mua hàng trực tiếp ở mỹ và gửi về vn với số lượng nhiều
và nhiều chủng loại mặt hàng , để tiện cho các bác có nhu cầu
xin vui lòng click chuột vào nick LÊ VĂN MAI sẽ thấy trên 40 bài
đăng với cả nghìn món hàng chủ yếu là hàng usa với giá cả hợp lý
                 và chất lượng thì không phải bàn
             với phương châm khách hàng là thượng đế
            hàng được cập nhật và bổ sung thường xuyên

H1 - búa husky usa 1,6kg giá 850n


H2 - số 1 - búa vaughan  0,9kg giá 550n
        số 2 - búa vaughan  0,7kg giá 500n
        số 3 - búa vaughan  0,5kg giá 450n 

H3 - số 1 - búa vaughan  0,6kg giá 500n
        số 2 - búa vaughan  0,4kg giá 450n
        số 3 - búa vaughan  0,4kg giá 450n

H4 - số 1 - búa craftsman  0,6kg giá 480n
        số 2 - búa craftsman  0,5kg giá 400n
       
H5 - số 1 - búa craftsman  0,5kg giá 450n
        số 2 - búa craftsman  0,5kg giá 450n 

 H6 - số 1 - búa stanley  0,7kg giá 500n
         số 2 - búa stanley  0,5kg giá 450n   
         số 3 - búa stanley  0,5kg giá 400n

 H7 - búa xưa
         số 1 -  0,7kg giá 450n
         số 2 -  0,6kg giá 400n   
         số 3 -  0,6kg giá 380n cán hơi cong
                                           
 H8 - búa xưa
         số 1 -  0,5kg giá 400n
         số 2 -  0,4kg giá 400n   
         số 3 -  0,4kg giá 350n

 H9 - số 1 - búa standard usa 0,8kg giá 550n
         số 2 - búa proto usa 0,5kg giá 380n  bị nứt cán 

H10 - số 1 - búa craftsman  0,8kg giá 550n
          số 2 - búa stanley 0,9kg giá 500n       
          số 2 - búa stanley  0,9kg giá 450n có nam châm ở mặt đóng
                                            số 1 đã bán

H11 - số 1 - búa taskforce 1kg giá 550n
          số 2 - búa greatnesk 0,8kg giá 550n       
          số 2 - búa iillersfalls 0,8kg giá 500n
                                                          số 2 đã bán
 
H12 - số 1 - búa estwing  0,8kg giá 380n
          số 2 - 0,7kg giá 300n       
        
H13 - số 1 - búa humestlad usa 0,7kg giá 450n
          số 2 - búa craftsman 0,5kg giá 400n       
          số 3 - búa craftsman 0,4kg giá 300n
 
H14 - số 1 - búa vaughan  0,4kg giá 350n
          số 2 - búa xưa 0,3kg giá 300n      

H15 -  búa craftsman 0,4kg giá 350n

tk - lê văn mai 0121000766259 vietcombak 
      chi nhánh biên hòa , đồng nai