Em giao lưu lô sách tiếng Anh viết trước 75 nhiều sách rất hay, chuẩn mực, sách viện trợ logo “cái bắt tay” rất nổi tiếng, bác nào cho con học tiếng anh mau mang về, bác nào mê tầm radio ấp chiến lược thì hợp cùng bộ nhe.
Lô gồm 12 cuốn. Sách giữ kỹ yên tâm dùng hoặc sưu tầm.