Giao lưu 2 cuốn sách giáo dục công dân trước 1975 ( VNCH)còn nguyên bìa, đủ trang.
300 ngàn đồng bao ship
Lh 09181900