Thích ○○○ 

Topic bán tiền Việt Nam cộng hòa và dân chủ cộng hòa. Hàng cập nhật liên tục...

Thông tin shop:
Nguyễn Hưng 77
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại shop:
09762 
Đăng 10:59 31/01/2019 ○ Cập nhật 12:20 22/07/2019
-Các mã số chất lượng và seri như hình!! (Có thế trong hình xấu hơn ngoài do chụp ảnh ko được nét)
 + Các mã số đã bán sẽ được xóa hình hoặc ghi có gạch
 + Nhận gạch trực tiếp qua topic hoặc số điện thoại: 097.628.5556
 + Giữ gạch trong vòng 48h, quá thời gian trên mà chưa chuyển khoản coi như hủy gạch

 + Bác nào chuyển khoản thì liên hệ qua số điện thoại: 097.628.5556 rồi đưa em địa chỉ nhận để em chuyển phát nhanh cho bác nhanh nhất có thể
 + Khi chuyên khoản vui lòng thêm 15k tiền ship ạ 
* Ngân hàng Vietcombank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

Ngân hàng Agribank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ

Thông tin shop

Nguyễn Hưng 77
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại shop:
09762

www.tienco.tk
Cập nhật lúc 12:49 07/06/2019  ○○○
MS 1: Thủy ddienj (GIá: 150.000)

Ms 2: 2 đồng 1958 (Giá: 220.000)

Ms 3: 500d 1972 dán (Giá: 35.000)

MS 4: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000)

Ms 5: 500000 (Giá: 80.000)

MS 6: 50 xu 1963 (Giá: 30.000)

MS 7: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 8: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 9: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 10: (GIÁ: 45.000

Ms 11: 10 đồng 1955 (Giá: 80.000)

Ms 12: 50 đồng 1972 ?(Giá: 40.000)

Ms 13: 200 đồng 1955 (Giá: 240.000)

Ms 14: 50 đồng 1955 (Giá: 480.000)

Ms 15: 5 Hào 1976 (Giá: 20.000)

Ms 16: 2 đôngf 1963 (Giá: 45.000)

Ms 17: 1000 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 18: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 19: 5 đồng 1955 (Giá: 35.000)

Ms 20: 5 đồng 1958 (Giá: 45.000)

Ms 21: 100 đồng 1969 (Giá: 25.000)

MS 22: 20 đồng 1969 (GIá: 30.000)

Ms 23: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 24: 500 đồng 1964 (Giá: 100.000)

Ms 25: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 26: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 27: 10000 (Giá: 50.000)

Ms 28: 500 đồng 1972 (Giá: 80.000)

Ms 29: 500 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 31: 50 đồng 1976 (Giá: 90.000)

Ms 32: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000)

Ms 33: 5 Hào 1985 (Giá: 50.000)
Cập nhật lúc 17:37 28/06/2019  ○○○
MS 59: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 60: 5 dồng 1955 (Gia: 40.000)

MS 61: Công trái (Giá: 80.000)

Ms 62: 20000 (Giá: 40.000)

MS 63: 6789  Giá: 30.000

Ms 64: Công trái (Giá: 80.000)

Ms 65: Công trái (Giá: 80.000)

Ms 66: Công trái (Giá: 80.000)

MS 67: 100 đồng 1980 (Gia: 25.000)

MS 68: 200 đồng 1969 (Giá: 140.000)

Ms 69: 100 đồng 1980 (Giá: 30.000)

Ms 70: Giá: 15.000)

Ms 71: 500 đồng 1985 (Giá: 70.000)


Ms 72: 2 đồng 1980 (Giá: 15.000)

MS 73 : 5 đồng 1958 (Giá: 40.000)

MS 74: 1 đồng 1958 (Giá: 40.000)

MS 75: 1 đông 1958 (Giá: 150.000)

MS 76: 5 Hào 1985 (GIá: 15.000)

MS 77: 1000 đồng 1987 (Giá: 30.000)

MS 78: 50 dồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 79: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 80: Giá 15.000)

Ms 81: 10000 (Giá: 50.000)

Ms 82: 5 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 83: 10 đồng 1980 (Gái: 20.000)

Ms 84: 1000 đông 1969 (Giá: 30.000)

Ms 85: 1 đồng 1976 (Gia: 25.000)

Ms 86: 50 đồng 1972 (Gia: 45.000)

Ms 87: 5 đồng 1958 (Giá: 200.000)

Ms 88: 5 đồng 1958 (Giá: 220.000)

Ms 89: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 90: Trúc tím (Giá: 420.000)

Ms 91: Trúc tím (Giá: 220.000)

Cập nhật lúc 09:01 04/07/2019  ○○○
Ms 107: 500 đồng 1964 (Giá: 120.000)

Ms 108: 500 đồng 1964 (Giá: 70.000)

Ms 109: Công trái (Giá: 80.000)

Ms 110: 1000 đồng 1987 (Giá: 150.000)

Ms 111: 1000 đồng 1987 (Giá: 80.000)

Ms 112: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 113: 500 đồng 1985 (Giá: 150.000)

Ms 114: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 115: Dây leo (Giá: 220.000)

MS 116: 500 đồng 1985 (Giá: 160.000)

Ms 117: 200000 (Giá: 40.000)

Ms 118: 200000 (Giá: 40.000)

MS 119: 100 đồng 1985 (Giá: 90.000)


MS 120: Trúc tím (Giá: 240.000)

Ms 121: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 122: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

MS 123: 50 đồng 1985 (Giá: 35.000)

Ms 124: 100 đồng 1955 (Giá: 100.000)

Ms 125: 100 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 126: 100 đồng 1972 (Giá: 40.000)

Ms 127: 1000 đồng 1969 (Giá: 30.000)

MS 128: 500 đồng 1969 (Giá: 25.000)

MS 129: 500 đồng 1969 (Giá: 25.000)

MS 130: 100 đồng 1969 (Giá: 25.000)

MS 131: 200 đồng 1972 (Giá: 25.000)

MS 133: 50 đồng 1976 (Giá: 60.000)

Ms 134: 5 Hào 1976 (Gia: 20.000)

MS 135: 10 đồng 1976 (gia: 45.000)

MS 136: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 137: 2 đồng 1958 (giá: 180.000)

MS 138: Công phiếu (Giá: 120.000)

MS 139: Công phiếu (Giá: 120.000)

MS 140: Công phiếu (Giá: 140.000)

Ms 143: 500 đồng 1964 (Giá: 45.000)

Ms 144: 50 đồng 1985 (Gia: 35.000)

Ms 145: 2 Hao 1972 (Giá: 20.000)

MS 146: Trần HƯng Đạo (Giá: 50.000)

Ms 147: 2 Haò 1972 (Giá: 70.000)


Cập nhật lúc 17:31 12/07/2019  ○○○
MS 148: 500 đồng 1969 (Giá: 20.000)

MS 149: 100 đồng 1972 (Giá: 45.000)

Ms 150: 10 đồng 1980 (GIá: 25.000)

Ms 151: 5 đồng 1955 (Giá: 30.000)

Ms 152: 100 đồng 1964 (Giá: 80.000)

Ms 153: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

Ms 154: (GIá: 15.000)

Ms 155: 20000 (Giá: 40.000)

MS 156: 50 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 157: 20 đồng 1955 (Giá: 200.000)

Ms 158: 100 đồng 1980 (Giá: 30.000)

Ms 159: 50000 năm 1990 (Giá: 120.000)

Ms 175: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 176: 5000 đồng 1987 (Giá: 35.000)


Cập nhật lúc 08:58 05/07/2019  ○○○
Ms 177: 1 Hào 1972 (Giá: 35.000)

Ms 178: 10 đồng 1955 (Giá: 70.000)

Ms 179: 100 đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 180: 100 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 181: 100 đồng 1964 (GIá: 80.000)

Ms 182: 200 đồng 1969 (Giá: 35.000)

Ms 183: 5 Hào 1985 (Giá: 40.000)

Ms 184: 1 đồng 1958 (Giá: 40.000)

Ms 185: 100 đồng 1985 (Giá: 80.000)

Ms 186: 200 đồng 1972 (Giá: 90.000)

Ms 187: 5 xu 1975 (Giá: 50.000)

Ms 188: 5 xu 1975 (Giá: 35.000)

Ms 189: bụi chuối 1955 (Giá: 240.000)

Ms 190: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000)

Ms 191: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000)

Ms 192: 2 đồng 1958 (Giá: 220.000)

Ms 193: 10 đồng 1955 (Giá: 50.000)

Ms 194: 100 đồng 1980 (Giá: 30.000)

Ms 195: 5 đồng 1958 (Giá: 35.000)

Ms 196: 1 Hào 1958 (Giá: 40.000)

Ms 197: 1 Hào 1958 (Giá: 35.000)

Ms 198: 100 đồng 1955 (Giá: 100.000)

Ms 199: 500 đồng 1985 (Giá: 150.000)

Ms 200: 1000 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 201: 500 đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 202: 50 đồng 1969 (Giá: 20.000)

MS 203: 20 đồng 1976 (Giá: 80.000)

Ms 204: 2 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 205: 210 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 206: 50 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 207: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 208: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 209: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

Ms 210: 10 đồng 1976 (Giá: 35.000)


Ms 211: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 212: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

Ms 213: 2 Hào 1972: Giá: 70.000)

MS 214: 2 đồng 1963 (Giá: 35.000)

MS 215: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

MS 216: 1 đồng 1964 (GIá: 25.000)

MS 217: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 218: 5 đồng 1976 (GIa: 25.000)

MS 219: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

MS 220: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 221: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

MS 222: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 223: 1 đồng 1963 (GIá: 25.000)

MS 224: 500 đồng mầu nâu (Giá: 120.000)

Ms 225: Sỏ thú (Giá: 25.000)

Ms 226: Sỏ thú (Giá: 20.000)

Ms 227: 50 đông 1972 (Giá: 35.000)

Ms 228: 100 đồng 1972 (Giá: 25.000) 

Ms 229: 1 đòng 1964 (GIá: 25.000)

Ms 230: 100 đồng 1980 (Giá: 30.000)

Ms 231: 5 xu 1975 (Giá: 35.000)

Ms 232: 5 xu 1975 (Giá: 45.000)

Ms 233: 2 hào 1972 (Giá: 60.000)

Ms 234: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 235: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 236: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 237: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 238: 2 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 239: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 240: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 241: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Cập nhật lúc 17:32 12/07/2019  ○○○

Cập nhật lúc 08:57 05/07/2019  ○○○
Ms 328: 2 đồng 1958 (Giá: 220.000)

MS 329: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 330: 5 đồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 331: 10 đồng 1976 (Giá: 30.000)

MS 332: 2 đồng 1963 (Giá: 35.000)

MS 333: 5000 đòng 1987 (Giá: 45.000)

MS 334: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 335: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 336: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 337: 500 đồng 1985 (Giá: 130.000)

Ms 338: 1 đồng 1964 (Giá: 30.000)

Ms 339: 2 đồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 340: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 341: 100 đồng 1964 (Giá: 90.000)

Ms 342: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 343: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 344: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 345: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 346: 1 Hào 1972 (Giá: 50.000)

Ms 347: 10 đồng 1966 (Giá: 50.000)

Ms 348: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 349: 5 Hào 1985 (Giá: 60.000)

Ms 350: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 351: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000)

Ms 352: 1 Hào 1958 (Giá: 35.000)

Ms 353: 2 Hào 1972 (Giá: 35.000)

Ms 354: 50000 (Giá: 100.000)

Ms 355: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

MS 356: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 357: 10 đồng 1955 (Giá: 80.000)

Ms 358: 2 Hào 1972 (Giá: 70.000)

Ms 359: 50 đồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 360: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

MS 361:  200 đồng 1955 (Giá: 5.300.000)

MS 362: 500 đồng 1955 (Giá: 4.200.000)

Ms 363: 1 đồng 1958 (Giá: 100.000)

Ms 364: 10 đồng 1955 (Giá: 120.000)

Ms 365: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 366: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 367: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 368: 1000 đồng 1987 (Giá: 140.000)

Ms 369: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 370: 2 Hào 1972 (Giá: 70.000)

Ms 371: 500 đồng 1964 (Giá: 100.000)

Ms 372: 5 đồng 1966 (Giá: 70.000)

Ms 373: 2 đồng 1966 (Giá: 25.000)

Ms 374: 5 đồng 1958 (Giá: 55.000)

Ms 375: 5 đồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 376: 5 đồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 377: 5 đồng 1955 (Giá: 45.000)

MS 378: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

MS 379: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 380: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 381: 10 đồng 1966 (Giá: 160.000)

Cập nhật lúc 12:07 21/07/2019  ○○○
MS 382: 500 đồng mầu nâu (Giá: 120.000)

MS 383: 100 đồng 1972 (Giá: 25.000)

MS 384: 50 đồng 1976 (Giá: 90.000)

Ms 385: 1 đồng 1966 (Giá: 70.000)

MS 386: 5 đồng 1958 (Giá: 50.000)

Ms 387: 1 Hào 1958 (Giá: 50.000)

Ms 388: 1 Hào 1958 (Giá: 35.000)

Ms 389: 50 xu 1963 (Giá: 30.000)

MS 390: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 391: 500 đồng 1985 (Giá: 140.000)

Ms 392: 500 đồng 1985 (Giá: 70.000)

Ms 393: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 394: 5 Hào 1985 (Giá: 55.000)

Ms 395: 5 Hào 1985 (Giá: 35.000)

MS 396: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 397: 2 hào 1972 (Giá: 70.000)

Ms 398: 1 hào 1972 (Giá: 50.000)

Ms 399: 5 đông 1985 (Giá: 20.000)

Ms 400: 500 đồng 1964 (Giá: 120.000)

Ms 401: 20 xu 1966 (Giá: 20.000)

Ms 402: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

Ms 403: 20 xu 1963 (giá: 30.000)

MS 404: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 405: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 406: 2 Hào 1972 (Giá: 35.000)

Ms 407: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 408: 100000 (Giá: 160.000)

MS 409: 50 đồng 1985 (Giá: 25.000)

MS 410: 100 đồng 1972 (Giá: 45.000)

Ms 411: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 412: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

MS 413: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

MS 414: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 415: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 416: 100 đồng (Giá: 15.000)

Ms 417: 500 đồng (Giá: 20.000)

Ms 418: 5 Hào 1985 (Giá: 55.000)

Ms 419: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 420: 1 đồng 1963 (Giá: 20.000)

Ms 421: 50xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 422: 50xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 423: 2 đồng  1963 (Giá: 45.000)

Ms 424: 10 đồng 1955 (Giá: 70.000)

Ms 425: 2 Hào 1972 (Giá: 40.000)

Ms 426: 2 Hào 1972 (Giá: 60.000)

Ms 427: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 428: 5 Hào 1958 (Giá: 40.000)

Ms 429: 2 đồng 1958 (Giá: 220.000)

Ms 430: 1 đồng 1958 (Giá: 30.000)

Ms 431: 5 đồng 1958 (Giá: 55.000)

Ms 432: 2 đồng 1980 (Giá: 15.000)

MS 433: 10 đồng 1980 (Giá: 25.000)

Ms 434: 200 đồng 1969 (Giá: 100.000)

Ms 435: 5000 đồng 1987 (Giá: 50.000)

Ms 436: 5000 đồng 1987 (Giá: 50.000)

Ms 437: 5 dồng 1955 (Giá: 45.000)
Ms 438: 2 đồng 1966 (Giá: 70.000)


Ms 439: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 440: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 441: 200 đồng 1972 (Giá: 60.000)

Ms 442: 500 đồng 1972 (Giá: 55.000)

Ms 443: 10 đồng 1955 (Giá: 60.000)

MS 444: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 445: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 446: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 447: 10000 (giá: 50.0000)

Ms 448: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 449: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Cập nhật lúc 17:32 12/07/2019  ○○○
Ms 450: 10 đồng 1966 (Giá: 120.000)

MS 451: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

MS 452: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 453: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 454: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 455: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 456: 2 Hào 1972 (Giá: 60.000)

Ms 457: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 458: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 459: 5 Hào 1985 (Giá: 60.000)

Ms 460: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

MS 461: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 462: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 463: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 464: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 465: 10 đồng 1980 (Giá: 25.000)

Ms 466: Công trái (Giá: 30.000)


Ms 467: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 468: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 469: 100 đồng 1972 (Giá: 25.000)

MS 470: 100 đồng 1972 (Giá: 45.000)

MS 471: 100 đồng 1972 (Giá: 70.000)

MS 472: 100 đồng 1972 (Giá: 60.000)

Ms 473: 100 đồng 1969 (Giá: 120.000)

Ms 474: 50 đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 475: 100 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 476: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000)

Ms 477: 1 Hào 1958 (Giá: 50.000)

MS 478: 10000 (Giá: 50.000)

MS 479: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

MS 480: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

MS 481: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

MS 482: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

MS 483: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 484: 2 Hào 1972 (Giá: 60.000)

Ms 485: 2 Hào 1972 (Giá: 40.000)

Ms 486: 1 Hào 1976 (Giá: 20.000)

MS 487: 20 đồng 1976 (Giá: 100.000)

Ms 488: 5 đồng 1958 (giá: 200.000)

MS 489: Công trái (Giá: 20.000)

MS 490: Công trái (Giá: 30.000)

MS 491: Công trái (Giá: 70.000)

MS 492: Công trái (Giá: 30.000)

MS 493: Công trái (Giá: 10.000)

MS 494: Công trái (Giá: 10.000)

MS 495: Công trái (Giá: 10.000)

MS 496: 1 đồng 1958 (Giá: 35.000)

Ms 497" 100 đồng 1969 (Giá: 40.000)

Ms 498: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 499: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 500: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 501: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 502: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 503: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 504: Công trái (Giá: 45.000)

Ms 505: 100 đồng 1991 (Giá: 15.000)

Ms 506: 50 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 507: 50 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 508: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 509: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 510: Công trái (Giá: 15.000)

Ms 511: Công trái (Giá: 20.000)

Ms 512: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 513: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 514: Công trái (Giá: 15.000)

Ms 515: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 516: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 517: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 518: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 519: Công trái (Giá: 20.000)

Ms 520: Công trái (Giá: 45.000)

Ms 521: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 521 (b): Công trái (Giá: 15.000)

MỜI XEM TIẾP TRANG 2 =>>


1 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Đăng phản hồi  
Cập nhật lúc 14:25 16/02/2019  ○○○
nguyễn Nguyên (0)
Địa chỉ: Vĩnh Hưng - Long An
Điện thoại: 09197 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Báo cáo

Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng. NÊN chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
  
Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện desktop cũ
Trang web này hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome và Safari
HKD Cổng Phố
(Quản lý website, không bán hàng)
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang (quản lý website, không bán hàng)
Chính sách và quy định chung: 1. Quy chế hoạt động - 2. Quy trình giải quyết tranh chấp - 3. Chính sách bảo mật thông tin

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin chào bán hàng hóa. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về giao dịch hàng hóa với người mua. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng.

Giới thiệu  |  Hướng dẫn  |  Thành viên  |  Liên hệ