5 miếng logo bằng đồng của Nhật Bản .PX.

250.000 ₫
Thông tin mô tả

250k cho 5 miếng logo bằng đồng xưa của Nhật Bản. Về gắn đâu củng đẹp 

gal_136624_655ca513019a8.jpggal_136624_655ca5148a6ba.jpggal_136624_655ca515de66c.jpggal_136624_655ca51732a10.jpggal_136624_655ca51889df7.jpggal_136624_655ca51a519da.jpggal_136624_655ca51bac632.jpggal_136624_655ca51d1b1e8.jpggal_136624_655ca51ea47f3.jpggal_136624_655ca5201b919.jpggal_136624_655ca5217ae3b.jpggal_136624_655ca523234c1.jpggal_136624_655ca524b3590.jpggal_136624_655ca526226d6.jpggal_136624_655ca527e8938.jpggal_136624_655ca5295e117.jpggal_136624_655ca52b08462.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 19:40 21/11/2023
Ngày cập nhật: 08:50 05/12/2023
Báo cáo