*Vui lòng nhắn tin hay điện thoại - Zalo số như trên -  cám ơn :
Mua hết lô giá thỏa thuận ,

1/ 05 quyển : 01 tiếng Hàn, 01 ca ta lo Chảm ....- giá 230 ngàn + 50 ngàn gửi :

2/ 02 quyển lịch Vạn niên , quyển to pho to 300 ngàn ( đủ như loại này ít ) , quyển 1910 - 2050 giá 99,000đ  + gửi 50 ngàn - Nhận gạch :
3/ 06 quyển ứng dụng dịch học, phong thủy - giá 340 cho 6 quyển + 50 ngàn gửi :

4/ 03 quyển dự đoán số mệnh theo Tứ trụ của Ông Thiệu Vĩ Hoa , 310,000 ngàn + 50 ngàn gửi :


5/ 02 quyển 290 ngàn + 50 gửi :


6/ 01 quyển sổ tay Đá Quý , hình ảnh màu 300 ngàn + 50 gửi :
7/ 03 tạp chí Cổ vật , 500 ngàn 03 quyển + 50 ngàn gửi :