Thích ○○○ 

Giao lưu kiềm Japan.

Đã bán
Đăng lúc 09:29 12/02/2019 ○ Cập nhật lúc 10:07 15/02/2019 ○ Đăng tại Cà Mau
Nguyễn Thanh Hoàng 16
Địa chỉ: Cà Mau - Cà Mau
Điện thoại: 09438 
Giao lưu kiềm Marvel cắt cáp, bấm đầu cos, tướt vỏ dây điện. Hàng made Japan chưa sử dụng như hình. Giá giao lưu 300 ngàn đồng. Em không bao ship.
Kính phố
Ghi chú
Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000321896.
Số điện thoại: 0943816940.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo