Huy hiệu Thanh Nữ Cộng Hoà & hình  Đang tập bắn . 
1500k / 1 bộ ( khó ráp ) 
0772616668