Thích ○○○ 

- Bô Đùòng Ray Trůõc Đôi Công Nghiêp To

Đăng lúc 16:21 09/12/2018 ○ Cập nhật lúc 14:05 02/03/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
le phan viet thai binh 21
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7 - Hải ngoại
Điện thoại: 09036 
- Bô Đùòng Ray Đôi 2 Tâng Tháo Máy Son Công Nghiêp To Dày  Chiu Lůc Kéo Dàn Bøm _ Thung Chúa  _ Dàn Khuôn Høn  200 ki
- Gôm 2 Tâng Trên Và Dúói 
- Trong Lůøng 1 Bên 10 Ki 
- Nhů Hình ( 980 k Bô 2 Cây )

 - Lúc Chua Kéo Là 32 Cm 


- Lúc Kéo Ra 1 Tâng 


- Kéo Ra Hêt Là 1 M 23 Cm 
- 1 Tâng Là 4 Phân 


- Tron 2 Tâng 10 CM 
- Tháo Trong Dàn Máy Duoi Đây 


                                    - CALL - 

                              - 0903699982 -
Ghi chú
Bình Jeep

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo