GL9-tiengiay.vn -ZALO-093335666 5-THU MUA DON NHÀ-ĐỒ XƯA- SÀNH SƯ-TỬ BÀNG GHẾ-TEM TIỀN XU-BẶ

 15:18 08/08/2022
shop Ngọc Ngân

LƯU Ý-vẫn chuyễn hàng bình thương nha các bác

toppic này chuyên bán tiền quốc tế CAMBODIA LAOS

(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

 2. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
 3. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
 4. KÍNH MỜI

Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 

EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN

Trang wed của shop: tiengiay.vn

CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.Lai
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 17:09 06/07/2021


MS-1
TIỀN CỦA LAOS CỦ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-40K/1 TỜMS-2
TIỀN CỦA LAOS CỦ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-40K/1 TỜ

MS-3
TIỀN CỦA LAOS CỦ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-60K/1 TỜ


MS-4
TIỀN CỦA LAOS CỦ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-60K/1 TỜ

MS-5
TIỀN CỦA LAOS CỦ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-160K/1 TỜ


MS-6
TIỀN CỦA LAOS CỦ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-40K/1 TỜ
MS-7
TIỀN CỦA LAOS UNC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-90K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-300K/5 TỜ


MS-8
TIỀN CỦA LAOS XF
GIÁ BÁN HIỆN NAY-90K/1 TỜ

MS-9
TIỀN CỦA LAOS XF
GIÁ BÁN HIỆN NAY-90K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-400K/5 TỜ-UNC

MS-10
TIỀN CỦA LAOS XF
GIÁ BÁN HIỆN NAY-120K/1 TỜ

MS-11
TIỀN CỦA LAOS XF
GIÁ BÁN HIỆN NAY-50K/1 TỜ

MS-12
TIỀN CỦA LAOS XF
GIÁ BÁN HIỆN NAY-80K/1 TỜ

MS-13
TIỀN CỦA LAOS XF
GIÁ BÁN HIỆN NAY-50K/1 TỜMS-14
TIỀN CỦA LAOS XF
GIÁ BÁN HIỆN NAY-50K/1 TỜ


MS-15
TIỀN CỦA LAOS XF AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-60K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-300K/5 TỜ-AUNC


MS-16
TIỀN CỦA LAOS  AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-15K/1 TỜ


MS-17
TIỀN CỦA LAOS  AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-10K/1 TỜ

MS-17
TIỀN CỦA LAOS  AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-25K/1 TỜ

MS-18
TIỀN CỦA LAOS  AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-25K/1 TỜ


MS-19
TIỀN CỦA LAOS  AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35K/1 TỜ


MS-20
TIỀN CỦA LAOS  AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-40K/1 TỜ

MS-21
TIỀN CỦA LAOS  AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-40K/1 TỜ

MS-22
TIỀN CỦA LAOS  AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-15K/1 TỜ


MS-23
TIỀN CỦA CAMBODIA-UNC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-15K/1 TỜ

MS-24
TIỀN CỦA CAMBODIA-UNC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-10K/1 TỜ


MS-25
TIỀN CỦA CAMBODIA-UNC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-10K/1 TỜ

MS-26
TIỀN CỦA CAMBODIA-UNC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-10K/1 TỜ
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 09:14 21/07/2021


MS-27
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-10K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-28
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-25K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-29
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-30
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-31
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-45K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-32
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-75K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-33
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-145K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-34
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-10K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-35
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-30K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-36
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-40K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-37
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-20K/1 TỜ


MS-38
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-20K/1 TỜ


MS-39
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-20K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-40
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-25K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-41
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-42
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-75K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-43
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-25K/1 TỜMS-44
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35K/1 TỜ

tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 12:20 24/07/2021

MS-45
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-46
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-45K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-47
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-85K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-48
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-10K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-55
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-56
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-125K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-57
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-15K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-49
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-60K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-50
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-10K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-51
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-30K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-105K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 15:52 24/07/2021
MS-52
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-10K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-45K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-53
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-20K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-75K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-54
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-20K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-75K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-55
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-300K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 11:05 09/08/2021
MS-56
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-15K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-50K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-57
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-85K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-300K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 17:00 09/08/2021
MS-58
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-285K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-59
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-15K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-30K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-60
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-10K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-30K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-61
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-20K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-60K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-62-tiền thây thế
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-400K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂUtên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 14:20 28/08/2021
MS-63-tiền thây thế
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-500K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-63-tiền thây thế
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-500K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂUMS-64
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-400K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-65
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-400K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-66
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-140K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-500K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-67-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-240K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-800K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-68-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-15K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-40K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 14:24 28/08/2021
MS-70-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-45 K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-71-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-450 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-72-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-350 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-73-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-74-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 14:37 28/08/2021
MS-75-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-76-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-45 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-77-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-55 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-78-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-45 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-79-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-45 K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-160 K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-80-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-35 K/1 TỜ
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100 K/5 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-81-
TIỀN CỦA CAMBODIA-AU
GIÁ BÁN HIỆN NAY-900 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-82-
TIỀN CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-350 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-83-
TIỀN CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-550 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-84-
TIỀN CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-120 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-85-
TIỀN CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-86-
TIỀN CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-70 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-87-
TIỀN CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-80 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-88-
TIỀN CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-80 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU
MS-89-
TIỀN CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-90 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-90-
TIỀN CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-190 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU

MS-91-
TIỀN CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-390 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂU


MS-92-
vé số  CỦA CAMBODIA-
GIÁ BÁN HIỆN NAY-30 K/1 TỜ
CÁC CHỮ KÝ KHÁC NHÂUtên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Bản tin đã đăng lúc 17:05 06/07/2021
Cập nhật lần cuối 15:18 08/08/2022
Đánh Giá - Nhận Xét:
Đánh giá của bạn:
DANH MỤC PHỐ
close
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
 • Quy chế hoạt động
 • Quy trình giải quyết tranh chấp
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
  Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
  Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
  Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.