Bản tin đã ngừng đăng và không được hiển thị công cộng
Đăng bởi: Mã Thanh
Địa chỉ: Chùa Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng tin: 12:23 28/10/2022
Ngày cập nhật: 13:12 09/02/2023
Báo cáo