Sách: Thủ công.

Thông tin mô tả

Gluu sách xưa: Thủ công lớp nhất, lớp nhì

Tình trạng như ảnh, thiếu 1 trang cuối. Còn lại đủ trang.

Gluu: 200kgal_56476_647efa122fcb0.jpggal_56476_647efa17892d9.jpggal_56476_647efa1c5251e.jpggal_56476_647efa1f214c1.jpggal_56476_647efa2269e73.jpggal_56476_647efa25d5218.jpggal_56476_647efa29cd7d3.jpggal_56476_647efa2de31dd.jpggal_56476_647efa31c97b6.jpggal_56476_647efa356a28a.jpggal_56476_647efa3c1f0ed.jpggal_56476_647efa408b56a.jpggal_56476_647efa43e3add.jpggal_56476_647efa468cf16.jpggal_56476_647efa4a47f6e.jpggal_56476_647efa4c54abc.jpggal_56476_647efa4f9985e.jpggal_56476_647efa51d8df0.jpggal_56476_647efa551ebd1.jpggal_56476_647efa5b5cb86.jpggal_56476_647efa5d7dd32.jpggal_56476_647efa617d94c.jpg

Chủ tài khoản: Từ Thị Thùy Linh, Số tài khoản: 0111000208527, Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ.
Góp ý
Đăng bởi: lamlam
Địa chỉ: CT, Cần Thơ
Ngày đăng tin: 16:20 06/06/2023
Ngày cập nhật: 20:19 09/06/2023
Báo cáo