Topic Tiền Việt Nam Cộng Hoà và DCCH... Cập nhật từng ngày....
Hà Nội    3 giờ trước    Lưu lại   
Tham gia 8 năm trước
  ĐT: 09762 xxxx
-Các mã số chất lượng và seri như hình!! (Có thế trong hình xấu hơn ngoài do chụp ảnh ko được nét)
 + Các mã số đã bán sẽ được xóa hình hoặc ghi có gạch
 + Nhận gạch trực tiếp qua topic hoặc số điện thoại: 097.628.5556
 + Giữ gạch trong vòng 48h, quá thời gian trên mà chưa chuyển khoản coi như hủy gạch

 + Bác nào chuyển khoản thì liên hệ qua số điện thoại: 097.628.5556 rồi đưa em địa chỉ nhận để em chuyển phát nhanh cho bác nhanh nhất có thể
 + Khi chuyên khoản vui lòng thêm 15k tiền ship ạ 
* Ngân hàng Vietcombank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

Ngân hàng Agribank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ
23:47 24/T05/2020  
Ms 1: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 2: 5 đồng 1966 (Giá: 20.000)

Ms 3: 2 đồng 1966 (Giá: 25.000)

MS 4: 2 đồng 1966 (Giá: 40.000)

Ms 5: 5 đồng 1963 (Giá: 80.000)

Ms 6: 1000 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 7: 1000 đồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 8: Công Trái (Giá: 10.000)

Ms 9: Công Trái (Giá: 20.000)

MS 10: 10000 (Giá: 30.000)

Ms 11: 50 đồng 1964 (Giá: 30.000)

MS 12: 10 đồng 1985 (Giá: 100.000)

MS 13: 1 đồng 1963 (Giá: 150.000)

MS 14: 100 đồng 1980 (Giá: 55.000)

Ms 15: 50 xu 1966 (Giá: 140.000)

Ms 16: 2 Hào 1972 (Giá: 70.000)

MS 17: 2 đồng 1966 (Giá: 20.000)

Ms 18: 1 đồng 1958 (Giá: 80.000)

MS 19: 1 đồng 1958 (Giá: 25.000)

MS 20: 100 đồng 1980 (Giá: 50.000)

Ms 21: 500 đồng 1969 mầu nâu (Giá: 30.000)

Ms 22: 500 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 23: 100 đồng 1985 (Giá: 60.000)

MS 24: 1000 đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 25: 2 đồng 1980  (GIá: 60.000) /3 tờ

MS 26: 10 đồng 1958 Mộc đỏ (Giá: 150.000)

MS 27: 50 đồng 1976 (Giá: 110.000)

Ms 28: 0 đồng 1985 (Giá: 30.000)

Ms 29: 10 đồng 1958 (Giá: 150.000)

Ms 30: Công trái liền số (GIá: 280.000) /3

MS 31: Công Phiếu (Giá: 80.000)

MS 32: 5 đồng 1958 (Giá: 45.000)

Ms 33: 30 đồng 1985 (Giá: 420.000)

Ms 34: 200 đồng 1972 (Giá: 140.000)

Ms 35: 50 đồng 1976 (Giá: 45.000)

Ms 36: 100 đồng (Giá: 20.000)

Ms 37: 20 xu (Giá: 700.000) /4

Ms 38: 50 xu (Giá: 440.000) /4

MS 39: 5 đồng 1985 (Giá: 100.000)

MS 40: 5 đồng 1985 (Giá: 100.000)

MS 41: 5 đồng 1985 (Giá: 80.000)

Ms 42: 50 đồng 1985 (Giá: 140.000)

Ms 43: 200 đồng 1969 (Giá: 50.000)

Ms 44: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 45: 20 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 46: Công Trái (Giá: 20.000)

Ms 47: 500 đồng 1964 (Giá: 140.000)

Ms 48: 2 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 49: 50000 năm 1990 (Giá: 170.000)

Ms 50: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 51: 10 đồng 1955 (Giá" 150.000)

Ms 52: 1 đồng sở thù (GIá: 35.000)

MS 53: 5 đồng Thủ Quy (Giá: 60.000)

Ms 54: 100 đồng (Giá: 70.000)

Ms 55: 5 Hào 1976 liền số (Giá: 130.000)

Ms 56: 20 đồng (Giá: 100.000)

Ms 57: 20 đồng (GIá: 35.000)

MS 58: 5 đồng 1958 (Giá: 90.000)

Ms 59: 500 đồng 1969 (Giá: 120.000) /3

Ms 60: Công Phiếu (Giá: 80.000)

Ms 61: 50 đồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 62: 50 đồng 1969 (Giá: 15.000)

Ms 63: 1000 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 64: 5 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 65: 5 xu (Giá: 45.000)

Ms 66: 100 đồng 1969 (Giá: 50.000)

Ms 67: 100 đồng 1972 (Giá: 60.000)

Ms 68: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 69: 1 Hào 1972 (Giá: 30.000)

Ms 70: 100 đồng 1991 (Giá: 20.000)

Ms 71: 2 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 72: 100 đồng 1972 (Giá: 35.000)

MS 73: Công Phiếu (Giá: 80.000)

Ms 74: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 75: 10 xu 1966 (Giá: 40.000)

Ms 76: 50 xu 1963 (Giá: 45.000)

Ms 77: 10 đồng 1976 (Giá: 55.000)

Ms 78: Công Trái (Giá: 35.000)

Ms 79: 500 đồng lân đấu (Giá: 150.000)

Ms 80: 50 đồng 1972 (Giá: 40.000)

MS 81: 100 đồng thuỷ điện (Giá: 170.000)

MS 82: 2 đồng 1966 (Giá: 40.000)

Ms 83: 20 xu 1966 (GIá: 50.000)

Ms 84: 20 đồng 1969 (Giá: 40.000)

MS 85: 10 đồng 1980 (Giá: 30.000)

MS 86: 5 đồng 1955 (Giá: 30.000)

MS 87: 10000 (Giá: 200.000)/3

Ms 88: 2 đồng 1955 (Giá: 50.000)

Ms 89: 50 đồng 1966 (Giá: 270.000)

Ms 90: Trúc Tím (Giá: 220.000)

Ms 91: 20 đồng 1964 (Giá: 120.000)

Ms 92: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 93: Trần Hưng Đạo (Giá: 50.000)

MS 94: 500 đồng 1972 (Giá: 40.000)

Ms 95: 100 đồng 1980 (Giá: 70.000)

MS 98: 5 đồng 1958 (Giá: 70.000)

MS 99: 500 đồng 1969 (Giá: 15.000)

MS 100: 10000 (Giá: 180.000)

MS 101: 500 đồng 1969 (Giá: 15.000)

MS 102: 500 đồng 1969 (Giá: 15.000)

Ms 103: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 104: 500 đồng 1972 màu nâu (Giá: 110.000)

Ms 105: 50 đồng số nhỏ (Giá: 60.000)

Ms 106: 20 xu 1963 (Giá: 35.000)

MS 107: 1 đồng 1966 (Giá: 30.000)

Ms 108: 30 đồng 1955 (Giá: 70.000)

Ms 109: 20 đồng cá chép (Giá: 80.000)

MS 110: 1000 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 111: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 112: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 113: 10 đồng 1966 (Giá: 120.000)

Ms 114: 10 đồng 1955 (Giá: 100.000)

MS 115: Trần Hưng Đạo (Giá: 120.000)

Ms 116: 10000 (Giá: 60.000)

Ms 117: 10000 (Giá: 45.000)

Ms 118: 5 đồng 1966 (Giá: 70.000)

Ms 119: 2 Hào 1958 (Giá: 300.000)

MS 120: 100 đồng số lớn (Giá: 30.000)


Ms 121: 50 đồng 000 (Giá: 20.000)

MS 122: 5 đồng 1976 (Giá: 60.000)

Ms 123: 5 đồng 1976 (Giá: 40.000

MS 124: 1 đồng 1955 (Gia: 40.000)

MS 125: 1 đồng 1955 (Gia: 40.000)

Ms 126: 100 đồng 1980 (Giá: 70.000)

Ms 127: 100 đồng 1980 (Giá: 80.000)

Ms 128: 200 đồng 1969 (Giá: 100.000)

Ms 129: 1000 đồng 1972 (Giá: 45.000)

MS 130: 1 Hào 1958 (Giá: 90.000)

Ms 131: 5 Hào 1985 (Giá: 80.000)

MS 132: 10 đồng 1958 (Giá: 150.000)

Ms 133: 1 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 134: 20 đồng 1985 (Giá: 120.000)

Ms 135: 20 xu 1966 (Giá: 50.000)

Ms 136: 500 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 137: 2 Hào 1958 (Giá: 300.000)

MS 138: 5 Hào 1976 (Giá: 30.000)

Ms 139: 1 đồng 1963 (Giá: 20.000)

Ms 140: 1000 đồng 1987 (GIá: 200.000)

Ms 141: 5 đồng 1955 (Giá: 60.000

MS 142: 50 đồng 1976 (Giá: 60.000)

Ms 143: 500 đồng 1985 (Giá: 170.000)

Ms 144: 200 đồng 1955 (GIá: 270.000)

Ms 145: 100 đồng 1972 (GIá: 35.000)

Ms 146: 500 đồng 1972 (Giá: 100.000)

Ms 147: 500 đồng 1972 (Giá: 50.000)

Ms 148: 100 đồng 1969 (Giá: 35.000)

Ms 149: 50 đồng 1972 (Giá: 50.000)

MS 150: 10 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 151: 100 đồng Lê Văn Duyệt (Giá: 250.000)

MS 152: 20 đồng 1976 (Giá: 40.0000

MS 153: 200 đồng 1972 (Giá: 150.000)

Ms 154: 20 đồng 1969 (Giá: 40.000)
Ms 155: 20000 (: 45.000)

Ms 156: 50 đồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 157: 1000 đồng 1972 (Giá: 40.000)

MS 158: 5 Hòa 1985 (Giá: 160.000)

Ms 159: Trần Hưng Đạo (Giá: 180.000)

Ms 160: 50 đồng liền số (Giá: 180.000)

Ms 162: 500 đồng 1969 màu nâu (Giá: 70.000)

Ms 163: 5 đồng 1955 (Giá: 90.000)

Ms 164: 100 đồng 1962 (Giá: 140.000)

Ms 165: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 166: 200 đồng 1969 (Giá: 120.000)

Ms 167: 5 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 168: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 169: 50 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 170: 10 xu 1966 liền số (Giá: 160.000)

Ms 171: 50000 năm 1990 (Giá: 180.000)

Ms 172: Lê Văn Duyệt (Giá: 250.000)

MS 173: 20 đồng 1955 (Giá: 330.000)

Ms 174: 1 đồng 1964 (Giá: 35.000)

MS 175: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

MS 176: 50 đồng 1976 (Giá: 50.000)

Ms 177: 10000 (GIá: 180.000)

Ms 178: 10 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 179: 500 đồng 1985 (Giá: 170.000)

Ms 180: 50 đồng 1972 (Giá: 40.000)

Ms 181: 5 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 182: 2 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 183: 1000 đồng 1987 (Giá: 220.000)

Ms 184: 2 Hào 1972 (Giá: 80.000)

Ms 185: 100 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 186: 1 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 187: 200 đồng 1942 (Giá: 170.000)

MS 188: 2 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 189: 20 đồng 1976 (Giá: 35.000)

MS 190: 100 đồng (GIá: 25.000)

Ms 191: 20 đồng 1985 (Giá: 30.000)

Ms 192: 5 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 193: máy cày (Giá: 35.000)

Ms 194: 50 xu 1963 (Giá: 45.000)

Ms 195: 30 đồng 1985 (Giá: 70.000)

Ms 196: 200 đồng 1969 (GIá: 180.000)

MS 197: 5 đồng 1976 (50 hoa văn (Giá: 35.000)

MS 198: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

MS 199: 50 đồng 1985 (Giá: 55.000)

MS 200: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 201: 1 Hào 1972 (Giá: 35.000)

Ms 202: 500 đồng 1972 (Giá: 90.000)www.tienco.tk
Đăng phản hồi Đã có 1 phản hồi
Cập nhật lúc 14:21 26/02/2021  ○○○
sonanh (33)
Địa chỉ: LÊ NGỌC SƠN. 02B Trần Bình Trọng, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 08888 
Liên hệ: Gửi tin nhắn

Ms 133: 1 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 64: 5 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 112: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 138: 5 Hào 1976 (Giá: 30.000)

MS 142: 50 đồng 1976 (Giá: 60.000)

Bác tìm giúp Tờ 20 đồng nữa nhé

Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ