Sách hồi ký của chú Elvis Phương - ca sĩ nổi tiếng trước 75,

Sách có chữ ký của chú Elvis Phương, 

Sách rất đẹp, dày gần 450 trang,

Sách được in tại USA,

Liên hệ 0901 802 641 để biết thêm chi tiết,