Thích ○○○ 

- Bô Kéo ,Nhip , Găp inot _ Kéo Cãt Tia Cành

Đăng lúc 07:37 24/04/2018 ○ Cập nhật lúc 07:55 18/02/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
le phan viet thai binh 21
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7 - Hải ngoại
Điện thoại: 09036 
- Bô Kéo ,Găp ,Nhip Sů Dung Trong Y Tê
- Chât Liêu inot ,Mói Chua Sů Dųng 
- Nhů Hình ( Bô 3 Cây 60 k _ 10 Bô 550 k ) 

- Kéo Căt Tia Cành Nhât Mói Chua Sů Dung 
- Nhů Hình ( 270 k ) 

Chữ ký
Bình Jeep

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo