Thích ○○○ 

Kéo combo 5 cây

Giá bán: 600.000 ₫
Đăng lúc 01:04 12/02/2019 ○ Cập nhật lúc 00:10 15/02/2019 ○ Đăng tại HCM
Lôi Minh Tân 17
Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh - HCM
Điện thoại: 07647 
Kính phố!
Combo 5 cây kéo nhật thép cắt, luỡi kéo còn lành lặn chưa mẻ lưỡi kéo bén cắt ngon lành...Mỗi cây đều có dấu mộc....
-Giá: 600K/ cả combo 5 cây.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Call: 0764710683-Tân-HCM
(Ko trả lời sms nhé)
Thanks

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo