Bán tiền Việt Nam các loại... Hàng cập nhật liên tục...

Thông tin mô tả
MS 1: 10 đồng 1963 (Giá: 400.000)/3
gal_99040_6554a228744ad.jpggal_99040_6554a22a119d6.jpg
 
MS 2: 10 đồng 1955 (Giá: 90.000)
gal_99040_6500358a53f75.jpggal_99040_6500359109460.jpg
 
MS 3: 200 đồng 1969 (Giá: 250.000)
gal_99040_6527702400014.jpggal_99040_6527702e7454b.jpg
MS 4: 10 đồng 1963 (Giá: 160.00
 
MS 5: 500 đồng 1969 (Giá: 40.000)
 
MS 6: 5000 đồng 1987 (Giá: 180.000)
gal_99040_64fc3e7091c73.jpggal_99040_64fc3e7255e83.jpg
 
MS 7: 1 đồng 1958 (Giá: 70.000)
 
MS 8: Lê Văn Duyệt (Giá: 200.000)
gal_99040_644355323e973.jpggal_99040_644355342ce40.jpg
 
Ms 9: Trúc  tím (Giá: 200.000)
gal_99040_6443561755f70.jpggal_99040_644356188ea3f.jpg
 
MS 10: 1 đồng 1985 (Giá: 20.000)
gal_99040_6443561993385.jpggal_99040_6443561a76755.jpg
 
Ms 11: 100 đồng (Giá: 10.000)
gal_99040_644356d9efa61.jpggal_99040_644356dad824f.jpg
 
Ms 12: Phật ngồi (Giá: 600.000)
 
Ms 13: Angcovat (Giá: 170.000)
 
Ms 14: Gánh muối (Giá: 180.000)
gal_99040_6354c3baa463e.jpg
gal_99040_6354c3bc5a3af.jpg
 
Ms 15:  100 đồng 1980 (Giá: 110.000)
gal_99040_64cf10cd371b7.jpggal_99040_64cf10cedf33f.jpg
 
MS 16: 10 đồng 1980 (GIá: 30.000)
gal_99040_64cf10d063091.jpggal_99040_64cf10d1ea614.jpg
 
MS 17: 20 đồng 1985 (Giá: 30.000)
gal_99040_64cf10d37f4dc.jpggal_99040_64cf10d500c4f.jpg
 
Ms 18: 200 đồng số lớn (Giá: 30.000)
gal_99040_64d8c7913fff6.jpggal_99040_64d8c79335b20.jpg
 
MS 19: 500 đồng 1969 (Giá: 150.000)/3
gal_99040_64fc3e4ade0d4.jpggal_99040_64fc3e4dd3fec.jpg
 
 
MS 20: 1 đồng 1955 (Giá: 40.000)
gal_99040_64cf10dfe5f3b.jpggal_99040_64cf10e1685cb.jpg
 
Ms 21: bóng trám (Giá: 10.000)
gal_99040_62e4bc2b92ba3.jpg
gal_99040_62e4bc2d120e2.jpg
gal_99040_62e4bc2eb2801.jpg
 
Ms 22: (Giá: 30.000)
gal_99040_615a7a92ee815.jpg
gal_99040_615a7ad9f1e9e.jpg
 
Ms 29: 1 Hào 1958 (Giá: 400.000)
 
 
MS 3:0 1 đồng 1966 (Giá: 25.000)
 
Ms 35: 100 đồng (GIá: 170.000)
gal_99040_62064c542abfb.jpg
gal_99040_62064c5bc4774.jpg
 
MS 36: 50 đồng 1969 ( Giá: 15.000)
gal_99040_64b2298de5265.jpggal_99040_64b22990186c4.jpg
 
Ms 37 : 20000 (Giá: 40.000)
 
Ms 38: 50000 giả xưa (Giá: 50.000)
 
MS 39: 1000 đồng 1969 (Giá: 20.000)
 
Ms 40: 10 đồng 1980 (Giá: 30.000)
 
Ms 41: 2 Hào 1972 (Giá: 45.000)
 
MS 42: 10000 (Giá: 40.000)
gal_99040_63969b661d43e.jpggal_99040_63969b6787315.jpg
 
Ms 43: 100 đồng 1980 số nhỏ (Giá: 120.000)
 
MS 44: (GIá: 15.000)
gal_99040_638413d7d04ab.jpggal_99040_638413da23c50.jpg
 
Ms 45: bóng sen đơn (Giá: 30.000)
gal_99040_638413dc2e519.jpggal_99040_638413de22571.jpggal_99040_638413e00e68a.jpg
 
MS 46: 20000 (Giá: 35.000)
 
MS 47: 100 đòng thuyền buồm (Giá: 1.300.000)
gal_99040_643402ea394ae.jpggal_99040_643402eb50df9.jpg
 
Ms 48: Lân đấu (Giá: 170.000)
gal_99040_62ccd9db9459c.jpg
gal_99040_62ccd9dd2daaa.jpg
 
MS 49: 10000 (Giá: 270.000)/3
gal_99040_62ccd9f3164eb.jpg
gal_99040_62ccd9f47a1bf.jpg
 
Ms 51: 50 đồng 1969 (Giá: 40.000)
Ms 52: 10 đồng 1955 (Giá: 120.000)
 
Ms 53: 5 đồng 1955 (Giá: 60.000)
 
Ms 54: 2 Hào 1972 (Giá: 100.000)
gal_99040_63268709493aa.jpg
gal_99040_6326870accb32.jpg
 
MS 56: Trần Hưng Đạo (Giá: 170.000)
 
Ms 57: 10000 (GIá: 270.000)/3
gal_99040_62e0ae850aef8.jpg
gal_99040_62e0ae86cf321.jpg
 
MS 58: 5 đồng 1958 (Giá: 90.000)

MS 59: 500 đồng (Giá: 15.000)
gal_99040_610e0b00bffb6.jpg
gal_99040_610e0b020946a.jpg
 
MS 60: 500 đồng (Giá:10.000)
gal_99040_610e0b036b931.jpg
gal_99040_610e0b04b850d.jpg
Ms 61: Lỗi in đậm (Giá: 15.000
gal_99040_6233f6d17b7d2.jpg
gal_99040_6233f6d322dee.jpg
gal_99040_6233f6d4984d9.jpg
 
Ms 62: 20xu 1966 (GIá: 70.000)
 
MS 63: 1 đồng 1958 (Giá: 120.000)
 
Ms 64: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000)
 
Ms 65: Công trái (Giá: 10.000)
gal_99040_62afdcca553c9.jpg
gal_99040_62afdccbb25f5.jpg
 
Ms 66: 2 đồng 1955 (Giá: 80.000)
 
MS 67: 500 đồng( Giá: 40.000)
gal_99040_62097bc17f1b8.jpg
gal_99040_62097bc3029af.jpg
 
MS 68: 500 đồng( Giá: 30.000)
gal_99040_62097bc47522e.jpg
gal_99040_62097bc5dd133.jpg

MS 70: Lê Văn Duyệt (Giá: 170.000)

gal_99040_63dc6dc4a6c45.jpggal_99040_63dc6dc5a514e.jpg

MS 71: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

gal_99040_63dc6dd946796.jpggal_99040_63dc6ddb6d79e.jpg

MS 72: 20 đồng 1976 (Giá: 130.000)

MS 73: 1 Hào 1972 (Giá: 150.000

MS 74: 5 Hào 1985 (Giá: 75.000)

Ms 75: 10 đồng 1985 (Giá: 300.000)

MS 76: 20 đồng1985 (Giá: 35.000

Ms77: 500 đồng AA (Giá: 40.000)/4

 
Ms 78: Trần Hưng Đạo (Giá: 20.000)
gal_99040_6340f977d8f45.jpg
gal_99040_6340f979658fe.jpg
 
MS 79: 2 Hào 1972 (Giá: 100.000)
gal_99040_6340f97dc83a9.jpg
gal_99040_6340f97f1c71d.jpg
 
Ms 82: Giá: 40.000
gal_99040_6361eefbd12b6.jpg
gal_99040_6361ef028b5b9.jpg

 

Ms 86: 1000 đồng 1969 (GIá: 25.000)
 gal_99040_64f6b20e8402c.jpg
gal_99040_64f6b1f209d26.jpg
 
Ms 87: 1000 đồng 1969 (GIá: 35.000)
gal_99040_64f6b1f79b006.jpg
gal_99040_64f6b208bce84.jpg
 
Ms 88: Quản tượng (Giá: 110.000)
gal_99040_64b893484984a.jpggal_99040_64b8934a60aaa.jpg
MS 89: Bảo đại (Giá: 80.000)
gal_99040_6463407904af0.jpggal_99040_64634079c6040.jpg
 
MS 90: Sông Hương (Giá: 120.000)
gal_99040_6406e11f296b2.jpggal_99040_6406e11fe8b3d.jpg
 
Ms 91: 1 đồng  (Giá: 330.000)
gal_99040_6327ea829cb8f.jpg
gal_99040_6327ea8de0855.jpg
 
MS 92: Gánh Muối (Giá: 180.000)
gal_99040_6382d5bcd2265.jpggal_99040_6382d5be81979.jpg
 
MS 93: Ghánh dừa (Giá: 20.000)
gal_99040_641133c19e245.jpggal_99040_641133c2a8f93.jpg
 
MS 94: Thuỷ ĐÌnh (GIá: 240.000)
gal_99040_656c2cc553aed.jpggal_99040_656c2cc7df047.jpg
 
 
Ms 95: Gánh muối (Giá: 200.000)
gal_99040_62d384941e4ec.jpg
gal_99040_62d3849614a95.jpg

Ms 96: 1 Hào 1958 (Giá: 40.000)

gal_99040_64e03a9c3b218.jpggal_99040_64e03a9ed31f9.jpg

Ms 97: 5 đồng 1966 (Giá: 75.000)

gal_99040_64e03aa1b5c42.jpggal_99040_64e03aa36a3cc.jpg

Ms 98: 1 đồng 1958 (Giá: 80.000)

gal_99040_64e03aa64921f.jpggal_99040_64e03aa8bc0c2.jpg

Ms 99: 50  xu (Giá: 40.000)

gal_99040_64e03aab8103f.jpggal_99040_64e03aad80318.jpg

Ms 100: 20  xu (Giá: 60.000)

gal_99040_64e03ab033712.jpggal_99040_64e03ab3c4d36.jpg

Ms 101: 1 đồng 1976 (Giá: 45.000)

gal_99040_6561d76fecea2.jpggal_99040_6561d77133175.jpg

Ms 102: 1 Hào 1958 (Giá: 100.000)

 

Ms 103: 10000 (Giá: 55.000)

gal_99040_64ae0dfed35c6.jpggal_99040_64ae0e019655d.jpg

Ms 104: 5 đồng 1976 (Giá: 40.000)

MS 105: 100 đồng (Giá: 290.000)

gal_99040_63b7819a10a59.jpggal_99040_63b7819aed8bb.jpggal_99040_63b7819be958d.jpg

Ms 106: 1 đồng 1985 (Giá: 10.000)
gal_99040_63f1c9cc76b01.jpggal_99040_63f1c9cd97eaa.jpg
 
MS 107: Trần Hưng Đạo (Giá: 30.000)
gal_99040_63f1ca28f39da.jpg
gal_99040_63f1ca29ad664.jpg
 
MS 108: Trần Hưng Đạo (Giá: 35.000)
gal_99040_63f1ca2f2f194.jpggal_99040_63f1ca303e0f9.jpg
 
Ms 109: 5 Hào 1985 (Giá: 200.000)
gal_99040_63df20ddb634a.jpggal_99040_63df20df06d69.jpg
 
Ms 110: 500 đồng 1972 (GIá: 110.000)
 
MS 111: gánh dừa (GIá: 70.000)
gal_99040_64b49f6f08603.jpggal_99040_64b49f712fb41.jpg
 
Ms 112: 1 Hào 1972 (GIá: 150.000)
gal_99040_64b49f94b1e22.jpggal_99040_64b49f96d06dd.jpg
 
Ms 113: 1 Hào 1972 (GIá: 130.000)
 
Ms 114:  Tín Phiếu (Giá: 600.000)
 
MS 115: 20 Cent (Giá: 70.000)
gal_99040_6277bf550b61f.jpg
gal_99040_6277bf5ec5768.jpg
 
Ms 116: 100 gánh muối (Giá: 170.000)
gal_99040_63c4abc63432c.jpggal_99040_63c4abc75db3e.jpg
 
Ms 117: 500 đồng 666 (Giá: 35.000)/3
gal_99040_626e030c243be.jpg
gal_99040_626e030db8f60.jpg
 
Ms 118: Seri AA (Giá: 10.000)
gal_99040_626e031220eb8.jpg
gal_99040_626e0313a50d6.jpg
 
Ms 119: 50000 năm 1990 (Giá: 180.000)
gal_99040_6406e18475a5b.jpggal_99040_6406e1856b47d.jpg
 
Ms 120: 200 đồng 1955 2 ký tự (Giá: 300.000)
gal_99040_6296cf63e32fb.jpg
gal_99040_6296cf654b933.jpg
 
MS 121: JJ (Giá: 15.000)
gal_99040_6296cfc868a2a.jpg
gal_99040_6296cfc9db120.jpg
 
MS 122: HH (Giá: 20.000)
gal_99040_6296cfcb766c4.jpg
gal_99040_6296cfcd09621.jpg
 
Ms 123: Công trái (Giá: 70.000)
gal_99040_63097410e5970.jpg
 
Ms 124: 500 đồng bóng trám (Giá: 5.000)
gal_99040_60e7b5850c4dc.jpg
gal_99040_60e7b58654ff5.jpg
gal_99040_60e7b58766882.jpg
 
Ms 125: Bóng trám (GIá: 10.000)
gal_99040_60fe5118317c8.jpg
gal_99040_60fe51199ed76.jpg
gal_99040_60fe511b01371.jpg
 
Ms 126: 200 đồng bóng trám (Giá: 20.000)
gal_99040_60ff844c37ffa.jpg
gal_99040_60ff84504536e.jpg
gal_99040_60ff8493b0c76.jpg
 
MS 127: 200 đồng bóng trám (Giá: 50.000)
gal_99040_60b0629a4ccca.jpg
gal_99040_60b0629bdbd0a.jpg
gal_99040_60b0629d23d9e.jpg
 
MS 128: 4444 (Giá: 30.000)
gal_99040_60b45850cf587.jpg
gal_99040_60b45852167dc.jpg
 
Ms 129: Gánh muối (Giá: 200.000)
gal_99040_62b546630f834.jpg
gal_99040_62b5466481661.jpg
 
MS 130: Gânh dừa (Giá: 40.000)
gal_99040_646868bdc81cd.jpggal_99040_646868c2c0f02.jpg
 
MS 131: 100 đồng Họp chợ (Giá: 280.000)
gal_99040_624969f75a4e0.jpg
gal_99040_624969f8c0bd8.jpg
 
Ms 132: 500 đồng Tín phiếu(Giá: 280.000)
gal_99040_6296cf69b2b43.jpg
gal_99040_6296cf6aed474.jpg
gal_99040_6296cf6c2511d.jpg
 
 

Ms 133: 100 đồng 1955 (Giá: 300.000)

gal_99040_6411357535e6f.jpggal_99040_64113576e72df.jpg

Ms 134: Ghánh muối (Giá: 200.000)

gal_99040_64129568ea2aa.jpggal_99040_6412956b0a36c.jpg

Ms 135: Trúc tím 2 ký tự (Giá: 330.000)

gal_99040_641804747faa6.jpggal_99040_64180475939ba.jpg

Ms 136: Trúc tím 1 ký tự (Giá: 280.000)

gal_99040_6418047695dd2.jpggal_99040_64180477bb8b7.jpg

MS 137: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

gal_99040_6418047e8f448.jpggal_99040_6418047fb2e31.jpg

Ms 138: 50 đồng dây leo (Giá: 300.000)

gal_99040_64180485b9d9b.jpggal_99040_64180486be4fa.jpg

MS 139: 100 đồng 1955 (Giá: 220.000)

gal_99040_641804a3c9388.jpggal_99040_641804a577783.jpg

Ms 140: 100 đồng 1991 (Giá: 10.000)

gal_99040_64180534a6852.jpggal_99040_64180535abb2e.jpg

MS 141: 20 đồng 1985 (Giá: 15.000)

MS 142: 500 đồng 1964 (Giá: 190.000)

gal_99040_6418053cef638.jpggal_99040_6418053e9cc98.jpg

Ms 143: 5 đồng 1955 (Giá: 50.000)

gal_99040_641805401eb69.jpggal_99040_641805421b0ee.jpg

MS 144: 10 đồng (Giá: 90.000)

gal_99040_641c8ab40e846.jpggal_99040_641c8ab624c0a.jpg

Ms 145: 5 Hào 1958 (Giá: 390.000)

MS 146: Công Trái (Giá: 30.000)

gal_99040_641fbe64bb625.jpggal_99040_641fbe65f1609.jpg

Ms 147: Công trais (Giá: 15.000)

gal_99040_6430e58c84f23.jpggal_99040_6430e58e7ff97.jpg

Ms 149: Công Khố (Giá: 70.000)

gal_99040_6430e5908d4cc.jpggal_99040_6430e59210fa7.jpg

Ms 150: Công Khố (Giá: 70.000)

gal_99040_6430e5936627c.jpg

MS 151: bóng trám aa (Giá: 30.000)

gal_99040_6451c140370a7.jpggal_99040_6451c141327e7.jpg

Ms 152: 50 đồng 1972 (GIá: 15.000)

Ms 153: 50000 năm 1990 (Giá: 200.000)

gal_99040_6451c1446f829.jpggal_99040_6451c14676fd4.jpg

Ms 154: 568 2000 (Giá: 35.000)

gal_99040_6451c14cbf600.jpggal_99040_6451c14e90a85.jpg

Ms 155: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

gal_99040_64b0b1bb0b6e7.jpggal_99040_64b0b1bd2b668.jpg

Ms 156: 50 đồng 1985 (Giá: 150.000)

gal_99040_64b0b1c6a3731.jpggal_99040_64b0b1c919f50.jpg

Ms 157: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

gal_99040_64b0b1cb05602.jpggal_99040_64b0b1ccde5b2.jpg

Ms 158: Vịnh Hạ Long (Giá: 130.000)

gal_99040_64b0b1d3cecca.jpggal_99040_64b0b1d62a97d.jpg

Ms 159: 1000 đồng 1969 (Giá: 15.000)

 

Ms 160: 5 đồng 1976 seri nhỏ (Giá: 35.000)

Ms 161: 5 đồng 1976 seri nhỏ (Giá: 20.000)

Ms 162: 5 đồng 1976 seri nhỏ (Giá: 25.000)

MS 163: Gánh dừa (Giá: 70.000)

gal_99040_644a78bc15e02.jpggal_99040_644a78bdd80ac.jpg

MS 164: 2 đồng 1958 (GIá: 160.000)

gal_99040_645c409aa0a56.jpggal_99040_645c409d7de41.jpg

MS 165: 1 đồng 1963 (Giá: 20.0000

MS 166: 5 đồng gò mối (Giá: 50.000)

gal_99040_645c40b549a4e.jpggal_99040_645c40b630e0a.jpg

Ms 167: 5 đồng thuỷ đình (Giá: 170.000)

gal_99040_645c40b74c8fe.jpggal_99040_645c40b91a7e5.jpg

MS 168: 100 đồng o van (Giá: 230.000)

gal_99040_645c40ce58340.jpggal_99040_645c40cf4310e.jpggal_99040_645c40d02dda8.jpggal_99040_645c40d1718e4.jpg

Ms 169: Họp chợ (Giá: 300.0000

gal_99040_645c40d41cbb0.jpggal_99040_645c40d55794f.jpg

MS 170: 10 đồng (GIá: 55.000)

gal_99040_645c40e420398.jpggal_99040_645c40e51e644.jpg

Ms 171: gánh dừa mầu xanh (Giá: 35.000)

gal_99040_645c40e62bb52.jpggal_99040_645c40e72a407.jpg

Ms 172: Gánh dừa (GIá: 30.000)

gal_99040_645c40e8082e4.jpggal_99040_645c40e91112d.jpg

Ms 173: Gánh dừa (GIá: 30.000)

gal_99040_645c40ea23b08.jpggal_99040_645c40eb23e37.jpg

Ms 174: Gánh dừa (GIá: 10.000)

gal_99040_645c40ec0e2ce.jpggal_99040_645c40ed2ba1c.jpg

Ms 175: Lê Văn Duyệt (Giá: 130.000)

gal_99040_645c40f018f81.jpggal_99040_645c40f122575.jpg

Ms 176: 5 đồng 1955 (Giá: 50.000)

gal_99040_645c40f23428b.jpggal_99040_645c40f331a21.jpg

Ms 177: 10 đồng 1966 (Giá: 90.000)

gal_99040_645c40f838d2e.jpggal_99040_645c40f923880.jpg

Ms 178: 2 đồng 185 (Giá: 30.000)

MS 179: Mũ Săt (GIá: 90.000)

gal_99040_646441954249c.jpggal_99040_6464419618f81.jpg

MS 180: Mũ sắt CK 1 (GIá: 180.000)

gal_99040_64644196c1f91.jpggal_99040_6464419772a1a.jpg

MS 181: Lư CK 2 (Giá: 3.200.000)

gal_99040_646483b2f186e.jpggal_99040_646483b42a55c.jpggal_99040_646483b503935.jpg

Ms 182: 1000 đồng (Giá: 180.000)

Ms 183: Mũ Sắt (Giá: 80.000)

gal_99040_646483bba52d8.jpggal_99040_646483bc6ffb7.jpg

MS 184: 20 đồng (Giá: 220.000)

gal_99040_644a78d8d6b0b.jpggal_99040_644a78d9e38ba.jpggal_99040_644a78dae2743.jpg

Ms 185: 2000 số lớn (Giá: 40.000)

gal_99040_644a78fab9f80.jpggal_99040_644a78fbc3959.jpg

MS 186: mầu cam (Giá: 25.000)

MS 187: 50 xu 1966 (Giá: 160.000)

Ms 188: 1 đồng 1976 (Giá: 170.000)

MS 189: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

gal_99040_644a7942da92e.jpggal_99040_644a794407311.jpg

Ms 190: 5 đồng 1955 (Giá: 75.000)

gal_99040_645c40f427c19.jpggal_99040_645c40f51df46.jpg

MS 191: 5 đồng 1963 (Giá: 650.000)

gal_99040_651ccdea98a93.jpggal_99040_651ccdefe1607.jpg

MS 192: Công phiếu (Giá: 70.000)

gal_99040_651ccdf98d402.jpg

MS 193: Công phiếu(Giá: 70.000)

gal_99040_651ccdfe78d85.jpg

MS 194: 50 đồng dây leo (Giá: 280.000)

gal_99040_651fdc766b2c4.jpggal_99040_651fdc7aecd21.jpg

MS 195: 100 đồng 1980 (Giá: 350.000)

gal_99040_651fdcb113bca.jpggal_99040_651fdcb4b0723.jpg

Ms 196: 10 đồng 1958 (Giá: 200.000)

gal_99040_6525f3a01ee12.jpggal_99040_6525f3a18c390.jpg

Ms 197: 500 đồng 1972 (Giá: 90.000)

Ms 198: 100 đồng 1972 (Giá: 120.000)

gal_99040_6525f3a82a00e.jpggal_99040_6525f3abbde3f.jpg

Ms 199: 100 đồng 1972 (Giá: 120.000)

gal_99040_6525f3ae0b2cf.jpggal_99040_6525f3afc70e9.jpg

MS 200: 5 đồng 1966 (Giá: 400.000)

MS 201: 5 đồng 1966 (Giá: 90.000)

gal_99040_652a13319c09f.jpggal_99040_652a13366a559.jpg

MS 202: 100 đồng 1991 (Giá: 30.000)

gal_99040_655832dc4bcc7.jpggal_99040_655832ddbfa0f.jpg

Ms 203: 10000 (Giá: 100.000)

gal_99040_652a13451f6d9.jpggal_99040_652a13470ddc4.jpg

Ms 204: Gánh dừa (Giá: 50.000)

gal_99040_652a134923f0d.jpggal_99040_652a134b408a1.jpg

Ms 205: Gánh dừa (Giá: 50.000)

MS 206: 10000 (Giá: 80.000)

gal_99040_652a13511a47b.jpggal_99040_652a1352f124b.jpg

Ms 207: seri lớn (GIá: 40.000)

gal_99040_652a1354ea21c.jpggal_99040_652a135a541c1.jpg

MS 208: 10 đồng 1980 (Giá: 30.000)

gal_99040_652a135e8e800.jpggal_99040_652a13632e67f.jpg

MS 209: 2 đồng 1980 (Giá: 25.000)

gal_99040_652a1367e9924.jpggal_99040_652a136b82e0a.jpg

 

Ms 210: Voi nền hồng (Giá: 30.000)

gal_99040_643b6198900d0.jpggal_99040_643b6199a7c44.jpggal_99040_643b619aa6b39.jpg

Ms 211: Công trái (GIá: 70.000)

gal_99040_643b61a8b1d88.jpggal_99040_643b61a98c989.jpg

MS 212: 5 Hào 1985 (Giá: 120.000)

gal_99040_643b61dfa6a9d.jpggal_99040_643b61e0a1b91.jpg

MS 213: 1 đồng 1985 (Giá: 90.000)

gal_99040_643f6df4b3f4b.jpggal_99040_643f6df86a241.jpg

MS 214: 1000 voi xanh (Giá: 40.000)

gal_99040_643f6e154fcdd.jpggal_99040_643f6e17383b6.jpggal_99040_643f6e1feeaee.jpg

Ms 215: 1 đồng 1985 (Giá: 25.000)

gal_99040_643f6e6346acc.jpggal_99040_643f6e64ef143.jpg

MS 216: 500 đồng  bóng trám (Giá: 30.000)
gal_99040_640c01a7488aa.jpggal_99040_640c01a83b55e.jpggal_99040_640c01a93a547.jpg
 
Ms 217: Bóng trám liền số (Giá: 80.000)
gal_99040_640c01b047771.jpggal_99040_640c01b222604.jpggal_99040_640c01b364660.jpg
 
Ms 218: Bóng trám liền số (Giá: 80.000)
gal_99040_640c01b480ca4.jpggal_99040_640c01b59305a.jpggal_99040_640c01b6c9cb9.jpg
 
Ms 219: 1 Hào 1958 (Giá: 300.000)
gal_99040_6382d1362776e.jpggal_99040_6382d13774656.jpg
 
MS 220: số lớn lỗi seri in lệch (Giá: 40.000)
gal_99040_6382d146d8846.jpggal_99040_6382d1490c0ef.jpg
 
Ms 221: 100 đồng 1955 1 ký tự (Giá: 240.000)
gal_99040_64080bbbd3233.jpg
gal_99040_64080bbcb4f76.jpg
 
MS 222:  20 đồng 1955 không gấp giữa (Giá: 400.000)
gal_99040_6382d19eec4e6.jpggal_99040_6382d1a0c7bd7.jpg
gal_99040_6382d1a29f29c.jpg
 
MS 223: 5 đồng 1966 (Giá: 150.000)
gal_99040_63894a420df60.jpggal_99040_63894a432e7f7.jpg
 
Ms 224: (Giá: 10.000)
gal_99040_638eab6eafeda.jpggal_99040_638eab700d3bf.jpg
 
Ms 225: (Giá: 15.000)
gal_99040_638eab716168b.jpggal_99040_638eab7321989.jpg
 
Ms 226: (Giá: 10.000)
gal_99040_638eab74f254c.jpggal_99040_638eab76d56b9.jpg
 
Ms 227: (Giá: 10.000)
gal_99040_638eab798bf91.jpggal_99040_638eab7b025d5.jpg
 
MS 228: 2 đồng 1963 (Giá: 80.000)
gal_99040_6393007c3d04a.jpggal_99040_6393007e3cae9.jpg
 
MS 229: (GIá: 240.000)
gal_99040_63969cd57a7fc.jpggal_99040_63969cd6ada0e.jpg
 
Ms 230: 10000 (Giá: 70.000)
gal_99040_63b3aa4abf842.jpggal_99040_63b3aa4ca4135.jpg
 
Ms 231: 500 đồng 1985 (Giá: 250.000)
gal_99040_63b3aa4dc2277.jpggal_99040_63b3aa4fd46ab.jpg
 
Ms 232: 5 Hào 1985 (Giá: 120.000)
gal_99040_63b3aa64ee800.jpggal_99040_63b3aa66c7a23.jpg
 
Ms 233: 100 đồng 1962 (Giá: 220.000)
gal_99040_63b4ecc9b2f81.jpggal_99040_63b4eccb93b84.jpg
 
Ms 234: 2 Hào 1972 (Giá: 100.000)
gal_99040_63b4ecccaa2e6.jpggal_99040_63b4ecce9a2aa.jpg
 
MS 235: bóng trám (Giá: 30.000)
gal_99040_63be1906dc6c0.jpggal_99040_63be1908028d2.jpggal_99040_63be19091cd24.jpg
 
Ms 236: Bóng trám (Giá:" 20.000)
gal_99040_63be190a2f796.jpggal_99040_63be190c1f759.jpggal_99040_63be190e1340d.jpg
 
Ms 237: 200 đồng bóng trám (Giá: 20.000)
gal_99040_63c2110c9876d.jpggal_99040_63c2110ec5630.jpg
gal_99040_63c21110a6234.jpg
 
Ms 238: 100 đồng (Giá: 240.000)/3
gal_99040_63c2111299ee7.jpg
gal_99040_63c211a1eb3e3.jpg
 
Ms 239: 5 đồng 1958 bóng sao lớn (Giá: 200.000)
gal_99040_63e706dc0fea7.jpggal_99040_63e706dd77e7a.jpg
 
Ms 240: 1 đồng 1958 (GIá: 25.000)
gal_99040_6402d282e8211.jpggal_99040_6402d283e14af.jpg
 
 
 

Ms 241: Trúc tím (Giá: 300.000)

gal_99040_6461b7348585d.jpggal_99040_6461b73606c49.jpg

MS 242: 2 đồng 1963 (Giá: 70.000)

gal_99040_6461b73aab951.jpggal_99040_6461b73be8a8b.jpg

Ms 243: Gò mối số 5 nhỏ (Giá: 230.000)

MS 244: 50 Cent (Giá: 40.000)

gal_99040_6468160c7bb78.jpggal_99040_6468160e145e5.jpg

MS 245: 2 Hào (GIá: 45.000)

gal_99040_6468161538fc7.jpggal_99040_64681617438fa.jpg

Ms 246: 5 đồng 1966 (Giá: 50.000)

gal_99040_649bab867dd67.jpggal_99040_649bab8835627.jpg

Ms 247: 1 đồng 1955 (Giá: 40.000)

gal_99040_649bab8d3b440.jpggal_99040_649bab8f9a8f5.jpg

Ms 248: 2 đồng 1955 (GIá: 30.000)

Ms 249: 50 đồng 1955 (Giá: 300.000)

gal_99040_64a385704a8cd.jpggal_99040_64a38572e81e2.jpg

Ms 250: 200 đồng 1972 (GIá: 130.000)

Ms 251: 10000 (Giá: 90.000)

gal_99040_64bddbebb04e8.jpggal_99040_64bddbedb07d3.jpg

MS 252: 5 đồng 1955 (Giá: 90.000)

gal_99040_64bddbf08bbba.jpggal_99040_64bddbf3497f8.jpg

Ms 253: 5 đồng 1958 bóng sao nhỏ (Giá: 120.000)

gal_99040_64bddbff8c10f.jpggal_99040_64bddc01df435.jpg

gal_99040_64bddc0470b08.jpg

MS 254: 1 Hào 1958 (Giá: 100.000)

gal_99040_64bddd3aa7c89.jpggal_99040_64bddd3d33849.jpg

MS 255: 1 Hào 1958 (Giá: 70.000)

gal_99040_64bddd42c29ce.jpg

MS 256: 30 đồng 1981 (Giá: 450.000)

Ms 257: kỷ niệm (Giá: 75.000)

gal_99040_64c3284870a26.jpggal_99040_64c3284ae548e.jpg

Ms 258: Thần tài (Giá: 20.000)

gal_99040_64c3285cb3fbb.jpggal_99040_64c3285eb968d.jpg

Ms 259: Thần tài lớn (Giá: 20.000)

gal_99040_64c32860c8a94.jpggal_99040_64c32862d3143.jpg

Ms 260:  (Giá: 10.000)

gal_99040_64c32865b7fb0.jpggal_99040_64c32867b0d03.jpg

Ms 261: (Giá: 10.000)

gal_99040_64c32869c0c0d.jpggal_99040_64c3286bd0d8d.jpg

Ms 262:  (Giá: 10.000)

gal_99040_64c3286edab61.jpggal_99040_64c32874220be.jpg

Ms 263: Thần tài (Giá: 25.000)

gal_99040_64c32876bdd9e.jpggal_99040_64c32879bbfe8.jpg

MS 264: 200 đồng số lớn (Giá: 20.000)

gal_99040_64d33927a5a3b.jpggal_99040_64d3392961bfe.jpg

MS 265: 20 đồng 1985 (Giá 30.000)

gal_99040_64d339db209fd.jpg

gal_99040_64d3392d5d7de.jpg

MS 266: 100 đồng họp chợ (Giá: 260.000)

gal_99040_64d3392192d5c.jpg

gal_99040_64d33a254b1d3.jpg

Ms 267: 5 đồng dân quân (Giá: 40.000)

gal_99040_64d59ac83e394.jpggal_99040_64d59aca32a51.jpg

Ms 268: 5 hào 1976 (Giá: 100.000)

gal_99040_64d59acc41b6a.jpggal_99040_64d59acf48a7f.jpg

Ms 269: 5 hào 1976 (Giá: 20.000)

gal_99040_64d59add4e474.jpggal_99040_64d59adf0d4fd.jpg

Ms 270: Sông Hương  (Giá: 220.000)

gal_99040_64e9c23b3bbd4.jpggal_99040_64e9c23dae5a6.jpg

MS 271: Sông Hương chữ F (Giá: 160.000)

gal_99040_64e9c23fd2759.jpggal_99040_64e9c241b6ffc.jpg

MS 272: 2 đồng 1958 (Giá: 140.000)

gal_99040_64f16044af35f.jpggal_99040_64f160480cbd1.jpg

Ms 273: 2 đồng lỗi (Giá: 40.000)

gal_99040_64f1a121f02c6.jpggal_99040_64f1a126b0676.jpg

MS 274: 1000 đồng 1969 (Giá: 35.000)

gal_99040_64f1a14f4928a.jpggal_99040_64f1a15380c54.jpg

MS 275: In lại (Giá: 20.000)

gal_99040_6500361678993.jpggal_99040_6500361a09423.jpg

MS 276: In lại (Giá: 20.000)

gal_99040_6500361c8feb2.jpggal_99040_6500361f52a01.jpg

Ms 277: 50 đồng 1972 (GIá: 60.000)

gal_99040_65003626b7e80.jpggal_99040_65003629248f0.jpg

Ms 578: 50 đồng 1972 (GIá: 60.000)

gal_99040_6500362b5c6f7.jpggal_99040_6500362e19434.jpg

Ms 279: 10 đồng 1955 (Giá: 45.000)

gal_99040_6500363033df5.jpggal_99040_65003632b6b8d.jpg

Ms 280: 10 đồng 1955 (Giá: 180.000)

gal_99040_650036348bc1e.jpggal_99040_65003636af9f9.jpg

Ms 281: 10 Cent (Giá: 40.000)

gal_99040_6500363d7c3f0.jpggal_99040_6500363fe162e.jpg

Ms 282: 10000 (Giá: 280.000)/3

gal_99040_6505368d89f03.jpggal_99040_6505368f2efb8.jpg

Ms 283: 100 đồng 1972 (Giá: 50.000)

gal_99040_65053690a49f7.jpggal_99040_6505369216bcc.jpg

Ms 284: 5 Hào 1976 (Giá: 30.000

gal_99040_65053693779a7.jpggal_99040_65053694bdd5b.jpg

Ms 285: 500 đồng số lớn (Giá: 25.000)

gal_99040_65053698cfff7.jpggal_99040_6505369a1012e.jpg

MS 286: 500 đồng 1985 (Giá: 300.000)

gal_99040_6507a95eeb7f6.jpggal_99040_6507a96230869.jpg

Ms 287: 200 đồng số lớn (Giá: 50.000)

gal_99040_6507a96402254.jpggal_99040_6507a965f412a.jpg

Ms 288: 200 đồng đầu rồng (GIá: 1.400.000)

gal_99040_6507a96b04a49.jpggal_99040_6507a96c79567.jpg

gal_99040_6507a96de4256.jpg

Ms 289: 1 đồng 1963 (Giá: 30.000)

gal_99040_6507a96f64134.jpggal_99040_6507a970c9261.jpg

Ms 290: 200 đồng số lớn (Giá: 50.000)

gal_99040_6507a972373cb.jpggal_99040_6507a973a9c56.jpg

Ms 291: 200 đồng số lớn (Giá: 50.000)

gal_99040_6507a97515efa.jpggal_99040_6507a9768e9a6.jpg

Ms 292: Angcovat (GIá: 190.000)

gal_99040_6507a97803523.jpggal_99040_6507a9798980c.jpg

Ms 293:  Nguyễn Huệ bóng rồng (Giá: 830.000)

gal_99040_6461b756da3db.jpggal_99040_6461b758c20b5.jpg

Ms 294: Số lớn (Giá: 560.000)

gal_99040_6461b76018a03.jpggal_99040_6461b76104574.jpg

Ms 295: 100 đồng số lớn(Giá: 35.000)

gal_99040_651632e78d150.jpggal_99040_651632e92afbc.jpg

Ms 296: 100 đồng số lớn(Giá: 30.000)

gal_99040_651632eac4121.jpggal_99040_651632ec44000.jpg

Ms 297: Thuyền buồm (Giá: 900.000)

gal_99040_64488680b7650.jpggal_99040_64488681b1c2f.jpg

Ms 298: Băng trắng (Giá: 300.000)

gal_99040_644886863f66a.jpggal_99040_6448868743010.jpg

MS 299" Gánh dưa (GIá: 70.000)

gal_99040_644886883867f.jpggal_99040_64488689119c7.jpg

Ms 300: gò mối (GIá: 250.000)

MS 301: Tín phiếu giấy mỏng (Giá: 350.000)

gal_99040_644886b432024.jpggal_99040_644886b516fac.jpggal_99040_644886b615d44.jpg

MS 302: Tín phiếu giấy dày (Giá: 380.000)

gal_99040_644886b6eca60.jpggal_99040_644886b7e2516.jpggal_99040_644886b918011.jpggal_99040_644886ba0594c.jpg

Ms 303: Bảo đại (Giá: 80.000)

gal_99040_644886bb0d41f.jpggal_99040_644886bbe98d2.jpg

Ms 304:  Bảo đại (Giá: 2.300.000)

gal_99040_644886c7bece4.jpggal_99040_644886c8bf943.jpg

MS 305: 10000 năm 1990 (Giá: 220.000)

gal_99040_644886efb047d.jpggal_99040_644886f08a51e.jpg

MS 306: Họp chợ màu đen (Giá: 290.000)

gal_99040_654448f3b4f9f.jpggal_99040_654448f5b2d40.jpg

Ms 307: 1 đồng gánh dừa (Giá: 60.000)

gal_99040_654448f76aa01.jpggal_99040_654448f8ee01c.jpg

Ms 308: 1 đồng gánh dừa (Giá: 50.000)

gal_99040_654448fa2c9c3.jpggal_99040_654448fb4f30b.jpg

Ms 309: 1 đồng 1958 (Giá: 100.000)

Ms 310: 1 đồng 1958 (Giá: 110.000)

gal_99040_654448ffa1cde.jpggal_99040_65444900ec031.jpg

Ms 311: 500 đồng mầu nâu hiếm(Giá: 130.000)

gal_99040_655ec0d8dc166.jpggal_99040_655ec0dad4ebe.jpg

gal_99040_655ec2bcbb5ae.jpg

MS 312: 5 đồng 1966(Giá: 400.000)

gal_99040_655ec1366c5c2.jpggal_99040_655ec13844435.jpggal_99040_655ec139cd51d.jpg

Ms 313: 20 đồng 1976 (GIá: 220.000)

MS 314" 5 đồng 1985 (Giá: 30.000)

gal_99040_6562b1731f245.jpggal_99040_6562b175b00e8.jpg

MS 315" 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 316: 500 đồng 1969 (Giá: 40.000)

gal_99040_6562b17b0d02e.jpggal_99040_6562b17c88803.jpg

Ms 317: 10 đồng 1963 (Giá: 160.000)

gal_99040_6562b17de1c30.jpggal_99040_6562b17f4856e.jpg

Ms 318: 1 Hào 1972 (GIá: 120.000)

gal_99040_6562b18334678.jpggal_99040_6562b184a50df.jpg

Ms 319: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)

gal_99040_6562b185f1755.jpggal_99040_6562b18731967.jpg

Ms 321: Lân đấu (GIá: 160.000)

MS 322: cọp (GIá: 60.000)

gal_99040_65693b5d3d8a5.jpggal_99040_65693b6992f24.jpg

MS 323: 100 đồng 192(Giá 65.000)

gal_99040_65647e59db490.jpggal_99040_65647e5bbfc23.jpg

MS 324: 1 đồng 1958 ( Giá: 70.000)

gal_99040_65647e5dc3bf8.jpggal_99040_65647e6028080.jpg

MS 325: 500 đồng 1972(Giá: 60.000)

gal_99040_65647e624a38e.jpggal_99040_65647e648a377.jpg

.

.

.

* Ngân hàng Vietcombank
- Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

* Ngân hàng Agribank
- Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Kiều Hưng
Địa chỉ: , Hà Nội
Ngày đăng tin: 11:12 12/03/2023
Ngày cập nhật: 08:59 05/12/2023
Báo cáo