Thích ○○○ 

Topic tiền giấy việt nam đông dương và cụ hồ... Cập nhật liên tục

Thông tin shop:
Nguyễn Hưng 77
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại shop:
09762 
Đăng 10:35 31/01/2019 ○ Cập nhật 12:20 22/07/2019
-Các mã số chất lượng và seri như hình!! (Có thế trong hình xấu hơn ngoài do chụp ảnh ko được nét)
 + Các mã số đã bán sẽ được xóa hình hoặc ghi có gạch
 + Nhận gạch trực tiếp qua topic hoặc số điện thoại: 097.628.5556
 + Giữ gạch trong vòng 48h, quá thời gian trên mà chưa chuyển khoản coi như hủy gạch

 + Bác nào chuyển khoản thì liên hệ qua số điện thoại: 097.628.5556 rồi đưa em địa chỉ nhận để em chuyển phát nhanh cho bác nhanh nhất có thể
 + Khi chuyên khoản vui lòng thêm 15k tiền ship ạ 
* Ngân hàng Vietcombank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

Ngân hàng Agribank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ

Thông tin shop

Nguyễn Hưng 77
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại shop:
09762

www.tienco.tk
Cập nhật lúc 16:57 18/07/2019  ○○○
Ms 1: 20 Cent (Giá: 30.000)

Ms 2: gò mối (Gia: 25.000)

Ms 3: gò mối (Gia: 25.000)

Ms 4: 50 Cent (Giá: 30.000)

Ms 5: PPhật ngồi (Gia: 100.000)

Ms 6: Vinh Hạ Long (Giá: 90.000)

Ms 7: ghánh dừa (Gia: 55.000)

Ms 8: 5 Cent (Gia: 30.000)

Ms 9: 50 Cent (Giá: 90.000)

MS 10: VPH (Giá: 40.000)

MS 11: Ghánh muối (Giá: 140.000)

MS 12: Gò mối (Giá: 70.000)

MS 13: VPH Lào (Gia: 120.000)

MS 14: VPH Lào (Gia: 70.000)

Ms 15: 20 cent (Giá: 25.000)

MS 16: ghánh dừa (Giá: 50.000)

MS 17: VPH Lào (Giá: 120.000)

Ms 18: 10 đồng Nam Bọ (Giá: 180.000)

MS 19: Quản tượng (Giá: 180.000)

MS 20: 100 đòng 1951 (Giá: 380.000)

MS 21: 500 đòng 1951 (Giá: 330.000)

Ms 22: 1 đồng 1947 (Giá: 50.000)

Ms 23: 50 cent (Giá: 60.000)

Ms 24: 20 cent (Giá: 30.000)

Ms 25: 20 cent (Giá: 30.000)

Ms 26: 5 cent (Giá: 40.000)

Ms 27: 10 cent (Giá: 25.000)

Ms 28: 10 cent (Giá: 25.000)

Ms 29: công nhân (Giá: 240.000)

Ms 30: Mũ sắt (Giá: 80.000)

Ms 31: du kích (Giá: 40.000)

Ms 32: Sông Lô (Giá: 380.000)

Ms 33: 1000 đồng 1951 (Giá: 220.000)

Ms 34: 50 cent (Giá: 70.000)

Ms 35: 50 cent (Giá: 60.000)

Ms 36: 50 cent (Giá: 50.000)

Ms 37: 50 cent (Giá: 70.000)

Ms 38: 20 cent (Giá: 30.000)

Ms 39: 20 cent (Giá: 30.000)

MS 41: VPH (Giá: 50.000)

MS 42: bắc (Giá: 100.000)

MS 43: VPH Lào (Giá: 100.000)

MS 44: 5 đồng 1947 (Giá: 55.000)

MS 45: 5 đồng 1947 (Giá: 75.000)

Ms 46: 20 đồng Nam Bộ (Giá: 220.000)

Ms 48: 100  Trung Bộ (Giá: 80.000)

Ms 49: 2Long CHâu Sa (Giá: 120.000)

Ms 50: 1 đồng 1947 (Giá: 170.000)

Ms 51: 50 đông Bắc Việt (Giá: 180.000)

Ms 53: 10 đông (Giá: 160.000)

Cập nhật lúc 22:47 28/05/2019  ○○○
MS 54: Thuỷ đình (Giá: 150.000)

Ms 55: 5 cent (Giá: 35.000)

MS 56: bắc (Giá: 120.000)

MS 57: gò mối (Giá: 50.000)

MS 58: 1 đồng 1947 (Giá: 140.000)

MS 60: 10 cent (Giá: 25.000)

MS 61: 10 cent (Giá: 25.000)

Ms 62: VPH (Giá: 40.000)

MS 63: 5 Cent (Giá: 40.000)

Ms 64: 50 Cent (Giá: 50.000)

Ms 65: 50 cent (Giá: 30.000)

Ms 66: 50 cent (Giá: 30.000)

Ms 67: 50 cent (Giá: 45.000)

Ms 68: 50 cent (Giá: 40.000)

MS 69: 20 cent (Giá: 20.000)

Ms 70: 10 cent (Giá: 25.000)

Ms 71 : thủy đình (Giá: 140.000)

MS 72: mũ săt (Giá: 70.000)

MS 73: mũ săt (Giá: 60.000)

MS 74:10 cent (Giá: 20.000)

MS 75: 50 cent (Giá: 40.000)

MS 76: 20 cent (Giá: 30.000)

Ms 77: 50 cent (Giá: 25.000)

MS 78: VPH Lào (Giá: 80.000)

Ms 79: 5 đồng gò mối (Giá: 50.000)

MS 80: 100 đồng họp chợ AU+ (Giá: 3.000.000)

MS 81: 10 Cent lỗi xêp giấy (Giá: 30.000)

Ms 82: 100 đồng Bắc Việt (Giá: 240.000)

Ms 83: 20 đồng Bắc Việt (Giá: 240.000)

Ms 84: 100 đồng Bắc  Việt (Giá: 150.000)

MS 85: Băng đỏ (Giá: 280.000)

Ms 86: 10 Cent (Giá: 25.000)

Ms 87: 10 Cent (Giá: 25.000)

MS 88: gánh dừa (Giá: 20.000)

Ms 89: 10 đồng Bắc Việt (Giá: 180.000)

Ms 90: Gò Mối (Giá: 30.000)

Ms 91: 1 đồng 1947 (Giá: 150.000)

Ms 92: 20 Cent (Giá: 20.000)

Ms 93: 50 cent seri số 6 (Giá: 30.000)

Ms 94: 1 đồng tia nắng (Giá: 320.000)

Ms 95: 1 đồng 1947 (Giá: 180.000)

Ms 96: 200 đồng  1950 (Giá: 90.000)

Ms 97: 200 đồng  1950 (Giá: 120.000)

Ms 98: 20 cent (Giá: 20.000)

Ms 99: Băng đỏ (Giá: 250.000)

Cập nhật lúc 11:58 31/05/2019  ○○○
MS 100: 50 đồng 1951 lỗi seri (Giá: 440.000)

Ms 101: 50 cent (Giá: 50.000)

Ms 102: Gò mối (Giá: 100.000)

Ms 103: Gò mối (Giá: 40.000)

MS 104: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 105: gò mối (Giá: 50.000)

Ms 107: gò mối (Giá: 20.000)

MS 108: 20 xu (Giá: 35.000)

Ms 109: 20 đồng Bắc Việt (Giá: 220.000)

Ms 110: 50 đồng Bắc Việt (Giá: 250.000)

MS 111: 1 đồng ghánh dừa (Gia: 60.000)

MS 112:  VPH (Giá: 50.000)

Ms 113: ghánh dừa (Giá: 20.000)


Ms 114: 2 nóc (Giá: 150.000)

Ms 115:  5 đồng nam bộ (Giá: 45.000)

Ms 116:  5 đồng nam bộ (Giá: 50.000)

Ms 117: (GIá: 40.000)

Ms 118: ghánh dừa (GIá: 70.000)

Ms 119: ghánh dừa (Giá: 25.000)

Ms 120: 5 đồng Nam bộ (Giá: 50.000)


Ms 121: 5 Cent (Giá: 40.000)

Ms 122: 5 đồng nam bộ (Giá: 50.000)

Ms 123: 5 đồng nam bộ (Giá: 50.000)

Ms 124: 50 đồng (Giá: 180.000)

Ms 125: 20 đồng (Giá: 200.000)

Ms 126: 10 xent (Giá: 25.000)

Ms 127: 10 xent số 6 (Giá: 30.000)

Ms 128: 20 xent (Giá: 40.000)

Ms 129: 50 xent (Giá: 70.000)


Ms 130: 10 đồng (Giá: 200.000)

Ms 131: 50 xent số 6(Giá: 40.000)

Ms 132: quản trượng (Giá: 140.000)

Ms 133: 50 cent (Giá: 50.000)

Ms 134:  VPH Lào (Giá: 90.000)

Ms 135: 5 đồng Nam bộ (Giá: 50.000)

Ms 136: 5 cent (Giá: 40.000)

Ms 137: 5 cent (Giá: 40.000)

Ms 138: 20 cent (Giá: 40.000)

Ms 139: 20 cent (Giá: 40.000)

Ms 140: 20 cent (Giá: 25.000)

Ms 141: 50 cent (Giá: 55.000)

Ms 142: 20 cent (Giá: 70.000)

MS 143: 1 đồng (Gái: 80.000)

Ms 144: băc (giá: 100.000)

Ms 145: 1 đồng 1947 (Giá: 100.000)

Ms 146: ghánh dừa (Giá: 50.000)

Ms 147: tín phiếu (Giá: 90.000)

Ms 148: 50 đồng (Giá: 220.000)

Ms 149: 5 đòng (Giá: 50.000)

Ms 150: 20 Cent (Giá: 40.000)

Ms 151: 10 Cent (Giá: 10.000)

Ms 152: 20 Cent (Giá: 20.000)

Ms 153: 50 Cent (Giá: 45.000)

Ms 154: 20 Cent (Giá: 35.000)

Ms 155: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 156: ghánh dừa (Giá: 45.000)

Ms 157: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 158: VPH (Giá: 45.000)

Ms 159: gò mối (Giá: 20.000)

Ms 160: gò mối (Giá: 20.000)

MS 161: 10 cent (Gia: 25.000)

Ms 162: 5 cent (Giá: 40.000)

MS 163: bắc (Giá: 120.000)

Ms 164: VPH Lào (giá: 100.000)

Ms 165: 5 cent (Giá: 40.000)

Ms 166: 5 cent (Giá: 35.000)

Ms 167: 10 xent (Giá: 30.000)

Ms 168: 10 xent (Giá: 30.000)

Ms 169: 20 xent (Giá: 40.000)

Ms 170: 20 xent (Giá: 25.000)

Ms 171: 10 Cent lỗi gấp giấy (Giá: 35.000)

Ms 172: 20  Cent (Giá: 60.000)

Ms 173: 50 cnet (Giá: 70.000)

Ms 174: 100 đồng 1951 (Giá: 440.000)

Ms 175: 1 đồng 1947 (Giá: 45.000)

Ms 176: 1 đồng 1947 (Giá: 90.000)

Ms 177: 50 đồng (Giá: 250.000)

Ms 178: 5 đồng (Giá: 250.000)

Ms 179: Tín Phiếu (Giá: 170.000)

Ms 180: 100 đồng

Ms 181: Sông lô (Giá: 330.000)

Ms 182: 100 đồng (Giá: 120.000)


Ms 183: VPH (Giá: 80.000)

Ms 184: VPH Việt Nam (Giá: 70.000)

Ms 185 VPH Lào (Giá: 80.000)

Ms 186: Mũ săt (Giá: 70.000)

MS 187: ghánh dừa (Giá: 35.000)


MS 188: ghánh dừa (Giá: 40.000)

MS 189: ghánh dừa (Giá: 70.000)

Ms 190: gò mối (Giá: 30.000)

Ms 191: gò mối (Giá: 25.000)

Ms 192: Vịnh Hạ Long (Giá: 140.000)


Cập nhật lúc 16:57 18/07/2019  ○○○
MS 193: 5000 đồng 1951 (Giá: 2.650.000)

MS 194: 100 đồng 1951 (Giá: 950.000)

Ms 195: 500 đồng 1951 (Giá: 1.250.000)

Ms 196: 200 đồng 1951 (Giá: 3.500.000)

Ms 197: 200 đồng 1951 (Giá: 3.500.000)

Ms 198: 20 đồng 1951 (Giá: 2.600.000)

Ms 199: 1000 đồng 1951 (Giá: 1.000.000)

Ms 200: 5 đồng con công (Giá: 1.000.000)

Ms 201: 500 đồng rồng vàng (Giá: 2.650.000)

Ms 202: 1 đồng bóng dọc (Giá: 450.000)

Ms 203: 1 đồng bóng sao (Giá: 280.000)

Ms 204: 1 đồng bóng sao (Giá: 280.000)

Ms 205: 50 đồng (Giá: 450.000)

Ms 206: 50 đồng giấy đen (Giá: 650.000)

Ms 207: 20 đồng (Gia: 3.000.000)

Ms 208: 20 đồng (Gia: 1.650.000)

Ms 209: 5 đồng mầu xanh rêu (Giá: 650.000)

Ms 210: 5 đồng (Giá: 300.000)

Ms 211: 10 đồng Trung bộ (Giá: 500.000)

Ms 212: 10 đồng Trung bộ có chìm (Giá: 1.450.000)

Ms 213: 20 đồng (Giá: 1.000.000)

Ms 214: 500 đồng Sông lô (Giá: 500.000)

Ms 215: 500 đồng Sông lô giấy đen (Giá: 600.000)

Ms 216: 200 đồng (Giá: 650.000)

Ms 217: 100 đồng (Giá: 700.000)

Ms 218: 100 đồng (Giá: 750.000)

Ms 219: 20 đồng (Giá: 400.000)

Ms 220: 50 đồng (Giá: 300.000)

Ms 221: 100 đồng (Giá: 350.000)

Ms 222: 100 đồng trâu xanh (Giá: 2.500.000)

Ms 223: Thành Thái (Giá: 5.300.000)

Ms 224: Lư CK 3 (Giá: 2.800.000)

Ms 225: Lư CK 4 (Giá: 2.300.000)

MS 226: 1 đồng 1947 tia nắng (Gia: 440.000)

Ms 227: 5 đồng thẻ bài (Giá: 150.000)

Ms 228: 5 đồng thẻ bài (Giá: 100.000)

Ms 229: 10 đồng Nam bộ (Giá: 220.000)

Ms 230: 1 đồng 1947 (Giá: 140.000)

MS 231: 100 đồng quyản tương (Giá: 120.000)

Ms 232: VPH (Giá: 60.000)

Ms 233: Thủy đình (Giá: 180.000)

Ms 234: Angcovat (Giá: 90.000)

Ms 235: ghánh dừa (Giá: 20.000)

Ms 236: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 237: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 238: Vịnh Hạ Long (Giá: 120.000)

Ms 239: 5 đồng Nam Bộ (Giá: 50.000)

Ms 240: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 241: 20 đồng Bắc Việt (Giá: 200.000)

MS 242: mũ sắt (Giá: 90.000)

Ms 243: ghánh muối (Giá: 140.000)

MS 244: Angcovat (Giá: 80.000)

Ms 245: ghánh dừa (GIá: 40.000)

Ms 246: ghánh dừa (GIá: 40.000)

Ms 247: 1 đồng VHL (Giá: 60.000)

Ms 248: VPH Lào (Gia: 70.000)

Ms 249: gò mối (Giá: 25.000)

Ms 250: gò mối (Giá: 30.000)

Ms 251: ghánh dừa (Giá: 70.000)

Ms 252: bắc (Giá: 120.000)

Ms 253: 1 đồng 1947 (Giá: 45.000)

Ms 254: 20 đồng Bắc Việt (Giá: 160.000)

Ms 255: 20 đồng Bắc Việt có bóng chìm (Giá: 200.000)

Ms 256: 20 đồng Bắc Việt (Giá: 180.000)

MS 257: du kích (Giá: 55.000)

MS 258: du kích (Giá: 100.000)

MS 259: du kích (Giá: 120.000)

Ms 260: Quản tượng (Giá: 140.000)

Ms 261: VPH (Giá: 70.000)

Ms 262: VPH (Giá: 40.000)

Ms 263: 50 Cent (Giá: 50.000)

Ms 264: 50 Cent (Giá: 50.000)

Ms 265: 10  cent số 6 (Giá: 40.000)

Ms 266: 10  cent (Giá: 25.000)

Ms 267: 50 cent (Giá: 50.000)

Ms 268: 50 cent (Giá: 60.000)

Ms 269: 5 cent (Giá: 40.000)

Cập nhật lúc 16:58 18/07/2019  ○○○
Ms 270: 50 đồng 1951 (Giá: 300.000)

Ms 271: 500 đồng 1951 (Giá: 850.000)

Ms 272: 1000 đồng 1951 (Giá: 270.000)

Ms 273: 5 đồng nam bộ (Giá: 50.000)

Ms 274: 5 đồng mùa gặt(Giá: 150.000)

MS 275: 1 đồng 1947 (Giá: 170.000)

MS 276: 10 đồng Nam Bộ (Gía: 90.000)

MS 277: 10 đồng Nam Bộ (Gía: 180.000)

Ms 278: 1 đồng 1948 (Giá: 50.000)

Ms 279: Băng đỏ (Giá: 380.000)

Ms 280: 500 đồng 1951 (Giá: 370.000)

Ms 281: Mũ săt (Giá: 100.000)

Ms 282: 100 đồng Nam Bộ (Giá: 120.000)

Ms 283: 20 đồng Táo (Giá: 170.000)

Ms 284: 50 cent (Giá: 40.000)

Ms 286: 20 cent (Giá: 30.000)

Ms 287: 50 cent (Giá: 40.000)

Ms 288: bắc (Giá: 100.000)

Ms 289: 5 đồng 1948 (Giá: 50.000)

Ms 290: 50 cent số 6 (Giá: 100.000)

Ms 291: mũ sắt (Giá: 100.000)

Ms 292: Quản tượng (Giá: 60.000)

Ms 293: 100 đồng thuyền buồm (Giá: 600.000)

Ms 294: 5 đồng (Giá: 50.000)

Ms 295: 100 đồng Nam Bộ (Giá: 140.000)

Ms 296: 100 đồng Nam Bộ (Giá: 140.000)

Ms 297: 10 đồng Nam Bộ (Giá: 70.000)

Ms 298: 5 đồng Nam Bộ (Giá: 120.000)

Ms 299: 20 đồng Nam Bộ (Giá: 120.000)

MS 300: 1 đồng gánh dừa (Giá: 70.000)

Ms 301: 50 đồng Nam Bộ (Giá: 250.000)

Ms 302: 5000 đồng 1951 (Giá: 1.200.000)

Ms 303: họp chợ (Giá: 250.000)

Ms 304: 5 cent (Giá: 40.000)

Ms 305: 20 xent (Giá: 25.000)

Ms 306: VPH (Giá: 80.000)

Ms 307: 100 đồng (Giá: 200.000)

Ms 308: 5 đồng (Giá: 35.000)

Ms 309: 5 đồng (Giá: 50.000)

Ms 310: 5 đồng (Giá: 35.000)

MS 311: 1 đồng 1947 (Giá: 70.000)

Ms 312: 100 đồng (Gia: 160.000)

MS 313: 50 đồng (Giá: 200.000)

Ms 314: 5000 đồng 1953 (Giá: 1.200.000)

Ms 315: 10 Cnet (Giá: 25.000)

Ms 316: 10 Cnet (Giá: 25.000)

Ms 317: 50 Cnet (Giá: 70.000)

Ms 318: 1 đồng 1954 (Gia: 40.000)

MS 319: 5 đồng 1948 (Giá: 50.000)

Ms 320: 1 đồng 1932 (Giá: 40.000)
Cập nhật lúc 17:00 18/07/2019  ○○○
Ms 321: 1 đồng 1942 (Giá: 100.000)

Ms 322: 100 đồng 1947 (Giá: 120.000)

Ms 323: 1 đồng 1948 (Giá: 65.000)

Ms 324: 20 Cent (Giá: 25.000)

Ms 325: 100 đồng 1950 (Giá: 440.000)

MS 326: 20 đồng 1948 có bóng chìm (Giá: 170.000)

MS 327" 5 đồng 1946 (Giá: 330.000)

Ms 328: 1 đồng 1948 màu cực hiếm (Giá: 170.000)

Ms 329: 500 đồng 1949 (Giá: 480.000)

MS 330: 50 đồng 1948 màu hiếm (Gia: 250.000)

Ms 331: VPH Việt Nam (Giá: 30.000)

Ms 332: VPH Lào (Giá: 40.000)

Ms 333: VPH Lào (Giá: 60.000)

MS 334: ghánh dừa (Giá: 40.000)

Ms 335: Angcovat (Giá: 90.000)

Ms 336: 200 đồng 1950 (Giá: 480.000)

Ms 337: tín phiếu Trung Bộ (Giá: 330.000)

Ms 338: 5 đồng 1947 (Giá: 120.000)

Ms 339: 50 đồng 1948 (Giá: 200.000)

Ms 340: 1 đồng 1947 (Giá: 80.000)


MS 342: 1000 đồng 1951 (Giá: 480.000)

MS 343: 5000 đồng 1951 (Giá: 1.200.000.)

Ms 344: VPH Việt nam (GIá: 120.000)

MS 345: gò mối (Giá: 70.000)

Ms 346: công nhân (Giá: 380.000)

MS 347: 20 đồng Nam Bộ (Giá: 280.000)

MS 348: ghánh dừa (Giá: 50.000)

Ms 349: 500 đồng 1951 (Giá: 550.000)

Ms 350: 10 đồng Nam Bộ (Giá: 650.000)

Ms 351: 10 đồng Nam Bộ (Giá: 200.000)

Ms 352: 10 đồng Nam Bộ (Giá: 60.000)

Ms 353: 10 đồng Nam Bộ (Giá: 60.000)

Ms 354: 10 đồng Nam Bộ (Giá: 90.000)

Ms 355: 200 đồng Bắc Việt (Giá: 280.000)

Ms 356: 5 đồng Bắc Việt (Giá: 80.000)

Ms 357: 2100 đồng 1951 (Giá: 380.000)

MS 358: 10 đồng VPH Lào (Giá: 80.000)

Ms 359: 5 xu (Giá: 40.000)

Ms 360: Quản Tượng (Giá: 70.000)

Ms 361: 100 đồng 1951 (GIá: 440.000)

Ms 362: 1 đồng 1947 (Giá: 120.000)

Ms 363: Quản tượng (Giá: 120.000)

Ms 364: 5 đồng công nhân (Giá: 200.000)

Ms 365: 1 đồng 1947 (Giá: 80.000)

Ms 366: 1 đồng Du kích (Giá: 120.000)

MS 367: VPH Lào (Giá: 100.000)

MS 368: gánh dừa (Giá: 30.000)

MS 369: 5 đồng 1948 (Giá: 40.000)

MS 370: 20 cent (Gíá; 25.000)

MS 371: 10 cent (Giá: 25.000)

MS 372: 10 cent (Giá: 25.000)

MS 373: 50 cent (Giá: 45.000)

MS 374: 50 cent (Giá: 40.000)

MS 375: 50 cent (Giá: 50.000)


Đăng lúc 19:30 01/03/2019  ○○○
Đăng lúc 19:03 10/05/2019  ○○○

2 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Đăng phản hồi  
Cập nhật lúc 13:46 15/05/2019  ○○○
Cao Đức Anh (0)
Địa chỉ: Quan Nhân, Hà Nội
Điện thoại: 09199 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Em gửi bảng thống kê 14 tờ tiền:


Cập nhật lúc 15:38 31/05/2019  ○○○
Cao Đức Anh (0)
Địa chỉ: Quan Nhân, Hà Nội
Điện thoại: 09199 
Liên hệ: Gửi tin nhắn

Báo cáo
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng. NÊN chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
  
Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện desktop cũ
Trang web này hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome và Safari
HKD Cổng Phố
(Quản lý website, không bán hàng)
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang (quản lý website, không bán hàng)
Chính sách và quy định chung: 1. Quy chế hoạt động - 2. Quy trình giải quyết tranh chấp - 3. Chính sách bảo mật thông tin

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin chào bán hàng hóa. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về giao dịch hàng hóa với người mua. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng.

Giới thiệu  |  Hướng dẫn  |  Thành viên  |  Liên hệ