Bán tiền Việt Nam các loại... Hàng cập nhật liên tục...

Thông tin mô tả
MS 1: 500 đồng 1969 (Giá: 150.000)/3
gal_99040_64fc3e4ade0d4.jpggal_99040_64fc3e4dd3fec.jpg
 
MS 2: 10 đồng 1955 (Giá: 90.000)
gal_99040_6500358a53f75.jpggal_99040_6500359109460.jpg
 
MS 3: 500 đồng 1969 (Giá: 40.000)
gal_99040_64fc3e551eef0.jpggal_99040_64fc3e573e873.jpg
 
MS 4: 10000 (Giá: 100.000_
gal_99040_64fc3e5913c21.jpggal_99040_64fc3e5ab1c51.jpg
 
MS 5: 5000 đồng 1987 (Giá: 550.000)/3
 
MS 6: 5000 đồng 1987 (Giá: 180.000)
gal_99040_64fc3e7091c73.jpggal_99040_64fc3e7255e83.jpg
 
MS 7: 5 đồng thẻ bài (Giá: 140.000)
gal_99040_64fc3e7f50edc.jpggal_99040_64fc3e818c9ed.jpggal_99040_64fc3e8353cc4.jpg
 
MS 8: Lê Văn Duyệt (Giá: 200.000)
gal_99040_644355323e973.jpggal_99040_644355342ce40.jpg
 
Ms 9: Trúc  tím (Giá: 200.000)
gal_99040_6443561755f70.jpggal_99040_644356188ea3f.jpg
 
MS 10: 1 đồng 1985 (Giá: 20.000)
gal_99040_6443561993385.jpggal_99040_6443561a76755.jpg
 
Ms 11: 100 đồng (Giá: 10.000)
gal_99040_644356d9efa61.jpggal_99040_644356dad824f.jpg
 
Ms 12: Phật ngồi (Giá: 550.000)
gal_99040_644356dc0c9da.jpggal_99040_644356dcf2698.jpg
 
Ms 13: Angcovat (Giá: 170.000)
 
Ms 14: Gánh muối (Giá: 180.000)
gal_99040_6354c3baa463e.jpg
gal_99040_6354c3bc5a3af.jpg
 
Ms 15:  100 đồng 1980 (Giá: 110.000)
gal_99040_64cf10cd371b7.jpggal_99040_64cf10cedf33f.jpg
 
MS 16: 10 đồng 1980 (GIá: 30.000)
gal_99040_64cf10d063091.jpggal_99040_64cf10d1ea614.jpg
 
MS 17: 20 đồng 1985 (Giá: 30.000)
gal_99040_64cf10d37f4dc.jpggal_99040_64cf10d500c4f.jpg
 
Ms 18: 200 đồng số lớn (Giá: 30.000)
gal_99040_64d8c7913fff6.jpggal_99040_64d8c79335b20.jpg
 
Ms 19: 50 đồng 1969 (GIá: 40.000)
gal_99040_64cf10d9ac7ee.jpggal_99040_64cf10db52328.jpg
 
MS 20: 1 đồng 1955 (Giá: 40.000)
gal_99040_64cf10dfe5f3b.jpggal_99040_64cf10e1685cb.jpg
 
Ms 21: bóng trám (Giá: 10.000)
gal_99040_62e4bc2b92ba3.jpg
gal_99040_62e4bc2d120e2.jpg
gal_99040_62e4bc2eb2801.jpg
 
Ms 22: (Giá: 30.000)
gal_99040_615a7a92ee815.jpg
gal_99040_615a7ad9f1e9e.jpg
 
Ms 29: 1 Hào 1958 (Giá: 400.000)
gal_99040_61df86811c7ed.jpg
gal_99040_61df86827b118.jpg
 
MS 3:0 1 đồng 1966 (Giá: 25.000)
 
Ms 35: 100 đồng (GIá: 170.000)
gal_99040_62064c542abfb.jpg
gal_99040_62064c5bc4774.jpg
 
MS 36: 50 đồng 1969 ( Giá: 20.000)
gal_99040_64b2298de5265.jpggal_99040_64b22990186c4.jpg
 
Ms 37 : 100 đồng 1972 (GIá: 70.000) 
 
Ms 38: 50000 giả xưa (Giá: 50.000)
 
 
MS 39: 1000 đồng 1969 (Giá: 20.000)
 
Ms 40: 10 đồng 1980 (Giá: 30.000)
 
Ms 41: 2 Hào 1972 (Giá: 45.000)
 
MS 42: 10000 (Giá: 40.000)
gal_99040_63969b661d43e.jpggal_99040_63969b6787315.jpg
 
Ms 43: 100 đồng 1980 số nhỏ (Giá: 120.000)
 
MS 44: (GIá: 15.000)
gal_99040_638413d7d04ab.jpggal_99040_638413da23c50.jpg
 
Ms 45: bóng sen đơn (Giá: 30.000)
gal_99040_638413dc2e519.jpggal_99040_638413de22571.jpggal_99040_638413e00e68a.jpg
 
MS 46: 5 Xu (Giá: 60.000)
 
 
MS 47: 100 đòng thuyền buồm (Giá: 1.400.000)
gal_99040_643402ea394ae.jpggal_99040_643402eb50df9.jpg
 
Ms 48: Lân đấu (Giá: 220.000)
gal_99040_62ccd9db9459c.jpg
gal_99040_62ccd9dd2daaa.jpg
 
MS 49: 10000 (Giá: 270.000)/3
gal_99040_62ccd9f3164eb.jpg
gal_99040_62ccd9f47a1bf.jpg
 
Ms 51: 50 đồng 1969 (Giá: 40.000)
Ms 52: 10 đồng 1955 (Giá: 120.000)
 
Ms 53: 5 đồng 1955 (Giá: 60.000)
 
Ms 54: 2 Hào 1972 (Giá: 100.000)
gal_99040_63268709493aa.jpg
gal_99040_6326870accb32.jpg
 
MS 56: Trần Hưng Đạo (Giá: 170.000)
 
Ms 57: 10000 (GIá: 270.000)/3
gal_99040_62e0ae850aef8.jpg
gal_99040_62e0ae86cf321.jpg
 
MS 58: 5 đồng 1958 (Giá: 90.000)

MS 59: 500 đồng (Giá: 15.000)
gal_99040_610e0b00bffb6.jpg
gal_99040_610e0b020946a.jpg
 
MS 60: 500 đồng (Giá:10.000)
gal_99040_610e0b036b931.jpg
gal_99040_610e0b04b850d.jpg
Ms 61: Lỗi in đậm (Giá: 15.000
gal_99040_6233f6d17b7d2.jpg
gal_99040_6233f6d322dee.jpg
gal_99040_6233f6d4984d9.jpg
 
Ms 62: 20xu 1966 (GIá: 70.000)
 
MS 63: 1 đồng 1958 (Giá: 120.000)
 
Ms 64: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000)
 
Ms 65: Công trái (Giá: 20.000)
gal_99040_62afdcca553c9.jpg
gal_99040_62afdccbb25f5.jpg
 
Ms 66: 2 đồng 1955 (Giá: 80.000)
 
MS 67: 500 đồng( Giá: 40.000)
gal_99040_62097bc17f1b8.jpg
gal_99040_62097bc3029af.jpg
 
MS 68: 500 đồng( Giá: 30.000)
gal_99040_62097bc47522e.jpg
gal_99040_62097bc5dd133.jpg

MS 70: Lê Văn Duyệt (Giá: 170.000)

gal_99040_63dc6dc4a6c45.jpggal_99040_63dc6dc5a514e.jpg

MS 71: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

gal_99040_63dc6dd946796.jpggal_99040_63dc6ddb6d79e.jpg

MS 72: 20 đồng 1976 (Giá: 130.000)

MS 73: 1 Hào 1972 (Giá: 150.000

MS 74: 5 Hào 1985 (Giá: 75.000)

Ms 75: 10 đồng 1985 (Giá: 300.000)

MS 76: 20 đồng1985 (Giá: 35.000

Ms77: 500 đồng AA (Giá: 40.000)/4

gal_99040_63686f2c24b6e.jpg
gal_99040_63686f1ee52b0.jpg
 
Ms 78: Trần Hưng Đạo (Giá: 30.000)
gal_99040_6340f977d8f45.jpg
gal_99040_6340f979658fe.jpg
 
MS 79: 2 Hào 1972 (Giá: 120.000)
gal_99040_6340f97dc83a9.jpg
gal_99040_6340f97f1c71d.jpg
 
Ms 82: Giá: 40.000
gal_99040_6361eefbd12b6.jpg
gal_99040_6361ef028b5b9.jpg
 
Ms 83: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)
 
Ms 84: 5 Hào 1985 (Giá: 50.000)

Ms 85: 50 xu 1966 (Giá: 220.000)

gal_99040_643f6e36ab88b.jpggal_99040_643f6e2fcace2.jpg

Ms 86: 1000 đồng 1969 (GIá: 25.000)
 gal_99040_64f6b20e8402c.jpg
gal_99040_64f6b1f209d26.jpg
 
Ms 87: 1000 đồng 1969 (GIá: 35.000)
gal_99040_64f6b1f79b006.jpg
gal_99040_64f6b208bce84.jpg
 
Ms 88: Quản tượng (Giá: 120.000)
gal_99040_64b893484984a.jpggal_99040_64b8934a60aaa.jpg
MS 89: Bảo đại (Giá: 80.000)
gal_99040_6463407904af0.jpggal_99040_64634079c6040.jpg
 
MS 90: Sông Hương (Giá: 120.000)
gal_99040_6406e11f296b2.jpggal_99040_6406e11fe8b3d.jpg
 
Ms 91: 1 đồng  (Giá: 330.000)
gal_99040_6327ea829cb8f.jpg
gal_99040_6327ea8de0855.jpg
 
MS 92: Gánh Muối (Giá: 180.000)
gal_99040_6382d5bcd2265.jpggal_99040_6382d5be81979.jpg
 
MS 93: Ghánh dừa (Giá: 20.000)
gal_99040_641133c19e245.jpggal_99040_641133c2a8f93.jpg
 
MS 94: Thuỷ ĐÌnh (GIá: 200.000)
gal_99040_641133c38bfdc.jpggal_99040_641133c45f89b.jpg
 
 
Ms 95: Gánh muối (Giá: 200.000)
gal_99040_62d384941e4ec.jpg
gal_99040_62d3849614a95.jpg

Ms 96: 1 Hào 1958 (Giá: 40.000)

gal_99040_64e03a9c3b218.jpggal_99040_64e03a9ed31f9.jpg

Ms 97: 5 đồng 1966 (Giá: 75.000)

gal_99040_64e03aa1b5c42.jpggal_99040_64e03aa36a3cc.jpg

Ms 98: 1 đồng 1958 (Giá: 80.000)

gal_99040_64e03aa64921f.jpggal_99040_64e03aa8bc0c2.jpg

Ms 99: 50  xu (Giá: 40.000)

gal_99040_64e03aab8103f.jpggal_99040_64e03aad80318.jpg

Ms 100: 20  xu (Giá: 60.000)

gal_99040_64e03ab033712.jpggal_99040_64e03ab3c4d36.jpg

Ms 101: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)

gal_99040_64ae0d417dc2d.jpggal_99040_64ae0d45af149.jpg

Ms 102: 1 Hào 1958 (Giá: 100.000)

gal_99040_64ae0d4a26592.jpggal_99040_64ae0d4e9cbc3.jpg

Ms 103: 10000 (Giá: 55.000)

gal_99040_64ae0dfed35c6.jpggal_99040_64ae0e019655d.jpg

Ms 104: 5 đồng 1976 (Giá: 40.000)

gal_99040_64ae0e0415b09.jpggal_99040_64ae0e0632927.jpg

MS 105: 100 đồng (Giá: 290.000)

gal_99040_63b7819a10a59.jpggal_99040_63b7819aed8bb.jpggal_99040_63b7819be958d.jpg

Ms 106: 1 đồng 1985 (Giá: 10.000)
gal_99040_63f1c9cc76b01.jpggal_99040_63f1c9cd97eaa.jpg
 
MS 107: Trần Hưng Đạo (Giá: 30.000)
gal_99040_63f1ca28f39da.jpg
gal_99040_63f1ca29ad664.jpg
 
MS 108: Trần Hưng Đạo (Giá: 35.000)
gal_99040_63f1ca2f2f194.jpggal_99040_63f1ca303e0f9.jpg
 
Ms 109: 5 Hào 1985 (Giá: 180.000)
gal_99040_63df20ddb634a.jpggal_99040_63df20df06d69.jpg
 
Ms 110: 500 đồng 1972 (GIá: 110.000)
gal_99040_6376e7b08e0c7.jpggal_99040_6376e7b1b3c2c.jpg
 
MS 111: gánh dừa (GIá: 70.000)
gal_99040_64b49f6f08603.jpggal_99040_64b49f712fb41.jpg
 
Ms 112: 1 Hào 1972 (GIá: 150.000)
gal_99040_64b49f94b1e22.jpggal_99040_64b49f96d06dd.jpg
 
Ms 113: 1 Hào 1972 (GIá: 130.000)
gal_99040_64b49f99c048b.jpggal_99040_64b49f9b810c9.jpg
 
Ms 114:  Tín Phiếu (Giá: 600.000)
gal_99040_62dcb14093fac.jpg
gal_99040_62dcb141e0e5d.jpg
gal_99040_62dcb15190d4e.jpg
 
MS 115: 20 Cent (Giá: 70.000)
gal_99040_6277bf550b61f.jpg
gal_99040_6277bf5ec5768.jpg
 
Ms 116: 100 gánh muối (Giá: 170.000)
gal_99040_63c4abc63432c.jpggal_99040_63c4abc75db3e.jpg
 
Ms 117: 500 đồng 666 (Giá: 35.000)/3
gal_99040_626e030c243be.jpg
gal_99040_626e030db8f60.jpg
 
Ms 118: Seri AA (Giá: 10.000)
gal_99040_626e031220eb8.jpg
gal_99040_626e0313a50d6.jpg
 
Ms 119: 50000 năm 1990 (Giá: 200.000)
gal_99040_6406e18475a5b.jpggal_99040_6406e1856b47d.jpg
 
Ms 120: 200 đồng 1955 2 ký tự (Giá: 300.000)
gal_99040_6296cf63e32fb.jpg
gal_99040_6296cf654b933.jpg
 
MS 121: JJ (Giá: 15.000)
gal_99040_6296cfc868a2a.jpg
gal_99040_6296cfc9db120.jpg
 
MS 122: HH (Giá: 20.000)
gal_99040_6296cfcb766c4.jpg
gal_99040_6296cfcd09621.jpg
 
Ms 123: Công trái (Giá: 70.000)
gal_99040_63097410e5970.jpg
 
Ms 124: 500 đồng bóng trám (Giá: 5.000)
gal_99040_60e7b5850c4dc.jpg
gal_99040_60e7b58654ff5.jpg
gal_99040_60e7b58766882.jpg
 
Ms 125: Bóng trám (GIá: 10.000)
gal_99040_60fe5118317c8.jpg
gal_99040_60fe51199ed76.jpg
gal_99040_60fe511b01371.jpg
 
Ms 126: 200 đồng bóng trám (Giá: 20.000)
gal_99040_60ff844c37ffa.jpg
gal_99040_60ff84504536e.jpg
gal_99040_60ff8493b0c76.jpg
 
MS 127: 200 đồng bóng trám (Giá: 50.000)
gal_99040_60b0629a4ccca.jpg
gal_99040_60b0629bdbd0a.jpg
gal_99040_60b0629d23d9e.jpg
 
MS 128: 4444 (Giá: 30.000)
gal_99040_60b45850cf587.jpg
gal_99040_60b45852167dc.jpg
 
Ms 129: Gánh muối (Giá: 200.000)
gal_99040_62b546630f834.jpg
gal_99040_62b5466481661.jpg
 
MS 130: Gânh dừa (Giá: 40.000)
gal_99040_646868bdc81cd.jpggal_99040_646868c2c0f02.jpg
 
MS 131: 100 đồng Họp chợ (Giá: 280.000)
gal_99040_624969f75a4e0.jpg
gal_99040_624969f8c0bd8.jpg
 
Ms 132: 500 đồng Tín phiếu(Giá: 320.000)
gal_99040_6296cf69b2b43.jpg
gal_99040_6296cf6aed474.jpg
gal_99040_6296cf6c2511d.jpg
 
 

MS 136: 50000 (GGí: 140.000)

Ms 137: 1000 số lớn (Giá: 100.000)

gal_99040_6451c1345bdb4.jpggal_99040_6451c1361bf73.jpg

Ms 138: 100000 (Giá: 190.000)

gal_99040_6451c137a62a7.jpggal_99040_6451c1398aa95.jpg

Ms 139: 5000 đồng 1987 (Giá: 200.000)

Ms 140: 50 đồng 1969 (Giá: 50.000)

MS 141: bóng trám aa (Giá: 30.000)

gal_99040_6451c140370a7.jpggal_99040_6451c141327e7.jpg

Ms 142: 50 đồng 1972 (GIá: 15.000)

gal_99040_6451c14237544.jpggal_99040_6451c14353f77.jpg

Ms 143: 50000 năm 1990 (Giá: 200.000)

gal_99040_6451c1446f829.jpggal_99040_6451c14676fd4.jpg

Ms 144: 568 2000 (Giá: 35.000)

gal_99040_6451c14cbf600.jpggal_99040_6451c14e90a85.jpg

Ms 145: 20 đồng 1985 (Giá: 35.000)

Ms 146: 50 đồng 1985 (Giá: 45.000)

gal_99040_64b0b1bb0b6e7.jpggal_99040_64b0b1bd2b668.jpg

Ms 147: 5 đồng 1985 (Giá: 35.000)

gal_99040_64b0b1bf7e11c.jpggal_99040_64b0b1c1682ae.jpg

Ms 1489: 50 đồng 1985 (Giá: 35.000

Ms 149: 50 đồng 1985 (Giá: 160.000)

gal_99040_64b0b1c6a3731.jpggal_99040_64b0b1c919f50.jpg

Ms 150: 50 đồng 1985 (Giá: 45.000)

gal_99040_64b0b1cb05602.jpggal_99040_64b0b1ccde5b2.jpg

Ms 151: Vịnh Hạ Long (Giá: 130.000)

Ms 152: Vịnh Hạ Long (Giá: 130.000)

gal_99040_64b0b1d3cecca.jpggal_99040_64b0b1d62a97d.jpg

Ms 153: 5 Hào 1985 (GIá: 60.000)

gal_99040_64b0b1d7dbd76.jpggal_99040_64b0b1d9be4a0.jpg

Ms 154: 1000 đồng 1969 (Giá: 20.000)

gal_99040_64b0b1dbee4b9.jpggal_99040_64b0b1ddeeca0.jpg

 

 

.

MS 267: Trái Phiếu (Giá: 80.000)
 
 
MS 268: 10 đồng 1976 (Giá: 130.000)
 
MS 269: 1 đồng 1955 (Giá: 200.000)
 
MSs 273: 50 xu 1963 (Giá: 60.000)
 
MS 274: 500 đồng  bóng trám (Giá: 30.000)
gal_99040_640c01a7488aa.jpggal_99040_640c01a83b55e.jpggal_99040_640c01a93a547.jpg
 
MS 275: 500 đồng  bóng Sen (Giá: 120.000)
gal_99040_640c01aa21c89.jpggal_99040_640c01ac198e7.jpggal_99040_640c01ae4afca.jpg
 
Ms 276: Bóng trám liền số (Giá: 80.000)
gal_99040_640c01b047771.jpggal_99040_640c01b222604.jpggal_99040_640c01b364660.jpg
 
Ms 277: Bóng trám liền số (Giá: 80.000)
gal_99040_640c01b480ca4.jpggal_99040_640c01b59305a.jpggal_99040_640c01b6c9cb9.jpg
 
MS 278: 2 đồng 1955 (Giá: 100.000)
 
MS 279: 2 đồng 1980 (Giá: 25.000)
gal_99040_640c01e3ba992.jpggal_99040_640c01e4bcf5a.jpg
 
 
Ms 281: 1 Hào 1958 (Giá: 300.000)
gal_99040_6382d1362776e.jpggal_99040_6382d13774656.jpg
 
MS 282: số lớn lỗi seri in lệch (Giá: 40.000)
gal_99040_6382d146d8846.jpggal_99040_6382d1490c0ef.jpg
 
MS 283: Trần Hưng Đạo (Giá: 110.000)
 
Ms 284: 10 đồng 1958 (Giá: 90.000)
 
Ms 285: 10 đồng 1958 (Giá: 130.000)
 
MS 286: (GIá: 80.000)
 
Ms 287: 100 đồng 1955 1 ký tự (Giá: 260.000)
gal_99040_64080bbbd3233.jpg
gal_99040_64080bbcb4f76.jpg
 
MS 288:  20 đồng 1955 không gấp giữa (Giá: 400.000)
gal_99040_6382d19eec4e6.jpggal_99040_6382d1a0c7bd7.jpg
gal_99040_6382d1a29f29c.jpg
 
MS 289: 1 đồng 1985 AA (Giá: 15.000)
 
MS 290: 5 đồng 1966 (Giá: 150.000)
gal_99040_63894a420df60.jpggal_99040_63894a432e7f7.jpg
 
Ms 291: (Giá: 15.000)
 
MS 292: (Giá: 15.000)
 
Ms 293: (Giá: 10.000)
gal_99040_638eab6eafeda.jpggal_99040_638eab700d3bf.jpg
 
Ms 294: (Giá: 15.000)
gal_99040_638eab716168b.jpggal_99040_638eab7321989.jpg
 
Ms 295: (Giá: 10.000)
gal_99040_638eab74f254c.jpggal_99040_638eab76d56b9.jpg
 
Ms 296: (Giá: 10.000)
gal_99040_638eab798bf91.jpggal_99040_638eab7b025d5.jpg
 
MS 301: 2 đồng 1963 (Giá: 80.000)
gal_99040_6393007c3d04a.jpggal_99040_6393007e3cae9.jpg
 
Ms 302: 500 đồng 1985 (Giá: 330.000)
 
Ms 303: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)
 
MS 304: (GIá: 240.000)
gal_99040_63969cd57a7fc.jpggal_99040_63969cd6ada0e.jpg
 
MS 305: 500 đồng 1972 (Giá: 120.000)
 
MS 306: Phơi 2 ngăn và 3 ngăn (Giá: 75.000) /10 
 
Ms 307: Album xu (Giá: 80.000)
 
 
Ms 312: 1 Hào 1972 bóng sao nhỏ (Giá: 150.000)
 
Ms 313: 10000 (Giá: 70.000)
gal_99040_63b3aa4abf842.jpggal_99040_63b3aa4ca4135.jpg
 
Ms 314: 500 đồng 1985 (Giá: 250.000)
gal_99040_63b3aa4dc2277.jpggal_99040_63b3aa4fd46ab.jpg
 
Ms 315: 20000 (Giá: 40.000)
gal_99040_63b3aa51cfd3e.jpggal_99040_63b3aa53e2172.jpg
 
Ms 316: 5 Hào 1985 (Giá: 140.000)
gal_99040_63b3aa64ee800.jpggal_99040_63b3aa66c7a23.jpg
 
Ms 317: 200 đồng 1972 (Giá 90.000
 
Ms 318: 1 đồng 1955 (Giá: 100.000
 
Ms 319: 100 đồng 1962 (Giá: 220.000)
gal_99040_63b4ecc9b2f81.jpggal_99040_63b4eccb93b84.jpg
 
Ms 320: 2 Hào 1972 (Giá: 100.000)
gal_99040_63b4ecccaa2e6.jpggal_99040_63b4ecce9a2aa.jpg
 
MS 321: 100 đồng 1980 (Giá: 50.000
 
Ms 322: 20 đồng màu hồng (Giá: 900.000)
gal_99040_643403a5d68ed.jpggal_99040_643403a68c524.jpggal_99040_643403a784a8c.jpg
 
Ms 323: 5 đồng 1955 (Giá: 75.000)
 
MS 324: Phật ngồi (GIá: 90.000)
 
 
MS 325: Phật ngồi (GIá: 1000.000)
 
MS 326: 500 đồng 1969 (Giá: 150.000)/3
 
MS 327: bóng trám (Giá: 30.000)
gal_99040_63be1906dc6c0.jpggal_99040_63be1908028d2.jpggal_99040_63be19091cd24.jpg
 
Ms 328: Bóng trám (Giá:" 20.000)
gal_99040_63be190a2f796.jpggal_99040_63be190c1f759.jpggal_99040_63be190e1340d.jpg
 
Ms 329: 1 Hào 1958 (Giá: 90.000)
 
Ms 330: 200 đồng bóng trám (Giá: 20.000)
gal_99040_63c2110c9876d.jpggal_99040_63c2110ec5630.jpg
gal_99040_63c21110a6234.jpg
 
Ms 331: 100 đồng (Giá: 240.000)/3
gal_99040_63c2111299ee7.jpg
gal_99040_63c211a1eb3e3.jpg
 
Ms 332: 5 đồng 1958 bóng sao lớn (Giá: 200.000)
gal_99040_63e706dc0fea7.jpggal_99040_63e706dd77e7a.jpg
 
Ms 333: 50 xu 1966 (Giá: 220.000
 
Ms 334: 1000 đồng 1969 (GIá: 35.000
 
Ms 335: 50 đồng 1985 (Giá: 55.000)
 
Ms 336: 500 đồng 1969 (Giá: 30.000)
 
 
Ms 338: 50 đồng 1969 (Giá: 40.000)
 
MS 339: 1000 đồng nền hồng (Giá: 40.000)
gal_99040_63e706fb0d5aa.jpggal_99040_63e706fc214c3.jpg
 
Ms 341: 5 đồng 1958 (GIá: 200.000)
 
Ms 345: 1 đồng 1958 (GIá: 25.000)
gal_99040_6402d282e8211.jpggal_99040_6402d283e14af.jpg
 
MS 346: 1 đồng 1958 (GiÁ: 140.000)
 
 
 

Ms 347: 5 đồng thẻ bài (Giá: 150.000)

Ms 348: 100 đồng 1955 (Giá: 300.000)

gal_99040_6411357535e6f.jpggal_99040_64113576e72df.jpg

Ms 349: 500 đồng 1985 (Giá: 170.000

MS 350: 5 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 351: 100 đồng 1969 (Giá: 65.000

Ms 352: 5 đồng 1958 (Giá: 150.000

MS 353: 10 đồng 1955 (Giá: 135.000)

Ms 354: 20 đồng có bóng chìm (Giá: 300.0000

Ms 355: 100 đồng 1972 (Giá: 120.000

MS 356: 5 đồng thẻ bài (Giá: 150.000)

Ms 357: gánh dừa (Giá: 50.000

Ms 358: Ghánh muối (Giá: 220.000)

gal_99040_64129568ea2aa.jpggal_99040_6412956b0a36c.jpg

Ms 359: 1 đồng màu tím (Giá: 160.000)

MS 360: 2 đồng 1958 (Giá: 160.000)

Ms 361: 10 đồng 1958 (Giá: 120.000)

MS 362: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)

MS 363: 500 đồng lân đấu (Giá: 250.000

MS 364: 5 đồng 1966 (Giá: 75.000)

gal_99040_64129579a2a34.jpggal_99040_6412957aa6c2a.jpg

Ms 365: 10 đồng 1955 (Giá: 160.000

Ms 366: 1 đồng 1958 (Giá: 80.000)

Ms 367: 100 đồng nhà hát mầu đen (Giá: 180.000)

Ms 368: 100 đồng nhà hát mầu hồng (Giá: 100.000)

Ms 369: Trúc tím 2 ký tự (Giá: 330.000)

gal_99040_641804747faa6.jpggal_99040_64180475939ba.jpg

Ms 370: Trúc tím 1 ký tự (Giá: 280.000)

gal_99040_6418047695dd2.jpggal_99040_64180477bb8b7.jpg

Ms 371: 20 đồng 1969 (Giá: 50.000)

Ms 372: Lê Văn Duyệt (Giá: 280.000

MS 373: 10 đồng 1976 (Giá: 130.000)

MS 374: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

gal_99040_6418047e8f448.jpggal_99040_6418047fb2e31.jpg

Ms 375: 20 đồng 1985 (Giá: 35.000)

Ms 376: 1 đồng 1963 (Giá: 30.000)

Ms 377: 50 đồng dây leo (Giá: 300.000)

gal_99040_64180485b9d9b.jpggal_99040_64180486be4fa.jpg

MS 378: 1 đồng 1963 (Giá: 20.000)

gal_99040_64180487a4e2b.jpggal_99040_64180488930e6.jpg

Ms 379: 1 đồng 1966 (Giá: 70.000)

Ms 380: Trần Hưng Đạo (Giá: 75.000)

Ms 381: Lân (Giá: 35.0

Ms 382: 5 đồng 1966 (Giá: 300.0

Ms 383: 500 đồng lân đấu (Giá: 230.000)

Ms 384: 5000 năm 1987 (Giá: 30.000

MS 385: 10 đồng 1976 (Giá: 135.000)

Ms 386: 2 đồng 1980 (Giá: 30.000)

gal_99040_6418049d823c4.jpggal_99040_6418049f6bab1.jpg

Ms 387: 20 xu 1966 (Giá: 40.000)

MS 388: 100 đồng 1955 (Giá: 220.000)

gal_99040_641804a3c9388.jpggal_99040_641804a577783.jpg

MS 389: 10 đồng 1955 (Giá: 65.000)

MS 390: 100 đồng bóng trám (Giá: 35.000)

gal_99040_6418052ad1127.jpggal_99040_6418052c93022.jpggal_99040_6418052d9ad5a.jpg

Ms 391: 2 đồng 1980 (Giá: 20.000)

gal_99040_6418052e87c88.jpggal_99040_6418052f8bb31.jpg

Ms 392: 20000 (Giá: 45.000)

gal_99040_641805308feb6.jpggal_99040_641805319b9b3.jpg

Ms 393: 50000 (GIá: 85.000)

Ms 394: 100 đồng 1991 (Giá: 10.000)

gal_99040_64180534a6852.jpggal_99040_64180535abb2e.jpg

MS 395: 2 Hào 1972 (Giá: 35.000)

MS 396: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)

gal_99040_641805399b046.jpg

Ms 397: 100 đồng số lớn (Giá: 30.000

MS 398: 500 đồng 1964 (Giá: 220.000)

gal_99040_6418053cef638.jpggal_99040_6418053e9cc98.jpg

Ms 399: 5 đồng 1955 (Giá: 50.000)

gal_99040_641805401eb69.jpggal_99040_641805421b0ee.jpg

MS 400: 2 haof 1972 (GIá: 120.000)

gal_99040_641c8a8aa39ca.jpggal_99040_641c8a8c28342.jpg

MS 401: 1 Hào 1958 (Giá: 110.000)

Ms 402: 1 đồng 1955 (Giá: 40.000)

MS 403: 1 đồng 1976 (Giá: 35.000)

Ms 404: 10 đồng 1980 (Giá: 35.000)

Ms 405: 1 đồng 1963 (Giá: 30.000)

Ms 406: 1 đồng 1963 (Giá: 35.000)

Ms 407: 1 đồng 1963 (Giá: 35.000)

MS 408: 20 xu mầu nhạt (Giá: 70.000)

MS 409: 20 xu mầu đậm (Giá: 80.000)

MS 410: 50 xu mầu đỏ (Giá: 60.000)

MS 411: 50 xu mầu đen (Giá: 70.000)

MS 412: 10 xu mầu đỏ (Giá: 20.000)

MS 413: 10 đồng (Giá: 100.000)

gal_99040_641c8ab40e846.jpggal_99040_641c8ab624c0a.jpg

MS 414: Quản tượng (Giá: 150.000)

Ms 415: 5 Hào 1958 (Giá: 390.000)

gal_99040_641c8abc4237c.jpggal_99040_641c8abe3a064.jpg

MS 416: 1 đồng (Giá: 65.000)

Ms 417: 2 đồng 1985 (Giá: 30.000)

Ms 418: 2 Hào (Giá: 35.000)

MS 419: 10 xu màu đỏ (GIá: 30.000

MS 420: 10 xu màu đỏ (GIá: 20.000

MS 421: 1 Hào vàng nhạt (GIá: 30.000

MS 422: 1 Hào vàng xanh(GIá: 45.000)

MS 423: 1 Hào vàng đậm (GIá: 45.000)

Ms 424: (Giá: 15.000)

MS 425: Công Trái (Giá: 30.000)

gal_99040_641fbe64bb625.jpggal_99040_641fbe65f1609.jpg

MS 426: Công Trái (Giá: 30.000)

MS 427: Công Trái (Giá: 5.000

Ms 428: Trúc Tím (Giá: 320.000)

gal_99040_641fbe6a6203b.jpggal_99040_641fbe6b5a075.jpg

Ms 429: Lỗi in đậm seri (Giá: 120.000)

Ms 430: Công trais (Giá: 20.000)

gal_99040_6430e58c84f23.jpggal_99040_6430e58e7ff97.jpg

Ms 431: Công Khố (Giá: 70.000)

gal_99040_6430e5908d4cc.jpggal_99040_6430e59210fa7.jpg

Ms 432: Công Khố (Giá: 70.000)

gal_99040_6430e5936627c.jpg

Ms 433: 2 Hào (Giá: 25.000)

Ms 431: 100 đồng (Giá: 150.000

Ms 432: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000

Ms 433: 1 đồng 1958 (Giá: 50.000)

MS 434: 10 đồng 1958 (GIá: 250.000)

MS 435: 2nóc giấy vàng (Giá: 160.000)

MS 436: 1000 đồng 1969 (Giá: 35.000)

MS 437: 500 đồng 1962 (GIá: 100.000)

MS 438: 20 đồng 1969 (Giá: 45.000

 

Ms 438: 500 đồng 1972 (Giá: 75.000)

gal_99040_643b618c8a323.jpggal_99040_643b618db1b21.jpg

Ms 439: 20 đồng 1969 (Giá: 45.000)

MS 440: 5 đồng 1955 (Giá: 50.000)

MS 441: 200 đồng 1969 (Giá: 290.000)

MS 442: 50 đồng 1972 (Giá: 60.000)

MS 443: 50 đồng 1972 (Giá: 60.000)

Ms 444: Voi nền hồng (Giá: 30.000)

gal_99040_643b6198900d0.jpggal_99040_643b6199a7c44.jpggal_99040_643b619aa6b39.jpg

Ms 445: 100000 (Giá: 100.000)

Ms 446: 100000 (Giá: 50.000)

Ms 447: 2 đồng 1980 (GIá: 25.000)

Ms 448: 2 đồng 1980 (GIá: 35.000)

 

Ms 449: 5 đồng 1985 (Giá: 25.000

MS 450: 50000 (Giá: 40.000

Ms 451: Công trái (GIá: 70.000)

gal_99040_643b61a8b1d88.jpggal_99040_643b61a98c989.jpg

MS 452: 5 đồng 1985 in nhòe (Giá: 120.000

MS 453: 200 đồng 1972 (Giá: 120.000)

Ms 454: Quản tượng (Giá: 180.000

Ms 455: 10 Xu (Giá: 20.000)

Ms 456: Bảo Đại (GIá: 700.000)

Ms 457: 100 đồng (Giá: 530.000)

Ms 458: Gánh muối (Giá: 650.000)

Ms 459: Thủy đình (Giá:

MS 460: 5000 đồng 1951 (Giá: 1.200.000

MS 461: Chùa 2 nóc (Giá: 500.000)

MS 462: 5 Hào 1985 (Giá: 140.000)

MS 463: 5 Hào 1985 (Giá: 140.000)

gal_99040_643b61dfa6a9d.jpggal_99040_643b61e0a1b91.jpg

Ms 464: 5 Hào 1976 (Giá: 40.000)

Ms 465: 5 Hào 1976 (Giá: 45.000)

Ms 466: 1 đồng 1976 (Giá: 45.000

MS 467: 1 đồng 1976 (Giá: 130.000)

MS 468: 1 dodongf (Giá: 35.000)

Ms 469: Séc (Giá: 350.000)

Ms 470: Séc (Giá: 90.000)

Ms 471: Séc (Giá: 90.000)

Ms 472: Séc (Giá: 90.000)

Ms 473: Séc (Giá: 90.000)

 

Ms 474: Séc (Giá: 90.000)

 

 

Ms 475: Séc (Giá: 90.000)

 

Ms 477: 2 đồng 1980 (GIá: 90.000)/

MS 478: 1 đồng 1985 (Giá: 100.000)

MS 479: 1 đồng 1985 (Giá: 90.000)

gal_99040_643f6df4b3f4b.jpggal_99040_643f6df86a241.jpg

MS 480: 1 đồng 1985 (Giá: 120.000)

Ms 481: 5 đồng 1955 (Giá: 50.000

MS 482: 10 đồng 1955 (Giá: 130.000)

MS 483: 5 đồng 1955 (Giá: 80.000)

gal_99040_643f6e03de7ed.jpggal_99040_643f6e07a3f67.jpg

Ms 484: 200 đồng số lớn (Giá: 40.000)

gal_99040_643f6e0a0506d.jpggal_99040_643f6e0d6203f.jpg

MS 485: 1000 voi xanh (Giá: 40.000)

gal_99040_643f6e154fcdd.jpggal_99040_643f6e17383b6.jpggal_99040_643f6e1feeaee.jpg

MS 486: 1000 voi hồng (Giá: 40.000)

MS 487: 5 đồng 1985 (Giá: 25.000)

MS 488: 2 đồng 1958 (Giá: 170.000)

MS 489: 2 đồng 1980 (Giá: 35.000)

Ms 490: 1 đồng 1985 (Giá: 25.000)

gal_99040_643f6e6346acc.jpggal_99040_643f6e64ef143.jpg

Ms 491: in đậm mầu (Giá: 40.000)

 

Ms 492: Trúc tím (Giá: 300.000)

gal_99040_6461b7348585d.jpggal_99040_6461b73606c49.jpg

MS 493: 2 đồng 1963 (Giá: 70.000)

gal_99040_6461b73aab951.jpggal_99040_6461b73be8a8b.jpg

Ms 494: Gò mối số 5 nhỏ (Giá: 230.000)

gal_99040_6461b73ce4bbe.jpggal_99040_6461b73ddd845.jpg

Ms 495: Gánh dừa (Giá: 220.000)

gal_99040_6461b7484b749.jpggal_99040_6461b749424bc.jpg

MS 496: 50 Cent (Giá: 40.000)

gal_99040_6468160c7bb78.jpggal_99040_6468160e145e5.jpg

MS 497: 2 Hào (GIá: 45.000)

gal_99040_6468161538fc7.jpggal_99040_64681617438fa.jpg

Ms 498: 5 đồng 1966 (Giá: 50.000)

gal_99040_649bab867dd67.jpggal_99040_649bab8835627.jpg

MS 499: 50 đồng 1966 (Giá: 200.000)

gal_99040_649bab89aa948.jpggal_99040_649bab8b5d691.jpg

Ms 500: 1 đồng 1955 (Giá: 45.000)

gal_99040_649bab8d3b440.jpggal_99040_649bab8f9a8f5.jpg

Ms 501: 2 đồng 1955 (GIá: 30.000)

gal_99040_64a38567c14a6.jpggal_99040_64a385699e9a8.jpg

Ms 502: 50 đồng 1955 (Giá: 350.000)

gal_99040_64a385704a8cd.jpggal_99040_64a38572e81e2.jpg

Ms 503: 200 đồng 1972 (GIá: 150.000)

gal_99040_64bddbe693cee.jpggal_99040_64bddbe937552.jpg

Ms 504: 10000 (Giá: 90.000)

gal_99040_64bddbebb04e8.jpggal_99040_64bddbedb07d3.jpg

MS 505: 5 đồng 1955 (Giá: 90.000)

gal_99040_64bddbf08bbba.jpggal_99040_64bddbf3497f8.jpg

Ms 506: 5 đồng 1958 bóng sao nhỏ (Giá: 120.000)

gal_99040_64bddbff8c10f.jpggal_99040_64bddc01df435.jpg

gal_99040_64bddc0470b08.jpg

MS 507: 1 Hào 1958 (Giá: 100.000)

gal_99040_64bddd3aa7c89.jpggal_99040_64bddd3d33849.jpg

MS 508: 1 Hào 1958 (Giá: 100.000)

gal_99040_64bddd3ed6351.jpggal_99040_64bddd40bf2df.jpg

MS 509: 1 Hào 1958 (Giá: 70.000)

gal_99040_64bddd42c29ce.jpg

MS 510: 30 đồng 1981 (Giá: 450.000)

gal_99040_64bddd4fb0d70.jpggal_99040_64bddd51a4f49.jpg

Ms 511: kỷ niệm (Giá: 75.000)

gal_99040_64c3284870a26.jpggal_99040_64c3284ae548e.jpg

Ms 512: Thần tài (Giá: 20.000)

gal_99040_64c3285cb3fbb.jpggal_99040_64c3285eb968d.jpg

Ms 513: Thần tài lớn (Giá: 20.000)

gal_99040_64c32860c8a94.jpggal_99040_64c32862d3143.jpg

Ms 514:  (Giá: 10.000)

gal_99040_64c32865b7fb0.jpggal_99040_64c32867b0d03.jpg

Ms 515:i (Giá: 10.000)

gal_99040_64c32869c0c0d.jpggal_99040_64c3286bd0d8d.jpg

Ms 516:  (Giá: 10.000)

gal_99040_64c3286edab61.jpggal_99040_64c32874220be.jpg

Ms 517: Thần tài (Giá: 25.000)

gal_99040_64c32876bdd9e.jpggal_99040_64c32879bbfe8.jpg

MS 518: 200 đồng số lớn (Giá: 20.000)

gal_99040_64d33927a5a3b.jpggal_99040_64d3392961bfe.jpg

MS 519: 20 đồng 1985 (Giá 30.000)

gal_99040_64d339db209fd.jpg

gal_99040_64d3392d5d7de.jpg

MS 520: 100 đồng họp chợ (Giá: 230.000)

gal_99040_64d3392192d5c.jpg

gal_99040_64d33a254b1d3.jpg

Ms 521: 5 đồng dân quân (Giá: 40.000)

gal_99040_64d59ac83e394.jpggal_99040_64d59aca32a51.jpg

Ms 522: 5 hào 1976 (Giá: 110.000)

gal_99040_64d59acc41b6a.jpggal_99040_64d59acf48a7f.jpg

Ms 523: 5 hào 1976 (Giá: 25.000)

gal_99040_64d59add4e474.jpggal_99040_64d59adf0d4fd.jpg

Ms 524: Sông Hương  (Giá: 220.000)

gal_99040_64e9c23b3bbd4.jpggal_99040_64e9c23dae5a6.jpg

MS 525: Sông Hương chữ F (Giá: 160.000)

gal_99040_64e9c23fd2759.jpggal_99040_64e9c241b6ffc.jpg

MS 526: 2 đòng 1958 (Giá: 200.000)

gal_99040_64f160378b9d2.jpggal_99040_64f1603be6f27.jpg

MS 527: 10 đòng 1958 (Giá: 200.000)

gal_99040_64f1603e83262.jpggal_99040_64f160420cbcb.jpg

MS 528: 2 đồng 1958 (Giá: 140.000)

gal_99040_64f16044af35f.jpggal_99040_64f160480cbd1.jpg

Ms 529: 2 đồng lỗi (Giá: 40.000)

gal_99040_64f1a121f02c6.jpggal_99040_64f1a126b0676.jpg

MS 530: 1000 đồng 1969 (Giá: 35.000)

gal_99040_64f1a14f4928a.jpggal_99040_64f1a15380c54.jpg

Ms 531: CHùa 3 Nóc (Giá: 1.800.000)

MS 532: In lại (Giá: 30.000)

gal_99040_6500361678993.jpggal_99040_6500361a09423.jpg

MS 533: In lại (Giá: 30.000)

gal_99040_6500361c8feb2.jpggal_99040_6500361f52a01.jpg

Ms 534: Giá: 40.000)

gal_99040_65003622a12db.jpggal_99040_6500362558f3a.jpg

Ms 535: 50 đồng 1972 (GIá: 70.000)

gal_99040_65003626b7e80.jpggal_99040_65003629248f0.jpg

Ms 536: 50 đồng 1972 (GIá: 65.000)

gal_99040_6500362b5c6f7.jpggal_99040_6500362e19434.jpg

Ms 537: 10 đồng 1955 (Giá: 45.000)

gal_99040_6500363033df5.jpggal_99040_65003632b6b8d.jpg

Ms 538: 10 đồng 1955 (Giá: 180.000)

gal_99040_650036348bc1e.jpggal_99040_65003636af9f9.jpg

MS 539: 500 đồng 1969 (Giá: 150.000)/3

gal_99040_65003638b407b.jpggal_99040_6500363b1aa03.jpg

Ms 540: 10 Cent (Giá: 50.000)

gal_99040_6500363d7c3f0.jpggal_99040_6500363fe162e.jpg

Ms 541: 10000 (Giá: 280.000)/3

gal_99040_6505368d89f03.jpggal_99040_6505368f2efb8.jpg

Ms 542: 100 đồng 1972 (Giá: 50.000)

gal_99040_65053690a49f7.jpggal_99040_6505369216bcc.jpg

Ms 543: 5 Hào 1976 (Giá: 35.000

gal_99040_65053693779a7.jpggal_99040_65053694bdd5b.jpg

Ms 544: 500 đồng số lớn (Giá: 25.000)

gal_99040_65053698cfff7.jpggal_99040_6505369a1012e.jpg

MS 545: 500 đồng 1985 (Giá: 300.000)

gal_99040_6507a95eeb7f6.jpggal_99040_6507a96230869.jpg

Ms 546: 200 đồng số lớn (Giá: 50.000)

gal_99040_6507a96402254.jpggal_99040_6507a965f412a.jpg

Ms 547: 500 đồng 1969 (GIá: 40.000)

gal_99040_6507a967c1b63.jpggal_99040_6507a9697c5c2.jpg

Ms 548: 200 đồng đầu rồng (GIá: 1.600.000)

gal_99040_6507a96b04a49.jpggal_99040_6507a96c79567.jpg

gal_99040_6507a96de4256.jpg

Ms 549: 1 đồng 1963 (Giá: 30.000)

gal_99040_6507a96f64134.jpggal_99040_6507a970c9261.jpg

Ms 550: 200 đồng số lớn (Giá: 50.000)

gal_99040_6507a972373cb.jpggal_99040_6507a973a9c56.jpg

Ms 551: 200 đồng số lớn (Giá: 50.000)

gal_99040_6507a97515efa.jpggal_99040_6507a9768e9a6.jpg

Ms 552: Angcovat (GIá: 190.000)

gal_99040_6507a97803523.jpggal_99040_6507a9798980c.jpg

Ms 553:  Nguyễn Huệ bóng rồng (Giá: 920.000)

gal_99040_6461b756da3db.jpggal_99040_6461b758c20b5.jpg

Ms 554: Số lớn (Giá: 700.000)

gal_99040_6461b76018a03.jpggal_99040_6461b76104574.jpg

Ms 555: 100 đồng số lớn(Giá: 30.000)

gal_99040_6461b762c358a.jpggal_99040_6461b763d80b3.jpg

Ms 556: Thuyền buồm (Giá: 900.000)

gal_99040_64488680b7650.jpggal_99040_64488681b1c2f.jpg

Ms 557: Băng trắng (Giá: 300.000)

gal_99040_644886863f66a.jpggal_99040_6448868743010.jpg

MS 558" Gánh dưa (GIá: 70.000)

gal_99040_644886883867f.jpggal_99040_64488689119c7.jpg

Ms 559: gò mối (GIá: 250.000)

gal_99040_646482bd5979b.jpggal_99040_646482beaeb60.jpg

MS 560: Tín phiếu giấy mỏng (Giá: 350.000)

gal_99040_644886b432024.jpggal_99040_644886b516fac.jpggal_99040_644886b615d44.jpg

MS 561: Tín phiếu giấy dày (Giá: 380.000)

gal_99040_644886b6eca60.jpggal_99040_644886b7e2516.jpggal_99040_644886b918011.jpggal_99040_644886ba0594c.jpg

Ms 562: Bảo đại (Giá: 80.000)

gal_99040_644886bb0d41f.jpggal_99040_644886bbe98d2.jpg

Ms 563:  Bảo đại (Giá: 2.300.000)

gal_99040_644886c7bece4.jpggal_99040_644886c8bf943.jpg

MS 564: 10000 năm 1990 (Giá: 250.000)

gal_99040_644886efb047d.jpggal_99040_644886f08a51e.jpg

 

 

Ms 565: 5 đồng 1976 seri nhỏ (Giá: 40.000)

gal_99040_6509086858610.jpggal_99040_65090869a900f.jpg

Ms 566: 10 xu 1966 (Giá: 45.000)

gal_99040_6509086b900d9.jpggal_99040_6509086d186df.jpg

Ms 567: 5 đồng 1976 seri nhỏ (Giá: 20.000)

gal_99040_65090893a6d91.jpggal_99040_65090897885f2.jpg

Ms 568: 5 đồng 1976 seri nhỏ (Giá: 30.000)

gal_99040_6509089960d25.jpggal_99040_6509089b2ab55.jpg

MS 569: Gánh dừa (Giá: 70.000)

gal_99040_644a78bc15e02.jpggal_99040_644a78bdd80ac.jpg

MS 570: 2 đồng 1958 (GIá: 150.000)

gal_99040_645c409aa0a56.jpggal_99040_645c409d7de41.jpg

MS 571: 1 đồng 1963 (Giá: 20.0000

gal_99040_645c409fbab71.jpggal_99040_645c40a258e30.jpg

MS 572: 5 đồng gò mối (Giá: 50.000)

gal_99040_645c40b549a4e.jpggal_99040_645c40b630e0a.jpg

Ms 573: 5 đồng thuỷ đình (Giá: 170.000)

gal_99040_645c40b74c8fe.jpggal_99040_645c40b91a7e5.jpg

MS 574: 100 đồng o van (Giá: 230.000)

gal_99040_645c40ce58340.jpggal_99040_645c40cf4310e.jpggal_99040_645c40d02dda8.jpggal_99040_645c40d1718e4.jpg

Ms 575: Họp chợ (Giá: 300.0000

gal_99040_645c40d41cbb0.jpggal_99040_645c40d55794f.jpg

MS 576: 10 đồng (GIá: 55.000)

gal_99040_645c40e420398.jpggal_99040_645c40e51e644.jpg

Ms 577: gánh dừa mầu xanh (Giá: 35.000)

gal_99040_645c40e62bb52.jpggal_99040_645c40e72a407.jpg

Ms 578: Gánh dừa (GIá: 30.000)

gal_99040_645c40e8082e4.jpggal_99040_645c40e91112d.jpg

Ms 579: Gánh dừa (GIá: 30.000)

gal_99040_645c40ea23b08.jpggal_99040_645c40eb23e37.jpg

Ms 580: Gánh dừa (GIá: 10.000)

gal_99040_645c40ec0e2ce.jpggal_99040_645c40ed2ba1c.jpg

Ms 581: Lê Văn Duyệt (Giá: 150.000)

gal_99040_645c40f018f81.jpggal_99040_645c40f122575.jpg

Ms 582: 5 đồng 1955 (Giá: 50.000)

gal_99040_645c40f23428b.jpggal_99040_645c40f331a21.jpg

Ms 583: 10 đồng 1966 (Giá: 90.000)

gal_99040_645c40f838d2e.jpggal_99040_645c40f923880.jpg

Ms 584: 2 đồng 185 (Giá: 30.000)

gal_99040_645c40fa11c45.jpggal_99040_645c40fb2682d.jpg

MS 585: Mũ Săt (GIá: 90.000)

gal_99040_646441954249c.jpggal_99040_6464419618f81.jpg

MS 586: Mũ sắt CK 1 (GIá: 180.000)

gal_99040_64644196c1f91.jpggal_99040_6464419772a1a.jpg

MS 587: Lư CK 2 (Giá: 3.200.000)

gal_99040_646483b2f186e.jpggal_99040_646483b42a55c.jpggal_99040_646483b503935.jpg

Ms 588: 1000 đồng (Giá: 200.000)

gal_99040_646483ba143cc.jpggal_99040_646483bad1400.jpg

Ms 589: Mũ Sắt (Giá: 80.000)

gal_99040_646483bba52d8.jpggal_99040_646483bc6ffb7.jpg

MS 590: 20 đồng (Giá: 210.000)

gal_99040_644a78d8d6b0b.jpggal_99040_644a78d9e38ba.jpggal_99040_644a78dae2743.jpg

MS 591: 20 đồng (Giá: 280.000)

gal_99040_644a78dbdb6f7.jpggal_99040_644a78dd20cf3.jpggal_99040_644a78df17e36.jpg

Ms 592: 2000 số lớn (Giá: 40.000)

gal_99040_644a78fab9f80.jpggal_99040_644a78fbc3959.jpg

MS 593: 5 đồng 1955 (Giá: 100.000)

gal_99040_644a790ae0bfe.jpggal_99040_644a790bca5be.jpg

Ms 594: 200 đồng 1969 (Giá: 220.000)

gal_99040_644a790cdd948.jpggal_99040_644a790dd6e43.jpg

MS 595: mầu cam (Giá: 25.000)

gal_99040_644a7913d2166.jpggal_99040_644a7914d3baa.jpg

MS 596: 50 xu 1966 (Giá: 160.000)

gal_99040_644a7921bfab5.jpggal_99040_644a7922d22e5.jpg

Ms 597: 1 đồng 1976 (Giá: 170.000)

gal_99040_644a793ae51f7.jpggal_99040_644a793c03d24.jpg

MS 598: 50 đồng 1985 (Giá: 60.000)

gal_99040_644a7942da92e.jpggal_99040_644a794407311.jpg

Ms 599: 5 đồng 1955 (Giá: 75.000)

gal_99040_645c40f427c19.jpggal_99040_645c40f51df46.jpg

 

.

* Ngân hàng Vietcombank
- Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

* Ngân hàng Agribank
- Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Kiều Hưng
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Hà Nội
Ngày đăng tin: 11:12 12/03/2023
Ngày cập nhật: 08:08 21/09/2023
Báo cáo