Giai lưu quyển: dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.
Tình trạng: sách sạch đẹp, dày, bìa đủ
Nội dung tuyệt hay có rất nhièu nhân vật nổi tiếng, trình bày sống động như bộ phim.
Kt: 28cm x22.5cm x2.5cm