Lo bằng đồng hàng xưa. Gắn xe nào củng đẹp.PX

250.000 ₫
Thông tin mô tả

250k bao sip cho logo bằng đồng hàng xưa gắn đâu củng đẹp 

 

gal_136624_63ab80756196c.jpggal_136624_63ab807c82f82.jpggal_136624_63ab8083c272e.jpggal_136624_63ab808c7e6c8.jpggal_136624_63ab80964c154.jpggal_136624_63ab809ec9642.jpggal_136624_63ab80a8c485b.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt F 7.Q 6 TPHCM, HCM
Ngày đăng tin: 06:33 28/12/2022
Ngày cập nhật: 15:36 06/06/2023
Báo cáo