Giao lưu quyêtn sách xưa tác giả nổi tiếng Dương Quảng Hàm viết, sách in 1951.
Rất đáng sưu tầm trong kho tàng sách xưa.