Đồng hồ & quạt nhôm !

Thông tin mô tả

Đồng hồ công sở Pháp và quạt Nga vỏ nhôm xưa hoạt động tốt  ! 2 món : 2tr

gal_379854_6412ec31edb98.jpg

gal_379854_64a3bb2064d02.jpggal_379854_64a3bb21ad8b1.jpggal_379854_64a3bb233b440.jpggal_379854_64a3bb245f927.jpggal_379854_64a3bb257edf0.jpggal_379854_64a3bb26b2a78.jpggal_379854_64a3bb27cbdf1.jpggal_379854_64a3bb2957a48.jpg

Góp ý
Đăng bởi: Phương Kim Trần
Địa chỉ: Hà Nội, Hà Nội
Ngày đăng tin: 17:15 16/03/2023
Ngày cập nhật: 07:19 30/09/2023
Báo cáo