Thích ○○○ 

Mỏ lết răng mỹ có lưỡi gà bật tanh tách

Đã bán
Đăng lúc 00:29 12/02/2019 ○ Cập nhật lúc 06:57 12/02/2019 ○ Đăng tại HCM
Lôi Minh Tân 17
Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh - HCM
Điện thoại: 07647 
Kính phố!
Mỏ lết răng Mỹ thép màu đen, kềm răng còn ngon lành chưa mẻ cầm bóp lưỡi gà còn ngon bật tanh tách, sử dụng rất ngon lành hay sưu tập...
 
 
 
 
 
 
 
 

-Call: 0764710683-Tân-HCM
(Ko trả lời sms nhé)
Thanks

1 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 06:57 12/02/2019  ○○○
Trần Việt Trung (8)
Địa chỉ: 46 Đoàn thị Điểm Vũng Tàu
Điện thoại: 09169 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cái đe có bán không bạn, nếu bán nhắn vào tin nhắn, Thanks
Báo cáo