ODO 2 lỗ 1 gông âm hay

Thông tin mô tả

ODO 2 lỗ 1 gông âm hay

 

Lien he : 0985.438.146
Ghi chú :
Thanh toán trước 10% giá đã thỏa thuận (Trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản 100%). Hàng nhận được sẽ đúng, đủ như các ảnh đã đăng. Xem ky, mua rồi miễn trả lại ( trừ khi có các thỏa thuận khác )

Bán hàng là cho đi một giá trị, người mua nhận được giá trị và biết ơn bạn vì đồng tiền họ bỏ ra một cách xứng đáng.
Góp ý
Đăng bởi: Le Hoang Anh
Địa chỉ: phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng tin: 09:53 26/05/2023
Ngày cập nhật: 09:18 05/06/2023
Báo cáo