Truyện , tiểu thuyết 198x - 199x

Thông tin mô tả

Xin xem phản hồi bên dưới

Giao lưu truyện up từ từ 

MS1- Những ngày Cần Vuơng - 300k 

gal_117233_63d15736ebb86.jpggal_117233_63d157385a369.jpggal_117233_63d157396cdda.jpggal_117233_63d1573be9c4f.jpggal_117233_63d1573da0a02.jpggal_117233_63d1574112258.jpggal_117233_63d15742a64ab.jpggal_117233_63d1574414c8d.jpggal_117233_63d1574532dcf.jpggal_117233_63d15746b3f72.jpggal_117233_63d1574844bc4.jpggal_117233_63d1574981487.jpggal_117233_63d1574b0e3e9.jpggal_117233_63d1574ddeefe.jpggal_117233_63d1575004ad2.jpggal_117233_63d1575229fb6.jpg

gal_117233_63d157c3e636e.jpggal_117233_63d157c563f10.jpggal_117233_63d157c66b2b2.jpggal_117233_63d157c8038e5.jpggal_117233_63d157c947b87.jpggal_117233_63d157ca84449.jpggal_117233_63d157ce49940.jpggal_117233_63d157cf9cfa2.jpggal_117233_63d157d1761c5.jpg

 

 

gal_117233_63d157d2b6778.jpg

MS2-  Áo Cà Sa Nhuộm Máu 1989 ( Tô Nguyệt Đỉnh ) , có dán keo trang 29,30
---- GIÁ 300k 

gal_117233_63d1582c029f4.jpggal_117233_63d1582e704a9.jpggal_117233_63d1583067e4c.jpggal_117233_63d158324c740.jpggal_117233_63d1583431033.jpggal_117233_63d158363f776.jpggal_117233_63d15838b0f1b.jpggal_117233_63d1583a3649d.jpggal_117233_63d1583c35821.jpggal_117233_63d1583ed87f6.jpggal_117233_63d15844e9330.jpggal_117233_63d1584694a13.jpggal_117233_63d15847c1f15.jpggal_117233_63d1584ac863b.jpggal_117233_63d1584c830de.jpggal_117233_63d1584f81e23.jpggal_117233_63d1585206d67.jpggal_117233_63d158558ec6d.jpggal_117233_63d1585782921.jpggal_117233_63d1585b128f7.jpggal_117233_63d1585e652dd.jpggal_117233_63d15861327f2.jpggal_117233_63d15862a82c4.jpggal_117233_63d1586394bd6.jpggal_117233_63d15864c20d8.jpggal_117233_63d15866714ab.jpggal_117233_63d158679acbd.jpggal_117233_63d1586955760.jpg

MS3 - Chiến Quốc Sách - 300k 

gal_117233_63d158a211844.jpggal_117233_63d158a2d7905.jpggal_117233_63d158a3cbbf7.jpggal_117233_63d158a4e6049.jpggal_117233_63d158a5d664a.jpggal_117233_63d158a76729d.jpggal_117233_63d158a89c17f.jpggal_117233_63d158a9c9681.jpggal_117233_63d158aae3ad3.jpggal_117233_63d158abc4d15.jpggal_117233_63d158ad096a7.jpggal_117233_63d158ae18429.jpggal_117233_63d158af2ae9b.jpggal_117233_63d158b07e4fd.jpggal_117233_63d158b1af6ef.jpggal_117233_63d158b2a76d1.jpggal_117233_63d158b36a192.jpggal_117233_63d158b465e64.jpggal_117233_63d158b5c4b96.jpggal_117233_63d158b6cbf38.jpggal_117233_63d158b8145ba.jpggal_117233_63d158b8de36c.jpg

MS4- Truyền Kỳ Mạn Lục - 300k 

gal_117233_63d159755f257.jpggal_117233_63d159769bb19.jpggal_117233_63d15977b9c5b.jpggal_117233_63d159791cd6e.jpggal_117233_63d1597c08a03.jpggal_117233_63d1597d39bf5.jpggal_117233_63d1597e6ead7.jpggal_117233_63d1598097cab.jpggal_117233_63d159830215f.jpggal_117233_63d15984b4b32.jpggal_117233_63d1598608884.jpggal_117233_63d159876b2a7.jpggal_117233_63d15989b2bfb.jpggal_117233_63d1598b8443e.jpggal_117233_63d1598ce3170.jpggal_117233_63d1598ea92e3.jpggal_117233_63d15990bb717.jpggal_117233_63d159926310a.jpggal_117233_63d159940e7ed.jpggal_117233_63d159957c8df.jpggal_117233_63d15996a9de1.jpggal_117233_63d1599783643.jpggal_117233_63d1599883005.jpggal_117233_63d1599991d87.jpg

MS5- Đêm trước Cha và Con ( bìa cứng ) Liên Xô - 300k 

gal_117233_63d159f4909d6.jpggal_117233_63d159f60e579.jpggal_117233_63d159f78404c.jpggal_117233_63d159f87095d.jpggal_117233_63d159f95957f.jpggal_117233_63d159fa58f41.jpggal_117233_63d159fb3a182.jpggal_117233_63d159fc1f0b4.jpggal_117233_63d159fd40ee6.jpggal_117233_63d15a00d81ac.jpggal_117233_63d15a025d72f.jpggal_117233_63d15a0342660.jpggal_117233_63d15a0504ae3.jpggal_117233_63d15a06768c6.jpggal_117233_63d15a078d028.jpggal_117233_63d15a08d8caa.jpggal_117233_63d15a0a11f6c.jpggal_117233_63d15a0ae36fe.jpggal_117233_63d15a0ccf9d1.jpggal_117233_63d15a0f82456.jpg

MS6- Những kỳ lạ trong thế giới Sinh vật 1977
- mất trang 65,66 và trang 175,176
- rách góc trên trang 77,78
--- GIÁ 200k

gal_117233_63d15c8ebd6e8.jpggal_117233_63d15c8f70dea.jpggal_117233_63d15c903ef7b.jpggal_117233_63d15c912f57d.jpggal_117233_63d15c91e627e.jpggal_117233_63d15c9350d70.jpggal_117233_63d15c9413832.jpggal_117233_63d15c94d98f3.jpggal_117233_63d15c95d18d5.jpggal_117233_63d15c96f3707.jpggal_117233_63d15c982c9c9.jpggal_117233_63d15c996928b.jpggal_117233_63d15c9a3372d.jpggal_117233_63d15c9aee11e.jpggal_117233_63d15c9bdaa30.jpggal_117233_63d15c9cde0e1.jpggal_117233_63d15c9dbf323.jpggal_117233_63d15c9eb7305.jpggal_117233_63d15c9fb2fd6.jpggal_117233_63d15ca088b48.jpggal_117233_63d15ca134869.jpggal_117233_63d15ca1d84ba.jpg

MS7- Đến Với Rừng - 200k 

gal_117233_63d15cea512b9.jpggal_117233_63d15cecb369e.jpggal_117233_63d15cee21e80.jpggal_117233_63d15cef479a2.jpggal_117233_63d15cf0e35d5.jpggal_117233_63d15cf3de62a.jpggal_117233_63d15cf53da4c.jpggal_117233_63d15cf6a046f.jpggal_117233_63d15cfa78a16.jpggal_117233_63d15cfb92e68.jpggal_117233_63d15cfd183ea.jpggal_117233_63d15cfe103cc.jpggal_117233_63d15cff5c04e.jpggal_117233_63d15d0057d20.jpggal_117233_63d15d017d842.jpggal_117233_63d15d026de44.jpggal_117233_63d15d0369b15.jpggal_117233_63d15d04694d7.jpggal_117233_63d15d064ddca.jpggal_117233_63d15d07f13dd.jpggal_117233_63d15d092a69f.jpggal_117233_63d15d0a6e942.jpggal_117233_63d15d0b6a613.jpggal_117233_63d15d0c9f4f6.jpggal_117233_63d15d0db5c57.jpggal_117233_63d15d0ecc3b9.jpggal_117233_63d15d0fc439b.jpggal_117233_63d15d1132b7e.jpggal_117233_63d15d12418ff.jpggal_117233_63d15d13c2aa2.jpggal_117233_63d15d1494924.jpggal_117233_63d15d1597fd5.jpggal_117233_63d15d16885d7.jpggal_117233_63d15d1846d6a.jpggal_117233_63d15d1964eac.jpggal_117233_63d15d1a8e6be.jpggal_117233_63d15d1bb41e0.jpggal_117233_63d15d1cd2322.jpggal_117233_63d15d1da04b3.jpggal_117233_63d15d1e9fe75.jpggal_117233_63d15d1f71cf7.jpggal_117233_63d15d203fe88.jpg

MS8- Lửa Tắt Lòng ( Nguyễn Công Hoan ) - 200k

gal_117233_63d22f214f8a2.jpggal_117233_63d22f21ebb13.jpggal_117233_63d22f230a345.jpggal_117233_63d22f23b9667.jpggal_117233_63d22f248f1d8.jpggal_117233_63d22f255d369.jpggal_117233_63d22f262780b.jpggal_117233_63d22f271411c.jpggal_117233_63d22f27d27fe.jpggal_117233_63d22f289cc9f.jpggal_117233_63d22f29aba21.jpggal_117233_63d22f2b4f724.jpggal_117233_63d22f2c6d866.jpggal_117233_63d22f2dd0288.jpggal_117233_63d22f2ef20ba.jpggal_117233_63d22f2fb4b7c.jpg

MS9- Cờ Bay Theo Gió ( xin phép mượn tấm hình trên mạng ) , có rách vài tờ 

- GIÁ 400k 

gal_117233_63d29b19bb186.jpggal_117233_63d29b3d92635.jpggal_117233_63d29b3e550f6.jpggal_117233_63d29b3f13ec8.jpggal_117233_63d29b3fd25a9.jpggal_117233_63d29b40a442b.jpggal_117233_63d29b4153e3c.jpggal_117233_63d29b420384d.jpggal_117233_63d29b42a749e.jpggal_117233_63d29b434b7df.jpggal_117233_63d29b43e3d60.jpggal_117233_63d29b4493771.jpggal_117233_63d29b4552543.jpggal_117233_63d29b4605c44.jpggal_117233_63d29b46a5ba5.jpggal_117233_63d29b474dbd6.jpggal_117233_63d29b47edb37.jpggal_117233_63d29b48e9809.jpggal_117233_63d29b49ddafb.jpggal_117233_63d29b4a8981c.jpggal_117233_63d29b4b485ed.jpggal_117233_63d29b4bd549e.jpggal_117233_63d29b4c88b9f.jpggal_117233_63d29b4d4f351.jpggal_117233_63d29b4e1d4e2.jpggal_117233_63d29b4ed41e3.jpggal_117233_63d29b4fbce05.jpggal_117233_63d29b5068b26.jpggal_117233_63d29b511c227.jpggal_117233_63d29b51bfe79.jpggal_117233_63d29b5267eaa.jpg

MS10- Vườn Kỳ trong Phủ Chúa 1989 - 300k 

gal_117233_63d2b63838618.jpggal_117233_63d2b6391d54a.jpggal_117233_63d2b63a1921b.jpggal_117233_63d2b63b4671d.jpggal_117233_63d2b63c0cecf.jpggal_117233_63d2b63d17f61.jpggal_117233_63d2b63e0c252.jpggal_117233_63d2b63eb3b93.jpggal_117233_63d2b63fdd3a5.jpggal_117233_63d2b640cd9a7.jpggal_117233_63d2b64194158.jpggal_117233_63d2b64256c1a.jpggal_117233_63d2b642f2e8b.jpggal_117233_63d2b643d03dc.jpggal_117233_63d2b644a5f4e.jpggal_117233_63d2b6456102f.jpggal_117233_63d2b6463a891.jpggal_117233_63d2b646da7f2.jpggal_117233_63d2b647ac673.jpggal_117233_63d2b6485fd74.jpggal_117233_63d2b6493d2c6.jpggal_117233_63d2b64a0f147.jpg

gal_117233_63d2b67b1a6dd.jpggal_117233_63d2b67bd13df.jpg

MS11- Bóng Người Xưa ( Bà Tùng Long ) 1989

- có lủng lổ từ trang 23 đến trang 28

-- GIÁ 200K

gal_117233_63d339f710d6e.jpggal_117233_63d339f818110.jpggal_117233_63d339f93dc32.jpggal_117233_63d339fa412e4.jpggal_117233_63d339fcaed98.jpggal_117233_63d339fe3800b.jpggal_117233_63d339ffa60fd.jpggal_117233_63d33a0142420.jpggal_117233_63d33a0232a22.jpggal_117233_63d33a04b3586.jpggal_117233_63d33a05b6c38.jpggal_117233_63d33a06d4d7a.jpggal_117233_63d33a084724c.jpggal_117233_63d33a096907e.jpggal_117233_63d33a0b016b1.jpggal_117233_63d33a0c2ebb3.jpggal_117233_63d33a0e2a247.jpggal_117233_63d33a0f57749.jpggal_117233_63d33a102d2ba.jpggal_117233_63d33a114f0ec.jpggal_117233_63d33a121958e.jpggal_117233_63d33a12d028f.jpggal_117233_63d33a13a9af0.jpggal_117233_63d33a1473f92.jpggal_117233_63d33a1527693.jpggal_117233_63d33a16102b4.jpggal_117233_63d33a16c32c6.jpg

MS 12-

CTK NGÔ QUANG THIỆN
NGÂN HÀNG SACOMBANK
PHÒNG GIAO DỊCH BÀU CÁT
TÀI KHOÃN 060067983168
CHI NHÁNH TÂN BÌNH
Góp ý
Đăng bởi: Ngô Quang Thiện
Địa chỉ: 254/5a1,Trường Chinh,phường 13, Quận Tân Bình,TPHCM, HCM
Ngày đăng tin: 23:20 25/01/2023
Ngày cập nhật: 23:20 25/01/2023
Báo cáo