Tiền hiếm 5 dollars mộc đỏ 1928.
Giá: 1200k/tờ
☎️: 0903.998887

 

 

 

 




__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887