Topic Tiền Việt Nam Cộng Hoà và DCCH... Cập nhật từng ngày....

Thông tin mô tả
-Các mã số chất lượng và seri như hình!! (Có thế trong hình xấu hơn ngoài do chụp ảnh ko được nét)
 + Các mã số đã bán sẽ được xóa hình hoặc ghi có gạch
 + Nhận gạch trực tiếp qua topic hoặc số điện thoại: 097.628.5556
 + Giữ gạch trong vòng 48h, quá thời gian trên mà chưa chuyển khoản coi như hủy gạch

 + Bác nào chuyển khoản thì liên hệ qua số điện thoại: 097.628.5556 rồi đưa em địa chỉ nhận để em chuyển phát nhanh cho bác nhanh nhất có thể
 + Khi chuyên khoản vui lòng thêm 15k tiền ship ạ 
* Ngân hàng Vietcombank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

Ngân hàng Agribank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ
Ms 1: 100 đồng 1985 (Giá: 30.000)
gal_99040_63d891fec713d.jpggal_99040_63d89200134af.jpg
 
MS 2: Trúc Tím 1955 (Giá: 300.000)
gal_99040_63d8920207162.jpggal_99040_63d8920469546.jpg
 
MS 3: 100 đồng 1969 (Giá: 70.000)
gal_99040_63d89206b887a.jpggal_99040_63d89208a883e.jpg
 
Ms 4 : 100 đồng 1972 (GIá: 70.000) 
gal_99040_63d8920ae87b2.jpggal_99040_63d8920d02cb5.jpg
 
Ms 5: 2 Hào 1958 (GIá: 280.000)
gal_99040_63d8920ecc429.jpggal_99040_63d892109628c.jpg
 
Ms 6: 50000 giả xưa (Giá: 45.000)
 
gal_99040_63d891b39fc99.jpggal_99040_63d891b4c57bb.jpg
 
MS 7: 1000 đồng 1969 (Giá: 20.000)
gal_99040_63d891b60de3d.jpggal_99040_63d891b73395f.jpg
 
Ms 8: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)
gal_99040_63d891b87f5e1.jpggal_99040_63d891ba3a084.jpg
 
Ms 9: 10 đồng 1980 (Giá: 30.000)
gal_99040_63d891bc44ad8.jpggal_99040_63d891be6dcab.jpg
 
Ms 10: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000)
gal_99040_63d891c0a254f.jpggal_99040_63d891c259302.jpg
 
Ms 11: 2 Hào 1972 (Giá: 45.000)
gal_99040_63d891c4455d6.jpggal_99040_63d891c6f3c7a.jpg
 
Ms 12: 100 đồng 1972 (Giá: 45.000)
gal_99040_63d891c9e72f0.jpg
 
MS 13: 10000 (Giá: 40.000)
gal_99040_63969b661d43e.jpggal_99040_63969b6787315.jpg
 
Ms 14: 100 đồng 1980 số nhỏ (Giá: 130.000)
gal_99040_63969b68cba7f.jpggal_99040_63969b6a1f803.jpg
 
Ms 15: Trần Hưng Đạo (Giá: 200.000
 
MS 16: (GIá: 20.000)
gal_99040_638413d7d04ab.jpggal_99040_638413da23c50.jpg
 
Ms 17: bóng sen đơn (Giá: 35.000)
gal_99040_638413dc2e519.jpggal_99040_638413de22571.jpggal_99040_638413e00e68a.jpg
 
MS 18: 10 đồng 1955 (Giá: 160.0000)
gal_99040_63b781dac925b.jpg
gal_99040_63b781dcb552e.jpg
 
MS 19: 100 đồng 1969 (Giá: 45.000)
gal_99040_6384146576ad2.jpggal_99040_6384146698b58.jpg
 
MS 20: 1 đồng 1976 (Giá: 40.000)
gal_99040_63841467c77a0.jpggal_99040_63841469076ed.jpg
 
MS 21: 5 Hào 1976 (Giá: 30.000)
gal_99040_6384146a2c681.jpggal_99040_6384146b60995.jpg
 
Ms 22: Giá: 15.000)
gal_99040_638414b809ec1.jpggal_99040_638414b9950ed.jpg
 
Ms 23: 1 đồng 1958 (Giá: 80.000)
gal_99040_62e72cacc723d.jpg
gal_99040_62e72cae7f0e3.jpg
 
Ms 24: Lân đấu (Giá: 220.000)
gal_99040_62ccd9db9459c.jpg
gal_99040_62ccd9dd2daaa.jpg
 
MS 25: 10000 (Giá: 270.000)/3
gal_99040_62ccd9f3164eb.jpg
gal_99040_62ccd9f47a1bf.jpg
 
Ms 26: 100 đồng nền đen (Giá: 110.000)
gal_99040_62d3845e09298.jpg
gal_99040_62d3846201fb7.jpg
 
Ms 27: Số lớn (Giá: 45.000)
gal_99040_62d384757d11a.jpg
gal_99040_62d38477e2441.jpg
 
Ms 28: 200 đồng 1972 (Giá: 220.000)
gal_99040_62d38479c0376.jpg
gal_99040_62d3847c478a1.jpg
 
Ms 29: 20 đồng 1969 (Giá: 45.000)
gal_99040_6306ceb5ded3e.jpg
gal_99040_6306ceb77d9ce.jpg
 
Ms 30: 50 xu 1966 (Giá: 230.000)
gal_99040_6306ced65a8d5.jpg
gal_99040_6306ced801ded.jpg
 
Ms 31: 2 đồng 1985 (Giá: 90.000)/3
gal_99040_630974aec34cf.jpg
gal_99040_630974b01c844.jpg
 
MS 32: 10 đồng 1958 (Giá: 100.000)
gal_99040_630974b96d4ad.jpg
gal_99040_630974bae8b43.jpg
 
Ms 33: 50 đồng 1969 (Giá: 35.000)
gal_99040_630b5608c4d76.jpg
gal_99040_630b560a8129d.jpg
 
Ms 34: 10 đồng 1955 (Giá: 120.000)
gal_99040_6321f864ca483.jpg
gal_99040_6321f8663f8c0.jpg
 
Ms 35: 5 đồng 1955 (Giá: 60.000)
gal_99040_6321f867aa5b5.jpg
gal_99040_6321f8692c671.jpg
 
Ms 36: 10 đồng 1966 (Giá: 90.000)
gal_99040_6326866b96727.jpg
gal_99040_6326866d288d8.jpg
 
Ms 39: 2 Hào 1972 (Giá: 100.000)
gal_99040_63268709493aa.jpg
gal_99040_6326870accb32.jpg
 
MS 40: Bóng trám (Giá: 30.000)
 
MS 41: Trúc tím (Giá: 150.000)
 
Ms 42: 2 Hoà 1972 (Giá: 120.000)
 
MS 43: 5 đồng 1955 (Giá: 50.000)
gal_99040_62e9e644420a4.jpg
gal_99040_62e9e645c3270.jpg
 
Ms 44: 5 đồng 1955 (Giá: 40.000)
 
MS 45: 10000 (Giá: 60.000)
gal_99040_62c11bfa4e7d1.jpg
gal_99040_62c11bfbc03ae.jpg
 
MS 46: Tần Hưng Đạo (Giá: 250.000)
gal_99040_62c11beb3758b.jpg
gal_99040_62c11bec7f8e7.jpg
 
 
Ms 47: seri to (Giá: 70.000)
gal_99040_63a912e1c67a9.jpg
gal_99040_63a912e3c2a48.jpg
 
MS 49: 50000 năm 1990 (Giá: 150.000

MS 50: CÔng Phiếu (Giá: 70.000)
gal_99040_6213825b9b9e8.jpg
gal_99040_6213825d278e3.jpg
 
Ms 51: 1 đồng 1958 (Giá: 25.000)
gal_99040_61ad676b74cc5.jpg
gal_99040_61ad676d33e8c.jpg
 
Ms 52: 10000 (GIá: 270.000)/3
gal_99040_62e0ae850aef8.jpg
gal_99040_62e0ae86cf321.jpg
 
Ms 53: Công Trái (Giá: 15.000)
gal_99040_62e0ae8878d35.jpg
gal_99040_62e0ae8a14432.jpg
 
Ms 54: Công trái (GIá: 20.000)
gal_99040_62e0ae92af2e9.jpg
gal_99040_62e0ae93eed5d.jpg
 
MS 55: 500 đồng (Giá: 15.000)
gal_99040_610e0b00bffb6.jpg
gal_99040_610e0b020946a.jpg
 
MS 56: 500 đồng (Giá:10.000)
gal_99040_610e0b036b931.jpg
gal_99040_610e0b04b850d.jpg
Ms 57: Lỗi in đậm (Giá: 15.000
gal_99040_6233f6d17b7d2.jpg
gal_99040_6233f6d322dee.jpg
gal_99040_6233f6d4984d9.jpg
 
Ms 58: 20 đồng 86688 (Giá" 25.000)
 
Ms 59: 20000 (Giá: 40.000
 
Ms 60: 500 đồng 1985 (Giá: 250.000)
 
 
 
MS 88: 50 đồng 1955 (Giá: 500.000)
 
MS 89: Chùa Thiên Mụ (Giá: 650.000)
 
Ms 90: 500 đồng 666 (Giá: 35.000)/3
gal_99040_626e030c243be.jpg
gal_99040_626e030db8f60.jpg
 
Ms 91: Thần tài (Giá: 20.000)
gal_99040_626e030f2b3e1.jpg
gal_99040_626e031099428.jpg
 
Ms 92: Seri AA (Giá: 10.000)
gal_99040_626e031220eb8.jpg
gal_99040_626e0313a50d6.jpg
 
Ms 93: 10000 seri 866 (Giá: 90.000)
gal_99040_6275203a884ab.jpg
gal_99040_6275203c0fc2c.jpg
 
MS 94: 10000 (Giá: 270.000)/3
gal_99040_6275203d8ad2c.jpg
gal_99040_6275203f15911.jpg
 
MS 95: 5 đồng 1976 (Giá: 55.000)
 
Ms 96: Seri lớn (Giá: 10.000)
gal_99040_628cd4d2c9ed2.jpg
gal_99040_628cd4d444698.jpg
 
Ms 97: Năm 1963 (GIá: 20.000)
gal_99040_6285946556477.jpg
gal_99040_62859466b6c93.jpg
 
Ms 98: 10000 (Giá: 85.000)
gal_99040_628cd4fa4411a.jpg
gal_99040_628cd4fba6f8b.jpg
 
Ms 99: seri AA (Giá: 50.000)/3
gal_99040_628cd4fd16b47.jpg
gal_99040_628cd4fe81af3.jpg
 
Ms 100: 5 Xu bóng hoa (Giá: 170.000)
 
Ms 101: 20 đồng 1969 (Giá: 40.000)
 
MS 102: 5 đồng 1976 (Giá: 50.000)
 
MS 103: 500 đồng 1964 (Giá: 200.000
 
Ms 104: 200 đồng 1955 2 ký tự (Giá: 320.000)
gal_99040_6296cf63e32fb.jpg
gal_99040_6296cf654b933.jpg
 
Ms 105: 200 đồng 1955 1 ký tự (Giá: 320.000)
gal_99040_6296cf66c8af0.jpg
gal_99040_6296cf682ba74.jpg
 
Ms 106: 3456 (Giá: 40.000)/3
 
MS 107: JJ (Giá: 15.000)
gal_99040_6296cfc868a2a.jpg
gal_99040_6296cfc9db120.jpg
 
MS 108: HH (Giá: 20.000)
gal_99040_6296cfcb766c4.jpg
gal_99040_6296cfcd09621.jpg
 
MS 109: 1 đồng 1985 (Giá: 10.000)
 
Ms 110: 2 đồng 1963 (Giá: 90.000)
 
Ms 111: 20 đồng 1976 (Giá: 150.000)
 
Ms 112: 20 đồng 1955 (Giá: 390.000)
 
Ms 113: 10 đồng 1976 (Giá: 120.000)
 
Ms 114: 100 đồng 1955 (Giá: 280.000)
 
MS 115: 100 đồng 1991 (GIá: 20.000)
 
MS 116: 200 đồng 1969 (Giá: 220.000)
gal_99040_631dbc0e25b91.jpg
gal_99040_631dbc0fa0e4e.jpg
 
MS 117: cọp nâu (Giá: 170.000)
 
MS 118: 1000 đồng 1987 (Giá: 50.000)
 
MS 119: 1000 đồng 1987 (Giá: 70.000
 
MS 120: 200 đồng 1969 UNC(Giá: 330.000
 
Ms 121: CÔng trái (Giá: 30.000)
gal_99040_631dbc8b44d1d.jpg
gal_99040_631dbc8cceb2d.jpg
 
Ms 122: 20 xu 1966 (Giá: 60.000)
 
Ms 123: 20 đồng 1966 (Giá: 45.000)
gal_99040_62d2181c25923.jpg
gal_99040_62d2181da76ab.jpg
 
Ms 124: 20 đồng 1966 (Giá: 30.000)
gal_99040_62d2181f5d640.jpg
gal_99040_62d21820dc75d.jpg
 
Ms 125: Công trái (Giá: 70.000)
gal_99040_63097410e5970.jpg
Ms 126: Công trái (Giá: 70.000)
gal_99040_630974138c992.jpg

 

Ms 127: 10000 (Giá: 40.000)
gal_99040_60e7b582c13ea.jpg
gal_99040_60e7b583eef67.jpg
 
Ms 128: 500 đồng bóng trám (Giá: 10.000)
gal_99040_60e7b5850c4dc.jpg
gal_99040_60e7b58654ff5.jpg
gal_99040_60e7b58766882.jpg
 
Ms 129: Bóng trám (GIá: 15.000)
gal_99040_60fe5118317c8.jpg
gal_99040_60fe51199ed76.jpg
gal_99040_60fe511b01371.jpg
 
Ms 130: 200 đồng bóng trám (Giá: 20.000)
gal_99040_60ff844c37ffa.jpg
gal_99040_60ff84504536e.jpg
gal_99040_60ff8493b0c76.jpg
 
MS 131: 200 đồng bóng trám (Giá: 100.000)
gal_99040_60b0629a4ccca.jpg
gal_99040_60b0629bdbd0a.jpg
gal_99040_60b0629d23d9e.jpg
 
MS 132: 4444 (Giá: 30.000)
gal_99040_60b45850cf587.jpg
gal_99040_60b45852167dc.jpg
MS 133: 200 đồng (Giá: 30.000)/3
 
Ms 135: 2000 đồng seri lớn (Giá: 25.000)
gal_99040_6264ae285b4a5.jpg
gal_99040_6264ae29d3ea9.jpg
 
Ms 136: 2000 đồng seri lớn (Giá: 35.000)
Ms 137: 100 đồng Seri lớn (Giá: 120.000
 
Ms 138: 500 đồng 1969 (Giá: 15.000)
 
Ms 139: 1000 đồng 1969 (Giá: 180.000)
 
Ms 140: 500 đồng 1972 (Giá: 60.000


Ms 141: bóng trám (Giá: 10.000)
gal_99040_62e4bc2b92ba3.jpg
gal_99040_62e4bc2d120e2.jpg
gal_99040_62e4bc2eb2801.jpg
 
MS 142: 1 đòng 1964 (Giá 35.000)
 
Ms 143: 20 xu 1966 (Giá: 60.000)
 
MS 144: 1 đồng 1958 (Giá: 30.000)
gal_99040_62e4bc40b2852.jpg
gal_99040_62e4bc4262fef.jpg
 
MS 145: 50 xu 1963 (Giá: 40.000)
 
Ms 146: 5 Hào 1985 (Giá: 170.000)
 
Ms 147: 10 đồng 1966 (Giá: 90.000)
gal_99040_6316e07a0ca70.jpg
gal_99040_6316e07b98f57.jpg
 
Ms 148: Cá chép (Giá: 120.000)
gal_99040_6316e07ce3fda.jpg
gal_99040_6316e07e89aef.jpg
 
Ms 149: 5 đồng 1976 số nhỏ (Giá: 170.000)/3
 
Ms 150: 5 đồng 1976 số lớn (Giá: 170.000)/
 
Ms 151: (Giá: 30.000)
gal_99040_615a7a92ee815.jpg
gal_99040_615a7ad9f1e9e.jpg
Ms 152: 500 đồng 1964 (Giá: 220.000)
gal_99040_627bc7c496e62.jpg
gal_99040_627bc7c65cdab.jpg
 
MS 153: 50 đồng 1972 (Giá: 35.000)
 
Ms 154: Công Trái (GIá: 10.000)
gal_99040_618492371051e.jpg
gal_99040_6184923882175.jpg
 
MS 156: 1000 đồng 1969 (Giá: 20.000)
gal_99040_6191bac3a72ce.jpg
gal_99040_6191bac5435b4.jpg00)
 
Ms 157: 1 Hào 1958 (Giá: 400.000)
gal_99040_61df86811c7ed.jpg
gal_99040_61df86827b118.jpg
 
MS 158: 20 đồng 1955 (Giá: 300.000)
gal_99040_61e4139257f21.jpg
gal_99040_61e413938ef39.jpg
 
MS 159: 1 đồng 1966 (Giá: 25.000)
gal_99040_61e62313b8f83.jpg
gal_99040_61e623163ba07.jpg
 
Ms 160: 20 đồng 1964 (Giá: 120.000)
gal_99040_6264ae407a69e.jpg
gal_99040_6264ae41bea82.jpg
 
MS 161: 50 đồng 1972 (Giá: 50.000)
 
MS 162: 5 Hào 1985 (Giá: 250.000)
 
MS 164: 500 đồng 1964 (Giá: 100.000
 
MS 165: seri to (Giá: 50.000)
 
MS 166: 1 đồng 1964 (Giá: 20.000)
 
Ms 167: 2 đồng 1985 (Giá: 25.000
 
Ms 168: 2 Hào 1972 (Giá: 30.000)
 
MS 169: 5 đồng 1966 (Giá: 220.000)
 
Ms 170: (GIá: 30.000)
gal_99040_6336ed5417462.jpg
gal_99040_6336ed55a9001.jpg
 
Ms 171: 2 Hào 1958 (Giá: 250.000)
 
Ms 172: 50 xu 1963 (Giá: 35.000)
gal_99040_6336ed5d7af47.jpg
gal_99040_6336ed5eec8ed.jpg
 
MS 173: 5 đồng 1976 số nho (Giá: 45.000)
 
Ms 174: 1 Hào 1972 (Giá: 150.000)
 
Ms 175: 1 đồng 1955 (Giá: 35.000
 
Ms 176: 100 đồng số lớn (Giá: 35.000)
 
MS 177: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)
 
Ms 178: 50 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 179: 500 đồng 1966 (Giá: 40.000)
 
Ms 180: 5 Xu (Giá: 160.000)
 
Ms 181: 5 đồng 1955 (Giá: 50.000)
gal_99040_6262a3ba36e66.jpg
gal_99040_6262a3bb91754.jpg
 
MS 182: 100 đồng 1960 nền đen (Giá: 120.000)
gal_99040_6264ae0b728e3.jpg
gal_99040_6264ae2183bbe.jpg
gal_99040_6264ae2376d79.jpg
 
MS 183: 1 đồng 1958 (Giá: 120.000)
gal_99040_623bd60b61aa1.jpg
gal_99040_623bd60d0d29b.jpg
 
MS 184: Tái Phiếu (Giá: 100.000)
gal_99040_623bd61180824.jpg
 
MS 185: 1 Hào 1958 (Giá: 120.000)
 
MS 186: 5 xu bóng sao (Giá: 170.000)
 
Ms 187: 2 đồng 1958 (Giá: 220.000)
gal_99040_62edc2f9c58ff.jpg
gal_99040_62edc2fb80e2d.jpg
 
MS 188: 500 đồng 1972 (Giá: 120.000)
 
Ms 89: 100 đồng 1969 (Giá: 55.000
 
Ms 190: 10 đồng 1958 (Gía: 160.000)
 
Ms 192: năm 1990 (Giá: 190.000
 
Ms 193: 20000 (Giá: 40.000)
 
Ms 194: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)
 
Ms 195: 5 Hào 1976 (Giá: 40.000)
 
Ms 196: Công trái (Giá: 30.000)
gal_99040_62afdcca553c9.jpg
gal_99040_62afdccbb25f5.jpg
 
Ms 197: Trúc tím (Giá: 300.000)
 
MS 198: 2 đồng 1980 (Giá: 20.000)
 
Ms 199: 1 đồng 1958 (Giá: 70.000)
gal_99040_62afdcedd8c09.jpg
gal_99040_62afdcef5fc69.jpg
 
Ms 200: 2 đồng 1980 (Giá: 80.000)/3
 
Ms 201: 1 đồng 1955 (GIá: 40.000)
gal_99040_62afdca6a5c77.jpg
gal_99040_62afdca804fbc.jpg
 
MS 202: 100 đồng 1980 seri nhỏ (Giá: 90.000)
 
Ms 203: 2 đồng 1955 (Giá: 80.000)
gal_99040_6316e12fbdc1e.jpg
gal_99040_6316e13152662.jpg
 
Ms 204: 5 đồng 1958 (Giá: 80.000)
 
Ms 205: 2 đồng 1966 (Giá: 30.000
 
Ms 206: 1 đồng 1958 (Giá: 80.000)
 
MS 207: 500 đồng( Giá: 40.000)
gal_99040_62097bb863bc4.jpg
gal_99040_62097bb9d6cd5.jpg
 
MS 208: 500 đồng( Giá: 40.000)
gal_99040_62097bc17f1b8.jpg
gal_99040_62097bc3029af.jpg
 
MS 209: 500 đồng( Giá: 30.000)
gal_99040_62097bc47522e.jpg
gal_99040_62097bc5dd133.jpg
 
Ms 210: 50000 (Giá: 60.000)
 
Ms 211: seri lớn (Giá: 40.000)
gal_99040_633a636c77f0a.jpg
gal_99040_633a636dd0faa.jpg
 
MS 212: 200 đồng 1972 (Giá: 40.000)
 
Ms 213: Giá: 75.000)
 
Ms 214: Trần Hưng Đạo (Giá: 170.000
 
MS 215: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)
 
Ms 216: 20 xu 1963 (Giá: 40.000)
 
Ms 217: 500 đồng 1985 (Giá: 120.000
 
Ms 218: 100 đồng 1980 (Giá: 65.000)
 
Ms 219: 20 đồng 1985 (Giá: 10.000)
 
Ms 220: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)
gal_99040_633a638600167.jpg
gal_99040_633a63877e722.jpg
 
Ms 221: 20 xu 1966 AA (Giá: 100.000
 
Ms 222: Trái phiếu (Giá: 100.000)
gal_99040_633e37cce6ae4.jpg
 
Ms 223: 50 đồng 1969 (Giá: 40.000)
gal_99040_6348d0ff58ef1.jpg
gal_99040_6348d100b8618.jpg
 
Ms 224: 10 xu 1963 (Giá: 160.000)
 
MS 225: 20 đồng 1985 (Giá: 35.000)
 
MS 226: 20 đồng 1985 (Giá: 35.000)
 
MS 227: 20 đồng 1985 (Giá: 35.000)
gal_99040_633e37ef014e0.jpg
gal_99040_633e37f0a6e3e.jpg
 
MS 228: 10 đồng 1985 (Giá: 30.000)
 
Ms 229: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

MS 230: Lê Văn Duyệt (Giá: 180.000)

gal_99040_63dc6dc4a6c45.jpggal_99040_63dc6dc5a514e.jpg

MS 231: Lỗi seri (Giá: 25.000)

gal_99040_63dc6dc8b1626.jpggal_99040_63dc6dc9a3b3b.jpggal_99040_63dc6dca81416.jpg

Ms 232: Lê V ăn Duyệt (Giá: 230.000)

gal_99040_63dc6dcbbafa6.jpggal_99040_63dc6dcd36664.jpg

Ms 233: 20 đồng 1955 (Giá: 230.000)

gal_99040_63dc6dcf65937.jpggal_99040_63dc6dd124f9e.jpg

MS 234: 20 xu 1966 (Giá: 80.000)

gal_99040_63dc6dd4ba0e7.jpggal_99040_63dc6dd5bd501.jpg

MS 235: 20 xu 1966 (Giá: 240.000)/3

gal_99040_63dc6dd6bd4b8.jpggal_99040_63dc6dd7e085d.jpg

MS 236: 1 đồng 1985 (Giá: 20.000)

gal_99040_63dc6dd946796.jpggal_99040_63dc6ddb6d79e.jpg

MS 237: 20 đồng 1976 (Giá: 150.000)

gal_99040_63dc6f9f34ac2.jpggal_99040_63dc6ddd0f751.jpg

Ms 238: 2 đồng 1985 (Giá: 25.000)

gal_99040_63dc6ddeeca80.jpggal_99040_63dc6de019f73.jpg

Ms 239: 20 đồng 1985 (Giá: 10.000)

gal_99040_63dc6de1ddca8.jpggal_99040_63dc6de2bd999.jpg

Ms 240: 10 đồng 1985 (Giá: 35.000)

gal_99040_63dc6de3ca9a5.jpggal_99040_63dc6de4c437f.jpg

Ms 241: 20 đồng 1985 (Giá: 30.000)

gal_99040_63dc6de631dbb.jpggal_99040_63dc6de7d3184.jpg

Ms 242: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

gal_99040_63dc6de8c9810.jpggal_99040_63dc6de9d865e.jpg

MS 243: 1 Hào 1972 (Giá: 180.000)

gal_99040_63dc6e0e2dde4.jpggal_99040_63dc6e10110ce.jpg

MS 144: 5 Hoà 1985 (Giá: 75.000)

gal_99040_63dc6e11b5029.jpggal_99040_63dc6e12be5b9.jpg

Ms 145: 10 đồng 1985 (Giá: 300.000)

gal_99040_63dc6e13c0ddf.jpggal_99040_63dc6e14c1ec0.jpg

MS 231: 20 đồng UNC (Giá: 60.000)

gal_99040_63c4a94bc1552.jpggal_99040_63c4a94cb9533.jpg

MS 232: 20 đồng1985 (Giá: 30.000)

gal_99040_63c4a94dcbfa5.jpggal_99040_63c4a94f42168.jpg

MS 233: 50 xu 1963 (Giá: 40.000)

gal_99040_63c4a9506f66a.jpggal_99040_63c4a9519518c.jpg

Ms 234: 500 đồng AA (Giá: 40.000)/4
gal_99040_63686f2c24b6e.jpg
gal_99040_63686f1ee52b0.jpg
 
Ms 235: Trần Hưng Đạo (Giá: 30.000)
gal_99040_6340f977d8f45.jpg
gal_99040_6340f979658fe.jpg
 
MS 236: 2 Hào 1972 (Giá: 120.000)
gal_99040_6340f97dc83a9.jpg
gal_99040_6340f97f1c71d.jpg
 
MS 237: 1 đồng 1958 (Giá: 25.000)
gal_99040_6340f9809deb2.jpg
gal_99040_6340f98200710.jpg
 
MS 238: 500 đồng (Giá: 120.000)
gal_99040_6340f983841f1.jpg
gal_99040_6340f984abbc1.jpg
 
 
Ms 240: 2 đồng 1985 (Giá: 25.000)
 
Ms 241: 10 xu 1966 (Giá: 60.000)
 
Ms 242: 2 đồng 1980(Giá: 25.000
 
Ms 243: 10 đồng 1966 (Giá: 250.000)
 
Ms 244: 10 đồng 1966 (Giá: 280.000)
 
Ms 245: 2 đồng 1958 (Giá: 300.000)
 
 
Ms 246: 1 Hào 1958 (Giá: 110.000)
 
Ms 247: 5 đồng 1976 seri nhỏ(Giá: 45.000)
 
MS 248: 1 đồng (GIá: 30.000)
gal_99040_6348d0fc8c7b9.jpg
gal_99040_6348d0fdf2a0a.jpg
 
MS 249: 1 đồng 1985( Giá: 25.000)
 
Ms 250: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000
 
Ms 251: 1 hòa 1972 (Giá: 120.000)
 
MS 252: 100 đồng 1980 (Giá: 50.000)
 
Ms 253: Công Trái (Giá: 20.000)
 
Ms 254: 50 đồng 1969 (Giá: 35.000)
gal_99040_6354c38bcd66d.jpg
gal_99040_6354c38d6103b.jpg
 
Ms 255: 2 Đồng 1955 (Giá: 50.000)
gal_99040_6354c38f05c30.jpg
gal_99040_6354c390b0bde.jpg
 
Ms 256: 1 đồng 1966 (Giá: 25.000)
gal_99040_6354c3928647f.jpg
gal_99040_6354c39414c45.jpg
 
MS 257: bụi chuối (Giá: 120.000)
 
Ms 258: 500 đồng 1969 (Giá: 25.000)
gal_99040_6354c39909718.jpg
gal_99040_6354c39aad0e2.jpg
 
Ms 259: 5 đồng 1958 (Giá: 40.000)
gal_99040_6354c39c4fc31.jpg
gal_99040_6354c39ddeca8.jpg
 
Ms 260: 1 hào 1972 (****: 120.000
Ms 261: máy cày (Giá: 35.000)
 
Ms 262: 500 đồng 1985 (Giá: 280.000)
 
Ms 263: Giá: 60.000
 
 
Ms 264: Giá: 40.000
gal_99040_6361eefbd12b6.jpg
gal_99040_6361ef028b5b9.jpg
 
Ms 265: Giá: 50.000
gal_99040_6361ef0701ff9.jpg
gal_99040_6361ef028b5b9.jpg
 
Ms 266: Giá: 80.000
 
 
MS 267: (Giá: 120.000)
gal_99040_6361ef1257b31.jpg
gal_99040_6361ef17770a2.jpg
 
Ms 268: Giá: 220.000
gal_99040_6361ef1b246e8.jpg
gal_99040_6361ef1fbf007.jpg
 
Ms 269: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)
gal_99040_6361ef23d0c89.jpg
gal_99040_6361ef24dd788.jpg
 
MS 270: 20 đồng 1955 (Giá: 600.000)
gal_99040_63703d3f7460c.jpg
 
gal_99040_63703d45dc96e.jpg
 
MS 270: 20 đồng 1955 (Giá: 500.000)
 
Ms 271: 10 đồng 1955 (Giá: 180.000)
 
MS 272: Nguyễn Huệ (GIá: 1.200.000)

MS 273: 20 đồng (GIá: 500.000)

gal_99040_63703d81aa00b.jpg

gal_99040_63703d91e9fac.jpg

Ms 274: 20 đồng 1969 (Giá: 40.000)

gal_99040_63703d935e880.jpg

gal_99040_63703d94baa7c.jpg

Ms 275: 5 Hào 1985 (Giá: 50.000)

gal_99040_63703d961c6bc.jpg

Ms 276: 10 đồng 1976 (Giá: 100.000)

Ms 277: 20 xu 1963 (Giá: 50.000)

gal_99040_63703de86fbbd.jpg

gal_99040_63703df6e6e7f.jpg

Ms 278: 1 đồng 1966 (Giá: 50.000

Ms 279: 5 đồng 1955 (Giá: 65.000

MS 280: 100 đồng 1972 (Giá: 50.00

Ms 281: 50 đồng 1972 (Giá: 50.000)

MS 282: 200 đồng 1972 (Giá: 80.000)

gal_99040_63703e273b984.jpg

gal_99040_63703e2d1a91a.jpg

Ms 283: 50 đồng 1976 (Giá: 100.000)

Ms 284: Lê Văn Duyệt (Giá: 140.00

Ms 285: 50 đồng 1985 (Giá: 45.000

Ms 286: 2 đồng 1955 (Giá: 45.000)

gal_99040_63703e6407d7f.jpg

gal_99040_63703e655f4d6.jpg

MS 287: 2 đồng 1966 (Giá: 40.000)

Ms 288: 10 đồng 1985 (Giá: 35.000

Ms 289: 1 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 290: 1 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 291: 5 đồng 1966 (GIá: 50.000)

gal_99040_6370401064c35.jpggal_99040_63704011c9b69.jpg

MS 292: 5 Hoà 1976 (Giá: 20.000)

MS 293: 20 xu 1966 (Giá" 60.00

Ms 294: 20 đồng 1985 (Giá: 30.000

MS 295: 10 đồng 1985 (Giá: 30.000

Ms 296: 10 đồng 1966 (Giá: 70.000)

MS 297: 50000 (Giá: 75.000

MS 298: 20000 (Giá: 40.000)

Ms 299: 200 đồng 1969 (Giá: 310.000)

MS 300: 2 đồng 1963 (Giá: 80.000)

gal_99040_6370406c22d1d.jpggal_99040_6370406d5a851.jpg

MS 301: 100 đông số nhỏ (GIá: 125.000

MS 302: 100 đồng số lớn (Giá: 105.000)

Ms 303: 100 đồng 1985 (Giá: 140.000)

Ms 304: 10 đồng 1958 (Giá: 330.000

MS 305: 10 xu 1963 (Giá: 140.000

Ms 306: 50 xu 1966 (Giá: 250.000

Ms 307: 1000 đồng 1972 (Gía: 35.000

Ms 308: 1 đồng 1958 (Giá: 80.000

Ms 309: Trần Hưng Đạo (Giá: 30.000)

gal_99040_637040fe76826.jpggal_99040_637041114fc6e.jpg

Ms 310: Trần Hưng Đạo (Giá: 45.000)

MS 311: bóng chìm mây sao nhỏ (Giá: 120.000)

Ms 312: bóng chìm sao lớn (Giá: 130.000)

gal_99040_6370411c69554.jpggal_99040_6370411dd95c6.jpg

gal_99040_63704126c2ebb.jpg

Ms 313: 1000 đồng 1969 (Giá: 45.000

Ms 314: (Giá: 75.000

Ms 315: lee Văn Duyệt (Giá: 230.000)

Ms 316: Dây Leo (Giá: 300.000)

gal_99040_6370444206cbd.jpg

gal_99040_63704143e126b.jpg

Ms 317: 500 đồng 1969 (Giá: 30.000

Ms 318: 10 đồng 1955 (Giá: 135.000)

Ms 319: 2 đồng 1980 (Giá: 85.000)/

Ms 320: 2 đồng 1985 (Giá: 85.000

Ms 321: 20 đồng 1985 (Giá: 100.000)/3

Ms 322: (GIá: 240.000)/3

Ms 323: Công Phieu (GIá: 80.000)

MS 324: 2 đồng 1985 (Giá: 20.000
 
MS 325: 1 đồng 1955 (Giá: 90.000)
gal_99040_6376e2b55faad.jpggal_99040_6376e2b6a6b7c.jpg
 
MS 326: 5 Hào 1985 (Giá: 90.000
 
MS 327: 50 đồng 1985 (Giá: 45.000
 
MS 328: 1 đồng 1976 (Giá: 40.000
 
Ms 329: 20 đồng 1985 (GIá: 30.000
 
MS 330: 5 đồng 1985 (Giá: 25.000)
 
Ms 332: 100 đồng 1955 (Giá: 220.0
 
Ms 333: 500 đồng 1972 (GIá: 100.000)
gal_99040_6376e7b08e0c7.jpggal_99040_6376e7b1b3c2c.jpg
 
Ms 334: 5 Hào 1985 (Giá: 150.000
 
Ms 335: 20 xu 1963 (Giá: 220.000)/3
gal_99040_6376e7b6b85ae.jpggal_99040_6376e7b8b0ce0.jpg
 
MS 336: 100 đồng 1969 (Giá: 55.000
 
Ms 337: 500 đồng 1969 (Giá: 35.000)
gal_99040_6376e7becb9ac.jpggal_99040_6376e7c0b5b66.jpg
 
Ms 338: 100 đồng seri nhỏ (Giá: 120.000
 
MS 339: 1 đồng 1955 (Giá: 200.000)
 
MS 340: 10 đồng 1955 (Giá: 150.000)
 
MS 341: 1 đồng 1958 (Giá: 130.000
 
Ms 342: 2 đồng 1966 (Giá: 50.000
 
Ms 343: 2 Hào 1958 (GIá: 260.000)
 
Ms 344: 2 Hào 1958 (GIá: 770.000
 
MS 345: 20 xu 1966 (Giá: 60.00
 
Ms 346: 5 Hào 1976 (Giá: 140.000)
 
MS 347: 1000 đồng 1969 (Giá: 40.000
 
MS 348: 100 đồng 1969 (Giá: 60.000)
 
MS 349: 5 đồng 1966 (Giá: 45.000)
gal_99040_6376e7e65b3fe.jpggal_99040_6376e7e8022cd.jpg
 
Ms 350: Voi hồng (Giá: 45.000)
gal_99040_6376e7e92bf28.jpggal_99040_6376e7ea5a927.jpggal_99040_6376e7eb9c8b2.jpg
 
Ms 351: Voi xanh (Giá: 45.000)
gal_99040_6376e7ed48608.jpggal_99040_6376e7ee6aa9a.jpg
 
Ms 352: 1 đồng 1985 (Giá: 20.000)
 
MS 353: Lê Văn Duyệt (Giá: 170.000)
 
MS 354: 20 đồng 1955 (Giá: 800.000)
 
Ms 355: Bóng sao lớn (Giá: 210.000)
 
MS 356: Bóng sao nhỏ (Giá: 180.000)
 
MS 357: Bóng sao lớn (Giá: 200.000)
 
MS 358: 5 xu (Giá: 200.000)
gal_99040_6376e807f1efa.jpggal_99040_6376e809d64c4.jpggal_99040_6376e80c03a74.jpg
 
MS 359: 2 đồng 1955 (Giá: 100.000)
gal_99040_6376e80e0e94d.jpggal_99040_6376e80fc6585.jpg
 
MS 360: 5 đồng 1955 (Giá: 65.000)
gal_99040_6376e811b5d1c.jpggal_99040_6376e812d781d.jpg
 
MS 361: 10 đồng 1966 (Giá: 75.000)
gal_99040_6376e8141565a.jpggal_99040_6376e815318d5.jpg
 
MS 362: 5 đồng 1966 (Giá: 200.000)
 
Ms 363: 50 đồng dây leo (Giá: 150.000
 
Ms 364: 50 đồng seri nhỏ (Giá: 150.000)
 
Ms 365: 50 đồng seri lớn (Giá: 160.000
 
MS 366: 10 đồng 1976 (Giá: 140.000)
 
Ms 367: 100 đồng 1972 (Giá: 90.000)
gal_99040_6376e82349ab1.jpggal_99040_6376e82459c8b.jpg
 
Ms 368: 10 đồng 1958 (Giá: 350.000
 
Ms 369: Dây leo (Giá: 300.000)
 
Ms 370: 20 đồng cá chép (Giá: 90.000)
gal_99040_637ae6c1dd0a8.jpggal_99040_637ae6c34048e.jpg
 
MS 371: Trần Hưng Đạo (Giá: 90.000)
 
MS 372: 5 đồng 1958 (Giá: 250.00
 
Ms 373: 10 đồng 1955 (Giá: 220.000
 
Ms 374: 5 đồng 1955 (Giá: 75.000)
 
MS 375: 5 đồng 1985 (Giá: 25.000)
 
MS 376: 50 đồng 1985 (Giá: 45.000
 
MS 377: 10 đồng 1985 (Giá: 35.000
 
MS 378: 1 Hào 1972 bóng sao nhỏ (Giá: 140.000)
 
MS 379: 100 đồng 1955 (Giá: 330.000
 
MS 380: 10 đồng 1955 (Giá: 150.000)
gal_99040_637ae83e67ca1.jpggal_99040_637ae8410411d.jpg
 
MS 381: 1000 đồng 1969 (Giá: 40.000
 
MS 382: 5 đồng 1955 (Giá: 70.000)
gal_99040_637ae85aa8ba5.jpggal_99040_637ae85bd3bfa.jpg
 
MS 383: 10 xu 1966 (Giá: 60.000)
 
Ms 384: 100 đồng 1962 (Giá: 220.000_
 
MS 385: 10 đòng 1976 (Giá: 100.000)
 
Ms 386: 100 đồng 1966 (Giá: 160.000)
 
Ms 387: 100 đồng số nhỏ (Giá: 120.000)
gal_99040_637ae878eadba.jpggal_99040_637ae87a488ee.jpg
Ms 388: 10 đồng 1985 (Giá: 35.000
 
Ms 389: 2 đồng 1980 (Giá: 20.000)
 
MS 390: 1 đồng 1976 (Giá: 40.000)
 
Ms 391: 50 đồng 1976 seri lớn (Giá: 160.000
 
MS 392: 2 đồng 1966 (Giá: 50.000)
 
MS 393: 1 đồng 1985 (Giá: 20.000)
gal_99040_637ed76fb1fb0.jpggal_99040_637ed770b9d48.jpg
Ms 394: 5 đồng 1985 (Giá: 130.000
 
MS 395: 2 Hào 1958 (Giá: 280.000)
gal_99040_637ed776b2ec8.jpggal_99040_637ed778840ee.jpg
MS 396: 20 xu 1966 (Giá: 65.000)
 
MS 397: 100 đồng 1955 (Giá: 350.000
 
MS 398: 5 đồng 1966 (Giá: 80.000)
gal_99040_637ed783bf45d.jpggal_99040_637ed785a8bb0.jpg
Ms 399: 10 đồng 1966 (Giá: 350.000)
 
MS 400: 50000 (Giá: 80.000)
MS 401: 1 đồng 1966 (GIá: 100.000)
 
Ms 402: Công trái (GIá: 10.000)
 
 
MS 403: công trái (Giá: 20.000)
 
Ms 404: 1000 đồng 1969 (Giá: 180.000)/3
 
Ms 405: 1 Hào 1958 (Giá: 450.000)
gal_99040_6382d1362776e.jpggal_99040_6382d13774656.jpg
 
Ms 406: 100 đồng 1985 (Giá: 150.000)
 
MS 407: Lê Văn Duyệt (Giá: 150.000)
 
MS 408: bóng sao lớn (Giá: 200.000)
 
MS 409: bóng sao nhỏ (Giá: 180.000)
 
MS 410: số lớn lỗi seri in lệch (Giá: 40.000)
gal_99040_6382d146d8846.jpggal_99040_6382d1490c0ef.jpg
 
Ms 411: 500 đồng 1985 không gấp giữa (GIá: 400.000)
 
MS 412: 5 Hào 1985 (Giá: 150.000
 
MS 413: 5 đồng 1985 (Giá: 25.000
 
MS 414: 200 đồng 1972 (Giá: 150.000
 
MS 412: 1 Hào 1972 sao lớn (Giá: 120.000
 
MS 413: 5 đồng 1955 (GIá: 70.000
 
Ms 414: 5 xu (Giá: 110.000
 
Ms 415: 1 đồng 1955 (Giá: 30.000)
gal_99040_6382d16ccf82b.jpggal_99040_6382d16f1f2e9.jpg
 
MS 416: 50 đồng 1972 (Giá: 50.000
 
MS 417: 5 đồng 1976 (Giá: 50.000
 
MS 418: Trần Hưng Đạo (Giá: 120.000)
gal_99040_6382d178f0654.jpggal_99040_6382d17ad8a46.jpg
 
MS 419: 50 xu 1966 (Giá: 250.000
 
Ms 420: 10 đồng 1958 (Giá: 90.000)
gal_99040_6382d18149115.jpggal_99040_6382d183b9aaf.jpg
 
Ms 421: 10 đồng 1958 (Giá: 130.000)
gal_99040_6382d18639c61.jpggal_99040_6382d187e2ca8.jpg
 
MS 422: (GIá: 75.000)
gal_99040_6382d189d2f0b.jpggal_99040_6382d18be223b.jpg
 
MS 423: 5 Hào 1985 (Giá: 45.000)
Ms 424: 100 đồng 1955 1 ký tự (Giá: 280.000)
gal_99040_6382d1920bf16.jpggal_99040_6382d193bf850.jpg
 
 
MS 426: 20 đồng 1955 (Giá: 300.000)
 
MS 427:  20 đồng 1955 không gấp giữa (Giá: 420.000)
gal_99040_6382d19eec4e6.jpggal_99040_6382d1a0c7bd7.jpg
gal_99040_6382d1a29f29c.jpg
 
Ms 428: 100 đồng 1980 số  nhỏ (Giá: 100.000)
 
MS 429: 50000 năm 1990 (Gia: 200.000)
gal_99040_638412d6ee7e9.jpggal_99040_638412d8a1a15.jpg
 
MS 430: 10 đồng 1976 (Giá: 110.000)
gal_99040_638412db75fe0.jpggal_99040_638412de1a9b6.jpg
 
MS 431: 1 đồng 1985 (Giá: 20.000)
gal_99040_6386cffac0d34.jpggal_99040_6386cffc79b3d.jpg
 
Ms 432: 10000 (Giá: 180.000
 
Ms 433: 100 đồng 1985 (Giá: 150.000)
gal_99040_6386d0015ac30.jpggal_99040_6386d002c6f91.jpg
 
MS 434: Trúc Tím (Giá: 300.000
 
MS 435: bạc giả (Giá: 70.000)
gal_99040_63894a1279e04.jpggal_99040_63894a137b78f.jpg
 
MS 436: bạc giả (Giá: 20.000)
 
MS 437: 10 đồng 1958 (Giá: 50.000
 
MS 438: 2 Hào 1958 (Giá: 35.000
 
MS 439: 1Hào 1958 (Giá: 20.000
 
MS 440: lỗi seri (Giá: 25.000)
 
MS 441: 10 xu 1966 (Giá: 30.000)
gal_99040_63894a2857b4d.jpggal_99040_63894a2a68e03.jpg
 
Ms 442: 50 đồng 1985 (Giá: 20.000
 
MS 443: 100 đồng 1985 (Giá: 40.000
 
MS 444: 10 xu 1963 (Giá: 50.000
 
MS 445: 5 đồng 1985 (Giá: 10.00
 
MS 446: 1000 đồng 1972 (Giá: 15.00
 
MS 447: 2 đòng 1958 (Giá: 70.000
 
MS 448: 5 đồng 1966 (Giá: 170.000)
gal_99040_63894a420df60.jpggal_99040_63894a432e7f7.jpg
 
MS 449: 50 xu 1966 (Giá: 250.000
 
MS 450: 2 đồng 1966 (Giá: 50.000
 
Ms 451: 20 xu 1955 (Giá: 65.000)
 
Ms 452: 20 xu 1955 (Giá: 65.000)
 
Ms 453: (Giá: 15.000)
gal_99040_638eab69abbf9.jpggal_99040_638eab6b19bda.jpg
 
Ms 454: (Giá: 15.000)
gal_99040_638eab6c5559b.jpggal_99040_638eab6d6d09c.jpg
 
Ms 455: (Giá: 10.000)
gal_99040_638eab6eafeda.jpggal_99040_638eab700d3bf.jpg
 
Ms 456: (Giá: 15.000)
gal_99040_638eab716168b.jpggal_99040_638eab7321989.jpg
 
Ms 457: (Giá: 10.000)
gal_99040_638eab74f254c.jpggal_99040_638eab76d56b9.jpg
 
Ms 458: (Giá: 10.000)
gal_99040_638eab798bf91.jpggal_99040_638eab7b025d5.jpg
 
Ms 459: 20000 (Giá: 40.000)
 
MS 460: 10 đồng 1966 (Giá: 300.000)
MS 461: 100 đồng 1980 số nhỏ (Giá: 100.000)
gal_99040_639300704e3b7.jpggal_99040_639300727c156.jpg
 
MS 462: 100 đồng 1969 (Giá: 55.000)
 
Ms 463: 1 đồng 1958 (Giá: 25.000)
gal_99040_639300786320e.jpggal_99040_6393007a61d01.jpg
 
MS 464: 2 đồng 1963 (Giá: 80.000)
gal_99040_6393007c3d04a.jpggal_99040_6393007e3cae9.jpg
 
MS 465: Trần Hưng Đạo (Giá: 25.000
 
MS 466: 5 đồng 1955 (Giá: 30.000)
gal_99040_6393008441896.jpggal_99040_639300865b513.jpg
 
Ms 467: 50 xu 1963 (Giá: 40.000)
gal_99040_639300882b326.jpggal_99040_6393008a82340.jpg
 
Ms 468: 500 đồng 1985 (Giá: 330.000)
gal_99040_6393008c3e46d.jpggal_99040_6393008e5128b.jpggal_99040_6393008f54360.jpg
 
Ms 469: 5 đồng 1955 (Giá: 60.000)
gal_99040_639300906e0d9.jpggal_99040_63930091b2a24.jpg
 
Ms 470: 1 đồng 1955 (Giá: 170.000)
gal_99040_63930092d81cb.jpggal_99040_6393009409c3e.jpg
 
Ms 471: 2 đồng 1955 (Giá: 70.000)
gal_99040_6393009570479.jpggal_99040_639300977ad17.jpg
 
Ms 472: Công khố (Giá: 150.000)
 
 
MS 475: 200 đồng 1 ký tự (Giá: 370.000)
gal_99040_63969cd31e2af.jpggal_99040_63969cd439cab.jpg
 
MS 476: (GIá: 240.000)
gal_99040_63969cd57a7fc.jpggal_99040_63969cd6ada0e.jpg
 
MS 477: 500 đồng 1972 (Giá: 120.000)
gal_99040_63969cd7d0f56.jpggal_99040_63969cd9998c2.jpg
 
Ms 478: 100 đồng 1985 (Giá: 150.000
 
MS 479: Phơi 2 ngăn và 3 ngăn (Giá: 90.000) /10 
gal_99040_63969cdd6f993.jpg
 
MS 480: Album tiền giấy (GIá: 400.000)
gal_99040_63969cde8e3ac.jpg
 
Ms 481: Album xu (Giá: 80.000)
gal_99040_63969ce01fbed.jpg
 
Ms 482: 5 Hào 1985 (Giá: 100.000)
gal_99040_639d29b17e878.jpggal_99040_639d29b37f1bc.jpg
 
Ms 483: 5 đồng 1976 (Giá: 50.000)
gal_99040_63a271e30d601.jpggal_99040_63a271e46a05f.jpg
 
Ms 484: 1 Hoà 1972 (Giá: 150.000)
 
Ms 485: 1 đồng 1976 (Giá: 40.000
 
Ms 486: 200 đồng 1969 (Giá: 140.000
 
Ms 487: 2 đồng 1963 (Giá: 80.000)
gal_99040_63a271efaad24.jpggal_99040_63a271f1612df.jpg
 
MS 488: 10 đồng 1985 (Giá: 35.000)
 
Ms 489: 50 đồng 1976 số nhỏ (Giá: 50.000)
 
Ms 490: 20 đồng 1976 (Giá: 140.000)
 
Ms 491: 20 đồng (Giá: 150.000)
gal_99040_63a2720321e1b.jpggal_99040_63a2720510280.jpg
 
Ms 492: 1 đồng 1966 (Giá: 100.000)
 
 
Ms 494: 20000 (Giá: 45.000
 
Ms 495: 10000 (Giá: 180.00
 
Ms 496: 500 đồng 1985 (Giá: 125.000)
gal_99040_63a669b43dfc8.jpggal_99040_63a669b5a72fe.jpg
 
Ms 497: 10 đồng 1966 (Giá: 330.000
 
MS 498: 100 đồng 1985 (Giá: 170.000)
 
Ms 499: 1 đồng 1958 (Giá: 140.000)
gal_99040_63a669bc992fb.jpggal_99040_63a669be02025.jpg
 
MS 500: 500 đồng 1985 (Giá: 230.000
 
 
 
Ms 503: 2 đồng 1958 (Giá: 110.000)
 
Ms 504: 1000 đồng 1972 (Giá: 20.000
 
Ms 505: 1000 đồng 1969 (Giá: 20.00
 
Ms 506: 100 đồng 1985 (Giá: 30.000
 
MS 507: 50000 giả xưa (Giá: 50.000
 
Ms 508: 1 Hào 1958 (Giá: 20.0
 
Ms 509: Công Khố (Giá : 70.000)
gal_99040_63a70ff2ee9d9.jpg
 
MS 510: máy cày (Giá: 40.000
 
Mss 511: 1 Hào 1972 (Giá: 150.000
 
Ms 512: 200 đồng 1969 (GIá: 290.000)
 
 
Ms 514: 5 đồng 1958 (Giá: 140.000)
gal_99040_63a9131072b4b.jpggal_99040_63a913128c17f.jpg
 
MS 515: 100 đồng 1980 seri nhỏ (Giá: 160.000
 
MS 516: 2 đồng 1958 (Giá: 20.000)
gal_99040_63a9131883de3.jpggal_99040_63a9131a5dc41.jpg
 
Ms 517: 2 đồng 1980 (Giá: 25.000)
gal_99040_63a9131c7ba0d.jpggal_99040_63a9131e73cac.jpg
 
Ms 518: 1 đồng 1985 (Giá: 20.000
 
Ms 519: 20 đồng 1985 (Giá: 130.000)/3
gal_99040_63a9132487520.jpggal_99040_63a913268ca2d.jpg
 
Ms 520: 1 đồng 1958 (Giá: 160.000
 
Ms 521: 2 đồng 1966 (GIá: 90.000)
gal_99040_63b3aa30af004.jpggal_99040_63b3aa31b63a6.jpg
 
Ms 522: 5 đồng 1966 (Giá: 40.000)
gal_99040_63b3aa3306408.jpggal_99040_63b3aa34c819b.jpg
 
Ms 523: 20 đồng 1955 không nếp gấp (Giá: 680.000)
 
MS 524: 1 đồng 1964 (Giá: 30.000)
 
MS 525: Công khố (GIá: 70.000)
gal_99040_63b3aa43ec246.jpg
 
Ms 526: 1 Hào 1972 bóng sao nhỏ (Giá: 150.000)
gal_99040_63b3aa45b60a9.jpggal_99040_63b3aa46c113b.jpggal_99040_63b3aa48cf87e.jpg
 
Ms 527: 10000 (Giá: 70.000)
gal_99040_63b3aa4abf842.jpggal_99040_63b3aa4ca4135.jpg
 
Ms 528: 500 đồng 1985 (Giá: 250.000)
gal_99040_63b3aa4dc2277.jpggal_99040_63b3aa4fd46ab.jpg
 
Ms 529: 20000 (Giá: 40.000)
gal_99040_63b3aa51cfd3e.jpggal_99040_63b3aa53e2172.jpg
 
Ms 530: 1 đồng 1964 (Giá: 40.000)
gal_99040_63b3aa55d9b15.jpggal_99040_63b3aa57ba719.jpg
 
Ms 531: 50000 (Giá: 80.000
 
Ms 532: 5 Hào 1985 (Giá: 140.000)
gal_99040_63b3aa64ee800.jpggal_99040_63b3aa66c7a23.jpg
 
Ms 533: 200 đồng 1972 (Giá 90.000)
gal_99040_63b3aa68e1837.jpggal_99040_63b3aa6ad54ea.jpg
 
MS 531: 100 đồng 1972 (Giá: 40
 
Ms 532: 10 đồng 1980 (Giá: 35.000)
 
MS 533: 50 đồng 1976 số lớn (Giá: 170.000
 
Ms 534: 1 đồng 1955 (Giá: 100.000)
gal_99040_63b4eca22608b.jpggal_99040_63b4eca36294e.jpg
 
Ms 535: 100 đòng 1955 (Giá: 420.000)
gal_99040_63b4ecc59dada.jpggal_99040_63b4ecc7ca99e.jpg
 
Ms 536: 100 đồng 1962 (Giá: 220.000)
gal_99040_63b4ecc9b2f81.jpggal_99040_63b4eccb93b84.jpg
 
Ms 537: 2 Hào 1972 (Giá: 100.000)
gal_99040_63b4ecccaa2e6.jpggal_99040_63b4ecce9a2aa.jpg
 
MS 538: 5 đồng 1955 (Giá: 70.000)
gal_99040_63b4f67aa6d96.jpggal_99040_63b4f67bd4299.jpg
 
Ms 539: 2 đồng 1980 (Giá: 90.000)/3
gal_99040_63b78248151db.jpg
gal_99040_63b781ba7a3a2.jpg
 
MS 540: 500 đồng 1969 (Giá: 150.000)/3
gal_99040_63b781bcd8a97.jpggal_99040_63b781bebd38a.jpg
 
Ms 541: 20 xu 1963 (Giá: 65.000
 
 
Ms 543: 500 đồng 1985 (Giá: 320.000)
gal_99040_63b7df62eb0c3.jpggal_99040_63b7df642bd65.jpg
 
Ms 544: bóng sao lớn (Giá: 150.000)
gal_99040_63b7df9b628c6.jpggal_99040_63b7df9de342a.jpggal_99040_63b7df9fea18e.jpg
 
Ms 545: bóng sao nhỏ (Giá: 180.00
 
Ms 546: bóng sao lớn (Giá: 180.000)
 
MS 547: bóng trám (Giá: 40.000)
 
Ms 548: 20 đồng 1985 (Giá: 30.000
 
Ms 549: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000
 
Ms 550:  50 đồng 1976 (Giá: 170.000
 
MS 551: 1000 đồng 1969 (Giá: 35.000)
gal_99040_63b8e9e62892e.jpggal_99040_63b8e9eb1f016.jpg
 
Ms 552: 20 đồng 1985 (Giá: 30.000
 
MS 553: bóng trám (Giá: 30.000)
gal_99040_63be1906dc6c0.jpggal_99040_63be1908028d2.jpggal_99040_63be19091cd24.jpg
 
Ms 554: Bóng trám (Giá:" 20.000)
gal_99040_63be190a2f796.jpggal_99040_63be190c1f759.jpggal_99040_63be190e1340d.jpg
 
Ms 555: Lê Văn Duyệt (Giá: 180.000
 
MS 556: 10 đồng 1980 (Giá: 35.000
 
Ms 557: 1 Hào 1958 (Giá: 100.000)
gal_99040_63be191879fdf.jpggal_99040_63be191b0a5f3.jpg
 
Ms 558: 20 xu 1963 (Giá: 60.000)
gal_99040_63be191d7bd98.jpggal_99040_63be191f6437b.jpg
 
Ms 559: 5 đồng 1985 (Giá: 30.000)
gal_99040_63be1921636ff.jpggal_99040_63be1923ba413.jpg
 
Ms 560: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)
gal_99040_63be1925e72d7.jpggal_99040_63be1927466f9.jpg
 
Ms 561: 50 đồng 1985 (Giá: 40.
 
Ms 562" 20000 (Giá: 50.000)
 
Ms 563: 10 đồng 1980 (Giá: 30.000)
 
Ms 564: 200 đồng bóng trám (Giá: 20.000)
gal_99040_63c2110c9876d.jpggal_99040_63c2110ec5630.jpg
gal_99040_63c21110a6234.jpg
 
Ms 565: 100 đồng (Giá: 250.000)/3
gal_99040_63c2111299ee7.jpg
gal_99040_63c211a1eb3e3.jpg
 
Ms 566: 10 đồng 1955 (Giá: 190.000)
gal_99040_63d4ab0eec755.jpggal_99040_63d4abcf64367.jpg
 
 
 * Ngân hàng Vietcombank
- Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

* Ngân hàng Agribank
- Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ
Góp ý 3
dương tuấn nguyen 0
minh muon mua Ms : 28.32.59.119.249.285.324.329.388.376.375 --- lam sao de mua vay ạ----- zalo minh 0916200222
Trả lời 21:47 21/12/2022  
dương tuấn nguyen 0
minh muon mua Ms : 28.32.59.119.249.285.324.329.388.376.375 --- lam sao de mua vay ạ----- zalo minh 0916200222
Trả lời 21:47 21/12/2022  
sonanh 33

Ms 133: 1 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 64: 5 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 112: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 138: 5 Hào 1976 (Giá: 30.000)

MS 142: 50 đồng 1976 (Giá: 60.000)

Bác tìm giúp Tờ 20 đồng nữa nhé

Trả lời 14:21 26/02/2021  
Đăng bởi: Nguyễn Kiều Hưng
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Hà Nội
Ngày đăng tin: 23:47 24/05/2020
Ngày cập nhật: 16:28 03/02/2023
Báo cáo