GL47-tiengiay.v n-0933356665-MU A-TRANH-ĐỒ XƯA- SÀNH-TỬ BÀNG GHẾ-TEM TIỀN XU-BÁN NHÃN QUẸT

Thông tin mô tả
shop Ngọc Ngân


toppic này chuyên bán bản nhạc giấy xưa củ các loại

(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

  2. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
  3. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
  4. KÍNH MỜI

Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 

EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN

Trang wed của shop: tiengiay.vn

CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.Lai

MS-1 -NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1962
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI


MS-2 -NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1962
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-3-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-350K/1 CÁI
MS-4-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1954-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-5-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1960
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-6-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1960
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-7-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1960
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-8-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1960
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-9-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1960
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-10-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1960
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-11-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1960
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-12-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1960
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-13-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1962
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-14-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1962
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-15-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1962
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-16-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1962
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-17-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1962
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI


MS-18-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1962
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-19-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1962
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-20-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1963
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-21-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1963
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-22-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1963
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI


MS-23-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1962
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-24-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1963
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-25-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1963
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-26-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-27-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-28-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-29-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI


MS-30-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI


MS-31-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-32-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI

MS-33-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-34-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-750K/1 CÁI
MS-35-NHÃN QUYỆT XƯA CỦ VN-NĂM-1964
NHÃN QUYỆT IN THỮ-RẤT HIẾM THẤY
GIÁ BÁN-350K/1 CÁI
MS-36-TEM ĐƯỜNG XƯA CỦ VN-NĂM-1977
GIÁ BÁN-300K/1 CON
MS-37-TEM LƯƠNG THỰC XƯA CỦ VN-NĂM-1970
GIÁ BÁN-300K/1 CON
MS-39-TEM LƯƠNG THỰC XƯA CỦ VN-NĂM-1970
GIÁ BÁN-200K/1 CON

MS-40-TEM LƯƠNG THỰC XƯA CỦ VN-NĂM-
GIÁ BÁN-300K/1 CON
MS-41-TEM LƯƠNG THỰC XƯA CỦ VN-NĂM-
GIÁ BÁN-300K/1 CON
MS-42-TEM LƯƠNG THỰC XƯA CỦ VN-NĂM-
GIÁ BÁN-300K/1 CON

MS-43-TEM LƯƠNG THỰC XƯA CỦ VN-NĂM-1976
GIÁ BÁN-300K/1 CON
MS-44-TEM LƯƠNG THỰC XƯA CỦ VN-NĂM-
GIÁ BÁN-200K/1 CON
MS-45-TEM ĐƯỜNG XƯA CỦ VN-NĂM-1981
GIÁ BÁN-300K/1 CON
MS-46-TEM THỊT XƯA CỦ VN-NĂM-1981
GIÁ BÁN-300K/1 CON

MS-47-TEM LƯƠNG THỰC XƯA CỦ VN-NĂM-
GIÁ BÁN-700K/1 CON

MS-48-TEM VẢI XƯA CỦ VN-NĂM-
GIÁ BÁN-300K/1 CON

MS-49-TEM VẢI HẬU GIAN XƯA CỦ VN-NĂM-
GIÁ BÁN-200K/1 CON
MS-50-TEM VẢI BEN TRE XƯA CỦ VN-NĂM-
GIÁ BÁN-200K/1 CON
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Góp ý
Đăng bởi: Ngạn-Nhiều
Địa chỉ: 57 Nguyễn Du, HCM
Ngày đăng tin: 16:07 19/12/2021
Ngày cập nhật: 16:13 04/02/2023
Báo cáo