Em giao lưu tờ chúng chỉ của bác sĩ tai mũi họng tốt nghiệp trước 75. Có cả hình ảnh các bác sĩ khác cùng ký tên kỉ niệm ra khoá, rất hay.
Bác này nay chắc vẫn hành nghề, ai đến khám mà đem theo hình ảnh này chắc..được khám chữa miễn phí à, hi.
Hình ảnh trắng đen chân thật nhìn mỗi vị rất phong độ từ bác sĩ cho đến bác bác lính xưa..
Bs Phạm ngọc Toán
Bs Hoàng...
Bs Phạm gia Khánh
Int Nguyễn đình Khôi
Bs Trần như Sum
Bs Dương đình Công