Thích ○○○ 

- 2 Loąi Quat Thôi Lông Nhôm _ inot Đúc

Đăng lúc 18:46 19/01/2019 ○ Cập nhật lúc 07:54 21/03/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
le phan viet thai binh 21
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7 - Hải ngoại
Điện thoại: 09036 
- 2 Loąi Quąt Thôi Lông Quąt Nhôm Và inot Hàng Đúc Tháo Máy 
- 01 - Quat Nhôm Nguyên Cái Luôn Lông Năng 10 kg 
- Nhů Hình (1.050.000)
- Bê Ngang  5 Tâc 6 


- Chiêu Sâu 2 Tâc 5 


- Bê Ngang Măt Trong 4 Tâc 2 - 02 - Quąt Lông Ruôt Nhôm Măt Săt 
- Nhů Hình (800 K )


- Bê Ngang 4 Tâc 4 


- Chiêu Sâu 2 Tâc 
- Bê Ngang Măt Trong 3 Tâc 3 

                                  - CALL - 

                            - 0903699982 - 
Ghi chú
Bình Jeep

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo