Topic Tiền Việt Nam Cộng Hoà và DCCH... Cập nhật từng ngày....
Hà Nội    12 giờ trước    Lưu lại   
Tham gia 8 năm trước
  ĐT: 09762 xxxx
-Các mã số chất lượng và seri như hình!! (Có thế trong hình xấu hơn ngoài do chụp ảnh ko được nét)
 + Các mã số đã bán sẽ được xóa hình hoặc ghi có gạch
 + Nhận gạch trực tiếp qua topic hoặc số điện thoại: 097.628.5556
 + Giữ gạch trong vòng 48h, quá thời gian trên mà chưa chuyển khoản coi như hủy gạch

 + Bác nào chuyển khoản thì liên hệ qua số điện thoại: 097.628.5556 rồi đưa em địa chỉ nhận để em chuyển phát nhanh cho bác nhanh nhất có thể
 + Khi chuyên khoản vui lòng thêm 15k tiền ship ạ 
* Ngân hàng Vietcombank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

Ngân hàng Agribank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ
23:47 24/T05/2020  
Ms 1: 50 đồng 1966 (giá: 300.000)

Ms 2: 1 Hào 1958 (Giá: 90.000)

Ms 3: 5 đồng 1963 (Giá: 80.000)

Ms 4: 10 đồng 1955 (Giá: 150.000)

MS 5: 2 đồng 1980 (Giá: 10.000)

Ms 6: 2 đồng 1980 (Giá: 10.000)

Ms 7: 5 đồng 1976 (Giá: 35.000)

Ms 8: Công Trái (Giá: 10.000)

Ms 9: Công Trái (Giá: 20.000)

MS 10: 10000 (Giá: 30.000)

Ms 11: VPH Lào (Giá: 150.000)

Ms 12: 10 đồng 1958 (Giá: 130.000)

Ms 13: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 14: 20 Cent (Gia: 30.000)

Ms 15: Gánh dừa (Gia: 45.000)

Ms 16: 5 đồng Thẻ bài (Giá: 150.000)

Ms 17: 50 đồng Nam Bộ (Giá: 140.000)

Ms 18: 50 đồng Nam Bộ (Giá: 140.000)

Ms 19: 100 đồng Bắc Việt (Giá: 80.000)

Ms 20: 50 Cent số 6 (Giá: 35.000)

Ms 21: 50 Cent số 6 (Giá: 40.000)

Ms 22: 50 Cent (Giá: 45.000)

Ms 23: 50 cent  số 6 (Giá: 45.000)

Ms 24: 50 Cnet (Giá: 45.000)

Ms 25: Lỗi gấp giấy (Giá: 40.000)

Ms 26: Gò Mối (Giá: 30.000)

Ms 27: 50 Cent (Giá: 40.000)

Ms 28: 10 đồng Nam Bộ (Giá: 60.000)

Ms 29: 5 đồng Gò mối (Giá: 35.000)


Ms 30: 10000 (Giá: 60.000)

Ms 31: 50 Cent số 6 (Giá: 70.000)

MS 32: 5 Cent (Giá: 40.000)

Ms 33: 10 Cent (Giá: 30.000)

Ms 34: Mũ Sắt (Giá: 80.000)

MS 35: 10 đồng 1985 (Giá: 100.000)

MS 36: 1 đồng 1963 (Giá: 150.000)

MS 37: 10000 (Giá: 200.000)

Ms 38: 50 Cnet số 6 (Giá: 20.000)

MS 39: 100 đồng Bắc Việt (Giá: 160.000)

Ms 40: 1000 đồng 1951 (Giá: 420.000)

Ms 41: 50 đồng (Giá: 440.000)

Ms 42: 1 đồng 1947 (Giá: 90.000)

MS 43: 500 đồng 1972 (Giá: 70.000)

MS 44: 20 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 45: 50 đồng Bắc Việt (Giá: 120.000)

MS 46: 20 Cent (Giá: 50.000)

MS 47: gánh dừa (GIá: 100.000)

Ms 48: 50 đồng 1972 (Giá: 40.000)

Ms 49: 1 đồng phật ngồi (GIá: 170.000)

Ms 50: Kỷ niệm (Gía: 90.000)

Ms 51: 100 đồng 1972 (Giá: 45.000)

Ms 52: 20000 (Giá: 45.000)

Ms 53: 100 đồng 1969 (Giá: 50.000)

MS 54: 100 đồng 1980 (Giá: 50.000)

MS 55: 1000 đồng 1969 (Giá: 35.000)

Ms 56: 500 đồng 1969 mầu nâu (Giá: 30.000)

Ms 57: 500 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 58: 1 đồng 1955 (Giá: 20.000)

MS 59: Trúc tím (Giá: 240.000)

Ms 60: 1000 đồng 1987 (Giá 200.000)

Ms 61: Trái Phiếu (Giá: 100.000)


Ms 62: 2 đồng 1980  (GIá: 60.000) /3 tờ

MS 63: 10 đồng 1958 Mộc đỏ (Giá: 150.000)

Ms 64: 500 đồng 1969 (Giá: 45.000)

Ms 65: 100 đồng 1972 (Giá: 15.000)

Ms 66: 30 đồng 1985 (Giá: 80.000)

MS 67: 50 đồng 1976 (Giá: 110.000)

Ms 68 : 1000 đồng 1969 (Giá: 45.000)

Ms 69: 100 đồng số lớn (Giá: 30.000)

Ms 70: 10 đồng 1958 (Giá: 150.000)

Ms 71: Công trái liền số (GIá: 280.000) /3

MS 72: 500 đồng 1972 (Giá: 110.000)

MS 73: Công Phiếu (Giá: 80.000)

Ms 74: 5 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 75: 5 đồng 1985 (Giá: 25.000)

MS 76: 5 đồng 1958 (Giá: 45.000)

Ms 77: 500 đồng 1985 (Giá: 60.000)

Ms 78: 1 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 79: 10 đồng 1980 (Giá: 30.000)

Ms 80: 200 đồng 1972 (Giá: 140.000)

Ms 81: 1 đồng 1958 (Giá: 40.000)

Ms 82: 50 đồng 1976 (Giá: 45.000)

Ms 83: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 84: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 85: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 86: 5 đồng 1976 (GIá: 130.000) / 3

MS 87: 10 đông năm sinh (Giá: 240.000)

Ms 88: 50 đồng (Giá: 220.000)

Ms 89: 20 xu (Giá: 700.000) /4

Ms 90: 50 xu (Giá: 440.000) /4

MS 91: 5 đồng 1985 (Giá: 100.000)

MS 92: 5 đồng 1985 (Giá: 100.000)

MS 93: 5 đồng 1985 (Giá: 80.000)

MS 94: 10 đồng 1976 (Giá: 70.000)

Ms 95: 1 đồng 1963 (Giá: 150.000)

Ms 96: 50 đồng 1985 (Giá: 140.000)

Ms 97: 10000 (Giá: 200.000)

Ms 98: 200 đồng 1969 (Giá: 50.000)

Ms 99: 100 đồng 1980 (Giá: 55.000)

MS 100: 5 hào 1985 (Giá: 140.000

Ms 101: 20 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 102: 5 Hào 1976 (Giá: 30.000)

Ms 103: 1000 đồng 1972 (Giá: 50.000)

MS 104: 500 đồng mầu nâu (Giá: 90.000)

Ms 105: 1 Hào 1972 (Giá: 30.000)

Ms 106: Công Trái (Giá: 20.000)

MS 107: 100 đồng 1955 (Giá: 120.000)

Ms 108: 500 đồng 1964 (Giá: 140.000)

Ms 109: 2 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 110: 1 đồng 1955 (Giá: 90.000)

Ms 111: 10000 (Giá: 60.000)

Ms 112: 10000 (Giá: 180.000)

Ms 113: 100 đồng (Giá: 20.000)

MS 114: 500 đồng 1964 (Giá: 120.000)

Ms 115: 500 đồng (Giá: 35.000)

MS 116: 2 Hào 1972 (Giá: 90.000)

Ms 117: 20 đồng bộ đội (GIá: 150.000)

Ms 119: 200 đồng 1969 (Giá: 65.000)

Ms 120: Công Phiếu (Giá: 80.000)

Ms 121: 100 đồng 1972 (Giá: 80.000)

Ms 122: Họp chợ (Giá: 280.000)

MS 123: 20 đồng 1976 (Giá: 120.000)

Ms 124: 1 Hào 1958 (Giá: 90.000)

Ms 125: 100 đồng Lê Văn Duyệt (Giá: 150.000)

Ms 126: 20 Cent (Giá: 35.000)

Ms 127: 10 Cent (Giá: 40.000)

Ms 128: 50 Cent (Giá: 80.000)

Ms 129: 50 Cent (Giá: 80.000)

Ms 130: 500 đồng 1972 (Giá: 55.000)

Ms 131: 1 đồng sở thú (Giá: 30.000)

Ms 132: 50000 (Giá: 70.000)

Ms 133: 20 đồng 1964 (Giá: 80.000)

Ms 134: 50 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 135: 5 đồng Nam Bộ (Giá: 55.000)

Ms 136: VPH (Giá: 55.000)

Ms 137: 1 đồng du kích (Giá: 90.000)

Ms 138: 1 đồng du kích (Giá: 100.000)

Ms 139: 50000 đồng 1990 (Giá: 120.000)

MS 140: 2 đồng 1958 (Giá: 140.000)

Ms 141: 1 đồng 1964 (Giá: 35.000)

MS 142: Công Phiếu (Giá: 80.000)

Ms 143: Bảo Đại (Giá: 100.000)

MS 144: 500 đồng 1969 mầu nâu (Giá: 30.000)

Ms 145: 500 đồng 1972 (Giá: 80.000)

Ms 146: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 147: 1 đồng 1966 (Giá: 30.000)

Ms 148: 50 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 149: 20 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 150: 30 đồng 1981 (Giá: 330.000)

Ms 151: 5 đồng 1955 (Giá: 50.000)

Ms 152: 50 đồng 1972 (Giá: 45.000)

Ms 153: 5 đồng 1958 (Giá: 120.000)

Ms 154: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 155: 10 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 156: 5 đồng Nam Bộ (Giá: 60.000)

Ms 157: 2 đồng 1963 (Giá: 60.000)

Ms 158: 10 đồng 1976 (Giá: 55.000)

Ms 159: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 160: du kích (Giá: 100.000)

Ms 161: 1 đồng 1963 (Giá: 30.000)

Ms 162: 20 Cent (Giá: 100.000)

Ms 163: 50 Cent (Giá: 90.000)

Ms 164: 20 đồng 1964 (Giá: 90.000)

Ms 165: 2 đồng 1955 (Giá: 50.000)

Ms 166: 1000 đồng 1972 (Giá: 40.000)

Ms 167: 1 đồng 1955 (Giá: 60.000)

Ms 168: 500 đồng 1964 (Giá: 80.000)

MS 169: 100000 (Giá: 180.000)

Ms 170: 5 đồng 1955 (Giá: 45.000)

MS 171: Phật ngồi (Giá: 150.000)

Ms 172: Thủy đình (Giá: 240.000)

Ms 173: 200 đồng 1969 (Giá: 120.000)

Ms 174: 5 Hào 1985 (Giá: 100.000)

Ms 175: Công Phiếu (Giá: 100.000)

Ms 176: 1 đồng 1958 (Giá: 220.000)

Ms 179: Sông Hương (Giá: 240.000)

Ms 180: 50 xu 1966 (Giá: 140.000)

Ms 182: 1 đồng A1 (Giá: 20.000)

Ms 184: Phật ngồi (Giá: 200.000)

MS 185: 2 đồng 1958 (Giá: 90.000)

Ms 186: Gò mối (Giá: 70.000)

Ms 187: Gò mối (Giá: 110.000)

Ms 188: Gánh dừa (Giá: 60.000)

Ms 189: 5 đồng 1976 (Giá: 20.000)

Ms 190: 10 đồng 1955 (Giá: 90.000)

Ms 191: Gánh dừa (Giá: 55.000)

Ms 192: 1000 đồng liền số mầu xanh (Giá: 60.000)

Ms 193: 1000 đồng liền số mầu hồng (Giá: 55.000)

Ms 194: 500 đồng 1964 (Giá: 170.000)

Ms 195: 500 đồng 1964 (Giá: 60.000)

MS 196: Cá chép (Giá: 40.000)

Ms 197: 20 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 198: Họp chợ mầu đen (Giá: 330.000)

Ms 199: Quản tượng (Giá: 60.000)

Ms 200: Băng đỏ(Giá: 200.000)

Ms 201: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 202: 5 đồng 1955 (Giá: 35.000)

Ms 203: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 204: VPH (Giá: 60.000)

Ms 205: 5 đồng số nhỏ (Giá: 100.000)

Ms 206: 50 đồng in lệch (Giá: 50.000)

Ms 207: 50 đồng 1985 (Giá: 35.000)

MS 208: 1 đồng 1963 (Giá: 20.000)

Ms 209: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 210: 10 đồng 1985 (GiáL 25.000)

Ms 211: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 212: 1 đồng 1964 (Giá: 35.000)

Ms 213: 2 đồng 1958 (Giá: 65.000)

MS 214: 2 đồng 1958 (Giá: 160.000)

Ms 215: Trần Hưng Đạo (Giá: 60.000)

Ms 216: 1 đồng 1958 (Giá: 60.000)

MS 217: 20 đồng 1985 (Giá: 30.000)

Ms 218: 20 xu 1966 (Giá: 20.000)

MS 219: 200 đồng 1972 (GIá: 55.000)

MS 220: Mũ Sắt (Giá: 200.000)

MS 221: 50 đồng 1966 (Giá: 45.000)

Ms 222: VPH (GIá: 80.000)

Ms 223: mầu giấy vàng (Giá: 130.000)

Ms 224: 50 đồng 1976 (Giá: 80.000)

Ms 225: 100 đồng 1980 (Giá: 80.000)


Ms 226: 500 đồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 227: 100 đồng 1985 (Gia: 40.000)

Ms 228: 100 đồng 1985 (Gia: 20.000)

Ms 229: 1000 đồng mầu hồng (Giá: 20.000)

Ms 230: 1000 đồng mầu xanh(Giá: 20.000)

Ms 231: 100 đồng 1969 (Giá: 60.000)

Ms 232: 1 Hào 1972 (Giá: 45.000)

Ms 233: 1 Hào 1972 (Giá: 30.000)

Ms 234: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

Ms 235: 5 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 236: 1 đồng 1955 (Giá: 30.000)

Ms 237: 50 xu 1963 (Giá: 25.000)

Ms 238: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 239: 20 đồng 1969 (Giá: 40.000)

Ms 240: 2 đồng 1966 (Giá: 35.000)

Ms 241: 5 đồng 1966 (Giá: 40.000)

Ms 242: 1 đồng 1966 (Giá: 15.000)

Ms 243: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 244: 50 đồng 1976 (Giá: 20.000)

Ms 245: 1 đồng gánh đưa (Giá: 25.000)

Ms 246: 2 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 247: 500 đồng 1972  mầu nâu (GIá: 130.000)

Ms 248: Trần Hưng Đạo (Giá" 25.000)

Ms 249: 30 đồng 1985 (Giá: 170.000)

Ms 250: Lê văn Duyệt (Giá: 120.000)

Ms 251: 5000 đồng 1987 (Giá: 480.000)

Ms 252: 50 đồng (Giá: 220.000)

Ms 253: Họp Chợ (Giá: 330.000)

Ms 254: 100 đồng 1955 (Giá: 150.000)

Ms 255: 20 đồng (Giá: 220.000)

Ms 256: 1000 đồng  (Giá: 150.000)

Ms 257: 10 đồng (Giá: 220.000)

Ms 258: 500 Tín Phiếu (Giá: 280.000)

Ms 259: 30 đồng 1981 (Giá: 170.000)

Ms 260: 500 đồng 1964 (Giá: 300.000)

MS 261: Mũ sắt (Giá: 170.000)

Ms 262: 50 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 263: 20 xu 1966 (Giá: 40.000)

MS 264: Họp Chợ (Giá: 430.000)

Ms 265: 20 đồng băng đỏ (Giá: 300.000)

MS 266: 100 đồng 1969 (Giá: 35.000)

www.tienco.tk
Đăng phản hồi
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ