Hình Postcard Việt Nam Xưa - Giấy Tờ Xưa - Vé Số Cũ (H)
Sóc Trăng    3 ngày trước    Lưu lại   
Tham gia 7 năm trước
 ĐT: 070.290. xxxx
Chuyển phát nhanh trong nước phí 15k
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 
14:53 28/T04/2019  
H01 - 3 tấm hình nhỏ Vũng Tàu và Kiên Giang - giá k (đã bán)

H02 - Tháp núi Bà Đen - Tây Ninh - giá 200k 


H03 - Ngọ Môn - Huế - giá 180k 


H04 - Cảnh Huế - giá 150k 


H05 - Cảnh Huế - giá 140k 


H06 - Cầu Trường Tiền - Huế - giá 180k 


H07 - Lăng Khải Định - Huế - giá 150k 


H08 - Vũng Tàu - giá 150k 


H09 - Vũng Tàu - giá 200k 


H10 - VũngTàu - giá 150k 


H11 - Đà Lạt - giá 150k 


H12 - Nha Trang - giá k (nhận gạch) 

H13  - Sài Gòn - giá 180k 


H14 - Sài Gòn - giá 180k 


H15 - Sài Gòn - giá 150k 


H16 -  Sài Gòn - giá 180k 


H17 - Đường phố - giá 150k 


H18 - Hòn Phụ Tử Hà Tiên - giá 180k 


H19 - Bến tàu Mỹ Tho - giá 180k 


H20 - Đền Ngọc Sơn Hà Nội - giá 150k
H21 - Thiệp chúc Noel của Thanh Gioan - giá 150k 


H22 - Ông Đồ 1969 - giá k (đã bán)

H23 - Thiệp Chúc Xuân 1965 - giá 150k 


H24 - 2 Thiệp chúc mừng năm mới 1963 và 1966 - giák (nhận gạch)

H25 - Thư mời Đại Á Ngân Hàng 1970 - giá  120k


H26   - Chi phiếu Mẫu  - giá 150k 


H27  - Chi phiếu Mẫu VN Ngân Hàng - giá 150k 


H28 - Chi phiếu Mẫu Nam Đô Ngân Hàng chi nhánh ĐàLạt - giá 150k 


H29 - Thẻ Liên đoàn 1964 - giá 160k 


H30 - Giấy thông hành của cộng đồng người Hoa bang Quảng Đông 1946 và biên lai thuế - giá k  

H31  - Giấy tờ xưa 1954 - giá 350k


H32 - Giấy tờ xưa 1954 - giá 350k


H33 - Giấy tờ xưa - giá k (đã bán)

H34 - Dấu mộc thời Indochine Hoa - Pháp - Việt - Miên - Lào - giá 550k 


H35 - Giấy tờ thời Indochine  - giá k 

H36 - Giấy thông báo của Đại Học Paris Pháp 1955 - giá 80k 


H37 - Tem Postcard GAGARIN , 6 cái - giá 300k (không bán lẽ)


H38  - Thư thực gửi thời Indochine - giá 250k 


H39 - Thư thực gửi thời Indochine - giá 200k 


H40 -  khổ 20x24cm - giá 160k 
H41  - Tờ quảng cáo dầu nhị thiên đường xưa trước 1975 14x23cm - giá k (đặt gạch)
H42  - Tờ quảng cáo dầu nhị thiên đường xưa trước 1975 14x23cm - giá 180k (đã bán)
H43  - Tờ quảng cáo dầu nhị thiên đường xưa trước 1975 14x23cm - giá 180k (đặt gạch)
H44  - Tờ quảng cáo dầu nhị thiên đường xưa trước 1975 14x23cm - giá 180k (đặt gạch)
H45  - Tờ quảng cáo dầu nhị thiên đường xưa trước 1975 14x23cm - giá 180k (đặt gạch)
H46  - Tờ quảng cáo dầu nhị thiên đường xưa trước 1975 14x23cm - giá 180k (đặt gạch)
H47 - vé số ủng hộ xây bệnh viện và đường dây điện - giá k (đã bán)

H48  - Vé số 1970  2 tờ - giá 40k 
H49  - Vé số 1963  2 tờ - giá k (đặt gạch
H50  - Vé số 1969 và 75  2 tờ - giá 40k 
H51  - Vé số 1965 và 67  2 tờ - giá k (đặt gạch)
H61  - Tờ quảng cáo Vải của Nhật thời 1960s,  - giá 160k 
12x14,5 và 9,5x12cm 


H62  - Tờ quảng cáo Vải của Nhật thời 1960s, 11,5x16,5cm - giá 100k 


H63  - Tờ quảng cáo Vải của Nhật thời 1960s, 12,5x17,5cm - giá 100k 


H64  - Tờ quảng cáo Vải của Nhật thời 1960s, 12x17cm - giá đã bán

H65  - Tờ quảng cáo Vải của Nhật thời 1960s, 11,5x15cm - giá 100k 


H66  - Tờ quảng cáo Vải của Nhật thời 1960s, 13x14cm - giá 100k 


H67  - Tờ quảng cáo Vải của Nhật thời 1960s, 11,5x16,5cm - giá đã bán
H68  - Tờ quảng cáo Vải của Nhật thời 1960s, 12,5x17,5cm - giá đã bán

H69  - Tờ quảng cáo Vải của Nhật thời 1960s, 12,5x17,5cm - giá 100k 


H70 - Tờ quảng cáo Vải của Nhật thời 1960s, 12,5x17,5cm - giá 100k 


H71 - Thời Indochine, giấy đặt vé máy bay 1949 - giá 300k 


H72 - giá k (đặt gạch)

H73 - , FDC - giá 180k 


H74 - Tem phật Đảng, mẫu thiết kế đẹp - giá 180k 


H75  - Các mẫu bức họa phác thảo của họa sĩ Miền Nam trong chiến khu 18x24cm - giá 200k 


H76  - Các mẫu bức họa phác thảo của họa sĩ Miền Nam trong chiến khu 18x24cm - giá 200k 


H77  - Các mẫu bức họa phác thảo của họa sĩ Miền Nam trong chiến khu 18x24cm - giá 200k 


H78  - Các mẫu bức họa phác thảo của họa sĩ Miền Nam trong chiến khu 18x24cm - giá 400k 


H79  - Các mẫu bức họa phác thảo của họa sĩ Miền Nam trong chiến khu 18x24cm - giá 400k 
H80  - Tem niêm   - giá 15k


H81  - Tem niêm   - giá 25k


H82  - Tem niêm   - giá 25k


H83  - Tem niêm , block 4  - giá 15k/k4 


H84  - Tem niêm ,  block 4   - giá 60k


H85 - tem thực phẩm đặt biệt - giá k (nhận gạch)

H86  - Tem thuế Indochine   - giá 30k


H87  - Tem niêm   - giá 15k


H88  - Tem niêm   - giá 15k


H89  - Tem niêm   - giá 20k


H90  - Tem niêm   - giá 20k


H91  - Tem niêm   - giá 25k


H92  - Tem niêm   - giá 20k


H93  - Tem niêm   - giá 15k


H94  - Tem niêm   - giá 15k


H95  - Tem niêm   - giá 25k

 
H96  - Tem niêm   - giá 25k


H97  - Tem niêm   - giá 20k


H98  - Tem niêm   - giá 20k


H99  - Tem niêm   - giá 15kH100 - Tem niêm   - giá 15k
H101 Bì thực gửi Tem Chu Văn An, tem thu hồi - giá k (đã bán)
H102 Bì thực gửi Tem Chu Văn An, tem thu hồi - giá k (đã bán)
H103 Bì thực gửi Tem Chu Văn An, tem thu hồi - giá k (đã bán)
H104 Bì thực gửi Tem Chu Văn An, tem thu hồi - giá k (đã bán)
H105 Bì thực gửi Tem Chu Văn An, tem thu hồi - giá k (đã bán)
H106 Bì thực gửi Tem Chu Văn An, tem thu hồi - giá k (đã bán)
H107  - Bì thực gửi - giá k (đặt gạch)


H108  - Bì thực gửi - giá 80k 


H109  - Bì thực gửi (còn thư) - giá 80k 


H110  - Bì thực gửi (còn thư) - giá 80k 


H111  - Bì thực gửi - giá 80k 


H112  - Bì thực gửi (còn thư) - giá 80k 


H113  - Bì thực gửi (còn thư) - giá 80k 
H114 - 3 tấm hình 6,5x9cm - giá 100k 


H115 - 3 tấm hình nhỏ Vũng Tàu 4,5x7 - giá k  (đã bán)

H116 - Hình xưa dừa 3 ngọn 6x9cm - giá 30k 


H117 - 2 tấm hình 7x8cm - giá 70k 


H118 - Postcard xưa, Suối Kiệt - giá 100k 


H119  - Hình Sài Gòn xưa 9x13cm - giá k (đã bán)

H120 - Postcard xưa - giá 80k 


H121   - Hình xưa 9x13cm - giá k  (đã bán)

H122  - Postcard xưa thực gửi - giá 110k 


H123   - Hình xưa 9x13cm - giá k (đã bán)
H124  - Postcard xưa, nhà thờ Thái Bình - giá k (đã bán)

H125  - Postcard xưa - giá 60k 


H126  - Hình xưa 9x13cm - giá 80k 


H127 - Hình xưa 8x11cm - giá 50k 


H128  - Hình Sài Gòn xưa 9x13cm - giá k (đã bán)
H129 - Hình Sài Gòn xưa 9x13cm - giá k (đã bán)

H130 - Hình xưa, Sinh Viên giữ trật tự giao thông, 12x17cm - giá 250k 


H131 - Hình xưa, Bà Trần Lệ Xuân, đệ nhất phu nhân thời , 12x20cm - giá 400k 
H132  - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 


H133  - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 


H134  - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 


H135  - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 


H136  - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 


H137  - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 


H138  - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 


H139  - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 


H140  - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 


H141  - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 


H142 - Cảnh sông nước Miền Tây những năm 1950s, 12,5x17cm - giá 85k 
H143 khổ lớn 25x32cm - giá k (đã bán)
Poster điện ảnh Sài Gòn những năm 1960s. 
H144 - Báo Mới tặng bạn đọc, khổ 24x31cm - giá k (đã bán)
Diễn Viên : Túy Phượng 
H145  - Poster, khổ 25x32cm, Thẩm Thúy Hằng(người đẹp Bình Dương) 10 năm giông tố - giá k (đã bán)H146  - khổ 23x31cm - giá 40k (đã bán)


H147  - khổ 19x27cm - giá k (Đã bán)
H148  - khổ 19x27cm - giák (Đã bán)
H149  - khổ 16x25cm - giák (đã bán)
H150  - khổ 16x25cm - giá k
H151  - khổ 20x21cm - giá 
H152  - 14x18cm - giá 
H153  - 18x27cm - giá
H154  - Giấy quảng cáo Tivi xưa 21x28cm - giák (đã bán)
H155  - Cải cách điền địa - giá k (đặt gạch)
H156  - Cải cách điền địa - giá k (đã bán)
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Đăng phản hồi Đã có 2 phản hồi
Cập nhật lúc 21:03 28/02/2020  ○○○
Qian (10)
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Điện thoại: 09327 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
đặt:

h145 thẩm thúy hằng
h184

Cập nhật lúc 23:20 12/05/2019  ○○○
Thuong Thanh (1)
Địa chỉ: Hoan Kiem
Điện thoại: 09036 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Tôi gạch H124
Đăng nhập
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Thông tin trang web
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ