Sách hồi ký của cô Kiều Chinh - diễn viên điện ảnh trước 75,

Sách có chữ ký của cô Kiều Chinh, 

Sách rất đẹp, dày gần 500 trang,

Sách được in tại USA,

Liên hệ 0901 802 641 để biết thêm chi tiết,