mua hàng trực tiếp ở mỹ và gửi về vn với số lượng nhiều
và nhiều chủng loại mặt hàng , để tiện cho các bác có nhu cầu
xin vui lòng click chuột vào nick LÊ VĂN MAI sẽ thấy trên 40 bài
đăng với cả nghìn món hàng chủ yếu là hàng usa với giá cả hợp lý
                 và chất lượng thì không phải bàn
             với phương châm khách hàng là thượng đế
            hàng được cập nhật và bổ sung thường xuyên

H1 - số 1 - 1,2kg giá 650n chưa sử dụng ; số 2 - 1kg  giá 550n 
        số 3 - 0,9kg giá 500n chưa sử dụng
                                                                         số 1, 2 đã bán

  
H2 - số 1 - 0,9kg giá 550n ; số 2 - 0,9kg  giá 450n ; số 3 - 0,8kg giá 450n
                                                 số 1,2,3 đã bán 


H3 - búa xưa
        số 1 - 0,6kg giá 350n ; số 2 - 0,7kg  giá 380n ; số 3 - 0,7kg giá 400n 
     
H4 - búa xưa
        số 1 - 0,6kg giá 350n ; số 2 - 0,6kg  giá 350n ; số 3 - 0,6kg giá 350n
                                                          số 3 đã bán

H5 - búa xưa
        số 1 - 0,6kg giá 350n ; số 2 - 0,5kg  giá 350n ; số 3 - 0,6kg giá 400n
                                         số 2 đã bán

 
H6 - búa xưa bị nứt cán
         số 1 - 0,5kg giá 300n ; số 2 - 0,6kg  giá 300n ; số 3 - 0,6kg giá 300n  
  
H7 - búa xưa
        số 1 - 0,5kg giá 350n ; số 2 - 0,5kg  giá 350n ; số 3 - 0,5kg giá 350n 

H8 - búa xưa
        số 1 - 0,5kg giá 300n ; số 2 - 0,4kg  giá 300n ; số 3 - 0,5kg giá 300n

H9 - búa xưa
        số 1 - 0,4kg giá 300n ; số 2 - 0,4kg  giá 300n ; số 3 - 0,4kg giá 300n

H10 - búa xưa
          số 1 - 0,6kg giá 380n ; số 2 - 0,6kg  giá 400n ; số 3 - 0,5kg giá 300n
                                                số 1,3 đã bán


H11- búa xưa
         số 1 - 0,5kg giá 400n ; số 2 - 0,3kg  giá 350n ; số 3 - 0,4kg giá 350n
                                                 số 1, 2 đã bán


H12 - búa xưa
          số 1 - 0,4kg giá 350n ; số 2 - 0,3kg  giá 350n ; số 3 - 0,5kg giá 350n
                                           số 1,2,3 đã bán


H13 - búa vaughan
          số 1 - 0,5kg giá 400n ; số 2 - 0,5kg  giá 400n ; số 3 - 0,4kg giá 350n 

H14 - búa vaughan
          số 1 - 0,4kg giá 350n ; số 2 - 0,4kg  giá 350n chưa sử dụng ; số 3 - 0,4kg giá 400n
                                                       - số 3 đã bán 


H15 - búa vaughan
          số 1 - 0,4kg giá 400n chưa sử dụng  ; số 2 - 0,4kg  giá 400n chưa sử dụng 
          số 3 - 0,4kg giá 400n master chưa sử dụng
                                               - số 1,2 đã bán


H16 - búa craftsman
          số 1 - 0,6kg giá 400n ; số 2 - 0,5kg  giá 450n ; số 3 - 0,6kg giá 400n
                                            số 2 đã bán


H17 - búa craftsman
          số 1 - 0,5kg giá 380n ; số 2 - 0,4kg  giá 350n ; số 3 - 0,4kg giá 350n
                                                                    số 2 đã bán


H18 - búa craftsman
          số 1 - 0,4kg giá 350n ; số 2 - 0,4kg  giá 350n ; số 3 - 0,4kg giá 350n


H19 - búa stanley
          số 1 - 0,5kg giá 300n bị nứt cán ; số 2 - 0,5kg  giá 350n ; số 3 - 0,5kg giá 400n


H20 - búa stanley
          số 1 - 0,7kg giá 450n ; số 2 - 0,5kg  giá 450n chưa sử dụng 
          số 3 - 0,4kg giá 400n chưa sử dụng
                                                                    số 2,3 đã bán

H21 - búa đầu nhựa cán sợi thủy tinh usa mới tinh
          trọng lượng cả búa 0,3kg - giá 550n/1c
                                                                            số 1 đã bán

H22 - số 1búa đầu nhựa cán sợi thủy tinh usa mới tinh 0,5kg - giá 650n
        số 2,3 búa đầu da 0,3kg - giá 350n/1c 
                                                                       - số1,2,3 đã bán
                                                
H23 - số 1 - 0,5kg giá 500n ; số 2 - 0,4kg  giá 350n ; số 3 - 0,3kg giá 350n 
                                              số 1,2 đã bán

H24 - số 1 - 1,1kg giá 600n ; số 2 - 0,4kg  giá 400n - số 1 đã bán

                                                           
H25 - số 1 búa hiệu blu point 0,9kg giá 500n ; số 2 búa crastman 0,9kg giá 500n

H26 - 1kg giá 600n  - đã bán

H27 - 0,7kg giá 650n - đã bán

H28 - búa vaughan 0,7kg giá 450n
 
H29 - đầu búa vaughan
          số 1 - 0,7kg giá 400n ; số 2 - 0,5kg  giá 350n ; số 3 - 0,4kg giá 300n
                                                   - số 2 đã bán

H30 - đầu búa craftsman
          số 1 - 0,5kg giá 300n ; số 2 - 0,4kg  giá 300n  
          số 3 - 0,4kg giá 300n ; số 4 - 0,2kg  giá 280n 
                                                                                      số 2,4 đã bán

H31 - đầu búa stanley
          số 1 - 0,5kg giá 400n búa xưa ; số 2 - 0,4kg  giá 300n  - số 1 đã bán
        
                                      
H32 - đầu búa xưa
          số 1 - 0,7kg giá 450n ; số 2 - 0,5kg  giá 400n 

H33 - đầu búa xưa
          số 1 - 0,5kg giá 350n ; số 2 - 0,4kg  giá 250n - số 1 đã bán

H34 - 0,7kg - giá 350n
         
H35 - số 1 - 0,9kg giá 600n ; số 2 - 0,9kg  giá 500n bị giập cán ; số 3 - 0,7kg giá 480n
                                                 số 1,2 đã bán   


H36 - số 1 - 0,5kg giá 400n ; số 2 - 0,5kg  giá 400n ; số 3 - 0,5kg giá 420n                               


H37 - số 1 - 0,4kg giá 300n giập cán ; số 2 - 0,3kg  giá 280n giập cán  ; số 3 - 0,3kg giá 350n
                                                                        số 2,3 đã bán


H38 - số 1 - 0,6kg giá 450n ; số 2 - 0,2kg  giá 350n ; số 3 - 0,2kg giá 300n
                                          số 1,2,3 đã bán

         
TK - lê văn mai 0121000766259 vietcombank
         chi nhánh biên hòa , đồng nai