* Vui lòng nhắn tin hay điện thoại- giá chưa bao gồm phí vận chuyển - cám ơn :

* Một số xu bạc xưa :


MS1: Có 17 xu nhỏ - xu của Mỹ, Anh, Indochine, Thụy sĩ -  xu nhẹ nhất là khoảng 10 gram xu nâng nhất 13,95 gram  -  ngang 16mm đến 19 mm - giá 100 đồng /  1 xu :
MS2: xu bạc trung giá 200 ngàn 1 xu :* Giá tùy đồng :
MS3  : 02 xu bạc cô **** gieo mạ của Pháp , xu to 350 ngàn, xu nhỏ 250 ngàn, xu Nhật chim phượng hoàng bạc 300 ngàn : MS4: 03 xu bạc - có giấy kiểm định - xem hình:1/ Xu bạc cô **** gieo mạ, xu 1960 xu France Pháp , 350 ngàn :


 2/ Xu Anh bạc 60% ,năm1933 , 200 ngàn :3/ xu 20 APX năm 1960, 300 ngàn