000)

Ms 210: 5 đồng (Giá: 300.000)

Ms 211: 10 đồng Trung bộ (Giá: 500.000)

Ms 212: 10 đồng Trung bộ có chìm (Giá: 1.450.000)

Ms 213: 20 đồng (Giá: 1.000.000)

Ms 214: 500 đồng Sông lô (Giá: 500.000)

Ms 215: 500 đồng Sông lô giấy đen (Giá: 600.000)

Ms 216: 200 đồng (Giá: 650.000)

Ms 217: 100 đồng (Giá: 700.000)

Ms 218: 100 đồng (Giá: 750.000)

Ms 219: 20 đồng (Giá: 400.000)

Ms 220: 50 đồng (Giá: 300.000)

Ms 221: 100 đồng (Giá: 350.000)

Ms 222: 100 đồng trâu xanh (Giá: 2.500.000)

Ms 223: Thành Thái (Giá: 5.300.000)

Ms 224: Lư CK 3 (Giá: 2.800.000)

Ms 225: Lư CK 4 (Giá: 2.300.000)

MS 226: 1 đồng 1947 tia nắng (Gia: 440.000)

Ms 227: 5 đồng thẻ bài (Giá: 150.000)

Ms 228: 5 đồng thẻ bài (Giá: 100.000)

Ms 229: 10 đồng Nam bộ (Giá: 220.000)

Ms 230: 1 đồng 1947 (Giá: 140.000)

MS 231: 100 đồng quyản tương (Giá: 120.000)

Ms 232: VPH (Giá: 60.000)

Ms 233: Thủy đình (Giá: 180.000)

Ms 234: Angcovat (Giá: 90.000)

Ms 235: ghánh dừa (Giá: 20.000)

Ms 236: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 237: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 238: Vịnh Hạ Long (Giá: 120.000)

Ms 239: 5 đồng Nam Bộ (Giá: 50.000)

Ms 240: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 241: 20 đồng Bắc Việt (Giá: 200.000)

MS 242: mũ sắt (Giá: 90.000)

Ms 243: ghánh muối (Giá: 140.000)

MS 244: Angcovat (Giá: 80.000)

Ms 245: ghánh dừa (GIá: 40.000)

Ms 246: ghánh dừa (GIá: 40.000)

Ms 247: 1 đồng VHL (Giá: 60.000)

Ms 248: VPH Lào (Gia: 70.000)

Ms 249: gò mối (Giá: 25.000)

Ms 250: gò mối (Giá: 30.000)

Ms 251: ghánh dừa (Giá: 70.000)

Ms 252: bắc (Giá: 120.000)

Ms 253: 1 đồng 1947 (Giá: 45.000)

Ms 254: 20 đồng Bắc Việt (Giá: 160.000)

Ms 255: 20 đồng Bắc Việt có bóng chìm (Giá: 200.000)

Ms 256: 20 đồng Bắc Việt (Giá: 180.000)

MS 257: du kích (Giá: 55.000)

MS 258: du kích (Giá: 100.000)

MS 259: du kích (Giá: 120.000)

Ms 260: Quản tượng (Giá: 140.000)

Ms 261: VPH (Giá: 70.000)

Ms 262: VPH (Giá: 40.000)

Ms 263: 50 Cent (Giá: 50.000)

Ms 264: 50 Cent (Giá: 50.000)

Ms 265: 10  cent số 6 (Giá: 40.000)

Ms 266: 10  cent (Giá: 25.000)

Ms 267: 50 cent (Giá: 50.000)

Ms 268: 50 cent (Giá: 60.000)

Ms 269: 5 cent (Giá: 40.000)

Đăng lúc 10:50 31/01/2019  ○○○
Đăng lúc 10:52 31/01/2019  ○○○
Đăng lúc 19:30 01/03/2019  ○○○

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo